Indlæg

For nylig faldt der dom i en bestikkelsessag af usædvanlig karakter. Den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, i Aarhus Kommune var tiltalt for at have modtaget bestikkelse.  Bestikkelsen skulle bl.a. have været festivalbilletter, sponsorat på 200.000 kroner og en golftur til Sverige.

Bestikkelsessagerne skete i perioden 2010 til 2016, hvor den nu dømte var chef for kommunens Natur og Vej Service og Center for Byens Anvendelse.

Den tidligere forvaltningschef havde selv nægtet sig skyldig i at have modtaget bestikkelse forud for dommen.

Den 58-årige tidligere forvaltningschef blev også dømt for mandatsvig. Han havde nemlig købt tøj for cirka 3.000 kroner til privat brug på kommunens regning.

Bestikkelsessager og korruption er ikke ualmindeligt

Bestikkelsessagen i Aarhus overrasker desværre ikke os i yourCompany, idet vi også tidligere har stødt på korruptionssager i den offentlige administration i Aarhus og med et byggefirma. En sag der beklageligvis dengang ikke førte til en politianmeldelse. Denne her bestikkelsessag involverer både en tidligere offentligt ansat og maskinforretning – begge blev dømt. En svensk virksomhed blev frifundet.

Alene i 1. halvår af 2020 har yourCompany bistået med 2 efterforskninger i millionstørrelsen samt bistået med diskrete efterforskninger i en konkurrenceklausuls sag. Den ene af disse sager involverede også byggebranchen. Dommen i konkurrenceklausuls sagen er nu faldet imod ledelsen i pågældende virksomhed der blev dømt.

Desværre har vi også været anmodet om assistance i en sag hvor der var mistanke imod rådgivende ingeniører inden for et mindre speciale område. Der kan derfor været god grund til at være kritisk i sin tilgang til rådgivere, kunder og samarbejdspartnere. Korruption er desværre almindeligt forekommende i sager der involverer nedrivning, byggeri og renovering.

Byggebranchen og det offentlige var involveret

I en af de korruptionssager i Aarhus, som yourCompay tidligere har stødt på, da var både byggebranchen og en offentlig institution involveret. Desværre så blev forholdet dengang ikke politianmeldt – dommen i denne her bestikkelsessag mod den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, understreger at det burde den nok have været.

Et andet eksempel fra byggebranchen, som yourCompany kender til, førte heller ikke til politianmeldelse trods klippefaste beviser på korruption.

Det sker desværre ofte at sagerne ikke bliver politianmeldt. Og det kan være vanskeligt at forstå motivet herfor. I det snævre billede kan det måske forstås ved, at man skaber ”støj” omkring sin forretning eller institution. Man har måske travlt med deadlines og andre projekter og magter ikke at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forholdet – man ”rydder så at sige op og kommer videre”. Her bør man dog altid overveje om det overordnede samfundshensyn bør vinde over de snævre interesser? Man bør også overveje om en ”ikke-håndtering” er det rigtige på den lange bane. yourCompany har set eksempler på, at ”ikke-håndtering” mod forventning blev et problem i flere år frem. Dette var opslidende for vores kunde og emnet blev ved med at dukke op. Noget der havde set anderledes ud, såfremt der var sket en politianmeldelse dengang.

Man bør også overveje om det på sigt kan føre til dårlig PR for virksomheden ikke at håndtere sådanne forhold korrekt. Det kan om nogle år se ud som om man ikke har haft sit moralske kompas på plads og virksomheden kan måske lide skade på dette tidspunkt.

Sikkert er det, at bortvist personale meget sjældent bliver til bonus-pater-medarbejdere i det næste job. De problemer eller behov der fik dem til at begå kriminalitet i sidste job, følger som regel med i det nye job. Man skubber således som arbejdsgiver aben, der i dette tilfælde er en dårlig medarbejder, videre igennem en ”ikke-håndtering”. Det er næsten som skiltet på toilettet vi alle kender: ”efterlad toilettet som du selv ønsker at finde det”.

Det er mere almindeligt forekommende end mange går og tror, at der bliver begået svindel, bestikkelse og korruption i Danmark. Det bør alle tage medansvar for.

En kuglepen og et par bolsjer

Tilbage til sagen fra Aarhus. Specialanklageren, Jesper Rodkjær, krævede mindst seks måneders fængsel til den tidligere forvaltningschef. Koncertbilletter og festivalbilletter er nemlig langt over bagatelgrænsen for, hvad en offentligt ansat kan tillade sig at modtage. Grænsen ligger sådan cirka i størrelsesordenen af en reklamekuglepen og et par bolsjer.

Ifølge forsvareren, Søren Beckermann, er det svært at vide, hvilke gaver der er okay at modtage, idet der ikke er nedskrevet nogen specifik bagatelgrænse.

yourCompanys råd skal her være, at såfremt man modtager gaver, så er fuld åbenhed herom bedste og nemmeste vej fremad. Har man fået et guld ur eller en iPad af en kunde eller leverandør så afvæbner man debatten om hvorvidt man er til at stole på såfremt man bringer det til ledelsens- eller bestyrelsens kendskab. Det er sjældent sådanne gaver der er problemet. Det er når gaverne er givet som en betingelse for en modydelse. Når gaver er nødvendige for at få noget andet til at ske, f.eks. en underskrift på en kontrakt i millionstørrelsen.

Forløbet af bestikkelsessagen

  • Den tidligere forvaltningschef blev sigtet i sagen tilbage i 2017. Ledelsen i Aarhus Kommune var i en årrække blevet gjort opmærksom på ulovlighederne i forvaltningen.
  • Advarslerne blev overhørt, og flere af whistleblowerne mistede deres job pga. klagerne over forvaltningschefen.
  • En af whistleblowerne informerede Århus Stiftstidende om sin mistanke i efteråret 2015, hvorefter forvaltningschefen blev fyret og anmeldt til politiet af Aarhus Kommune.

Dette vidner om en umoden organisation der formentlig slet ikke har vidst hvordan de skulle håndtere sådanne sager. Det er måske nok hyppigt rent samfundsmæssigt, men for den enkelte leder kan det være første og eneste gang man oplever det og frygten for at træde ved siden af er stor. Hvad må man? Hvad bør vi gøre? Er spørgsmål der hurtigt melder sig. Svaret er – få noget hjælp.

Selv ved henvendelse til de faglige organisationer kan hjælpen ind i mellem være lidt teoretisk og de har ofte meget lidt erfaring med den praktiske håndtering som dybest set er hvad der er brug for. Erfaring. En rolig hånd på roret, uden følelser i klemme.

yourCompany laver efterforskning og tilbyder rådgivning

Oplever I problemer i virksomheden eller har I mistanke om svindel, bestikkelse eller korruption, så tag gerne fat i os for en diskret uforpligtende snak om sagen og mulighederne. Vi efterforsker mange forskellige typer sager og hjælper gerne med dialog hos både politiet, forsikringsselskaber og andre instanser.

Klik nu på – kontakt os – for at få startet op for snakken.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/tidligere-topchef-i-aarhus-kommune-doemt-i-bestikkelsessag