Tag Archive for: Svind

Hvad er Spøgelsestankninger? Oplever I Spøgelsestankninger?

 

Virksomheder med biler i flåden er afhængige af drivmidler. Benzin, diesel eller el. Desværre er det en kendt problematik i rigtig mange virksomheder, at deres brændstofforbrug virker højt, svingende og er svære at optimere – men spøgelsestankninger kan man gøre noget ved!
En af vores gode kunder oplevede et stort mørketal i svind på hele brændstofkontoen. Eller sagt på en anden måde – deres brændstofleverandører levede godt af deres høje forbrug. Kunden havde dog en fornemmelse af, at tallene ikke stemte, men hvordan skulle man strukturere indsatsen for at komme problemet til livs?
I fællesskab lavede vi et projekt, der havde følgende arbejdstema: Spøgelsestankninger. Altså illegale tankninger, som gav tab for kunden.

 

Projektspørgsmål blev dannet:
1) Hvor stort er omfanget?
2) Hvordan foregår det rent praktisk og fysisk?
3) Hvilke datakilder er relevante at inddrage?
4) Hvem er årsag til svindet?

 

Et yourCompany-team bestående af en IT-konsulent, dataanalytiker, Open Source-specialist, en operativ praktiker samt en overordnet projektleder. Kundens leverandører overlod rådata til teamet, og inden for kort tid blev følgende blandt klart:
• Der var spøgelsestankninger for gennemsnitligt 65.000 kr. om måneden
• Kunden var udsat for kompliceret databedrageri (skimming af brændstofkort)
• Tankninger på bilernes individuelle brændstofkort foregik langt fra bilernes positioner.

 

Inden for 5-6 måneder blev samtlige spøgelsestankninger lukket ned – og næsten fra day one kunne vi nedbringe omkostningerne.

2022 – resultat
I januar måned havde vores kunde spøgelsestankningsomkostninger for 65.000 kr. pr. måned.

Svind på brændstof - yourCompany

 

Ved hjælp af IT- og dataspecialister fik vi lukket et hul i regnskabet på 65.000 pr. måned. Kunden har nu nedbragt svind på brændstofkontoen for rundt regnet 1 mio. kroner årligt, da vi samtidig har automatiseret nogle processer med brug af datarobotter, så den manuelle personaleadministration er bragt ned til et minimum.

Det er altså gode bundlinjepenge, som varmer i en tid med inflation og høje energipriser.

 

Projektet afstedkom naturligvis også politianmeldelse om databedrageri, der blev lukket nogle stråmandsprofiler ned, og der er skabt ro på den front hos kunden.
Svindlerne må finde et andet sted at begå deres ugerninger.
I yourCompany elsker vi denne slags projekter. At udfinde nogle områder, en almindelig organisation ikke kan understøtte med deres almindelige stab.

Følgende scenarier er desværre noget, vi før har set og hjulpet virksomheder med:
• Ansatte påfylder private biler med brændstof på firmaets regning
• Kunder påfylder brændstof i eksterne beholdere til privat forbrug
• Firmabilen befinder sig geografisk andre steder, end hvor tankningen foregår

 

Vi kan også hjælpe din virksomhed, hvis I kan svare JA til bare én af de nedenstående spørgsmål?

Har jeres virksomhed biler, varebiler, lastbiler og maskiner?

Vil I gerne se, om jeres regnskaber kan optimeres på bundlinjen?

Vil I gerne optimere jeres bæredygtige virksomhedsprofil?

Kontakt os gerne på:
Mail: info@yourcompany.dk
Tlf. + 45 53 53 46 04
www.yourcompany.dk

De helt store tandhjul i vores samfund rykker, og virksomheder må endnu en gang gøre nogle store tiltag for at tilpasse sig de ændringer, vi ser i disse dage.

Et naturligt tiltag for virksomheder er derfor at kigge på bundlinjen, om den kan optimeres og gøres bedre. Det er vores motto: Sikkerhed, der ses på bundlinjen

Langt de største tab sker på eksisterende kunder. Det afhjælpes bl.a. ved en fortløbende kundemonitorering og stærke processer til at reagere hurtigt, når nogle af advarselslamperne bliver tændt.

Tætte kunderelationer kan være svært, hvis man har stor volumen af kunder. Der er de seneste to år fremkommet mange overskrifter om: Konkursbølgen kommer. Interesseorganisationer, myndigheder, de finansielle eksperter spår en generel stigning i konkurser.

Vores samfund stærkt økonomisk, men hvad betyder inflationen det for de enkelte virksomheder?

Hos yourCompany har vi en ret simpel tankegang. Strukturér svindbekæmpelsen og forøg bundlinjen. Udpeg områder med størst potentiale og vær superfokuseret. Blandt løsningerne findes der tekniske løsninger, awarenes blandt personalet, resolut indsats ved udpegede problemstillinger og en accept af at gå på tværs i din organisation. Silotænkning og KPI’er kan ikke nødvendigvis definere den bedste indsats.

Udførelsen kan være noget mere kompleks, men her er et par cases

 

Case – svind på handelsvarer – bliver solgt online

Virksomhed A lever af producere varer og sælge disse i både fysiske butikker og online. Dog er der konstateret et stort marked online af samme varetype, som foregår på private salgsplatforme.

Virksomheder modtager en gang mellem tips og henvendelser på nogen, der privat sælger lidt for meget af den samme varetype. Som om at de har en fast fødekæde af varetypen. Men hvad skal virksomheden gøre herfra?

 

Case – stort svind på brændstofkontoen

Virksomhed B har normalt et naturligt højt forbrug af brændstof, fordi deres flåde af køretøjer leverer ydelser rundt i landet. Udover brændstofpriserne er eksploderet, har de noteret, at selve volumen også er steget drastisk sammenlignet med sidste år. De ønsker at lave en analyse af problematikkernes omfang, men hvordan skal man skal man få en specialiseret analyse udført, når ens normale personaleressourcer har rigeligt at se til?

 

Case – Monitorering af kunders aktiviteter

Virksomhed C lever af at give kredit til erhvervskunder. De har tilkøbt kreditforsikring på de største kundekonti, men har stadigvæk en stor selvrisiko, som løber op i mange penge om året. De er bekymret for de mange konkurser, der er på vej, og ønsker at komme endnu tættere på kundernes aktiviteter. De har tilkøbt diverse kreditmonitoreringsplatforme, men vil gerne et spadestik dybere på deres kunder, så de kan følge erhvervskunderne tættere. What to do?

 

Case – rekrutteringsbehov med bind for øjnene

Virksomhed D har personalemangel og hyret assistance fra rekrutteringskonsulenter. Ordren går på: Vi mangler hænder. ”Uanset personprofiler, skal vi bare have hænder, vi kan arbejde med”. Derfor har der gennem en periode været tilgang af personale, som kun lige til nøds er blevet set an.

På grund af stor travlhed er der ikke overskud til at analysere på alle arbejdsgange og processer, hvorfor de nu står et dilemma. Fortsat personalemangel og nu også en stigning på svindkontoen.

 

Case – cyberangreb har skabt usikkerhed i systemerne

Virksomhed E er en mellemstor virksomhed med 150 ansatte, der stort set alle sammen er afhængige af virksomhedens IT-systemer. Sidste år havde man et IT-nedbrud grundet et hackerangreb. Siden da har virksomheden forsøgt sig med flere nye IT-forbedringsprojekter, men det er som om flere af projekterne stagnerer og ikke kommer i mål. Der er så at sige flere løse ender, og nu har bestyrelsen stillet et spørgsmål, om IT-sikkerheden egentlig er i orden, fordi der ikke er overskud til endnu et nedbrud. Er der mon en løsning, der kan være et ekstra sikkerhedslag?

 

Case – Oplever fra tid til anden falske dokumenter

Virksomhed F har et meget højt flow af omkostningsbilag og fakturaer. Controllingsprocesserne er besværliggjort af ældre IT-systemer, hvorfor rigtig meget controlling foregår manuelt. Selvom de har skrappe folk på holdet, sker der desværre manuelle fejl blandt andet på baggrund af, at man skal søge manuelt i mange forskellige systemer. Kunne man dog ikke lave noget smart til alle ens dokumenthåndtering?

 

Variationen i svindproblematikker er stor og bred. Uanset om I har en produktionsvirksomhed, en finansiel virksomhed, et transportfirma, en håndværkerbiks, en IT-virksomhed eller tilknyttet en anden branchekode, står vi klar til at gøre brug af vores specialer til eksekvering af svindbekæmpelsen.

Vores løsninger vil typisk komme som et mix af specialister og digitale støtte værktøjer. Nogle gange er det meget praktisk og manuelt, andre gange kræver det undervisning af personale og til tider er det strategisk støtte på nogle fagområder.

Ovenstående cases er alle noget, vi inden for det seneste år har arbejdet med.

Indsatserne kan være en fleksibel omkostning, der forbedrer bundlinjen. Dét er vores forståelse af effektiv svindbekæmpelse.

Vi kombinerer nedenstående tiltag og kan formentlig også hjælpe jeres virksomhed:

Og hvis vi snakker digitale produkter eksempelvis

 • Digital Dokumentanalyse (fakturaanalyse, PDF-analyse, Fotoanalyse)
 • Risikovurderinger med brug af Bilstatistik.dk. Kom tættere på dine kunders aktiviteter!

 

Sammensætning af ydelser er vores styrke. Så test os gerne af med noget, vi ikke har prøvet endnu.

Vi er står klar til sparring og spørgsmål på:

 

Tlf. +45 5353 4604

Mail: info@yourcompany.dk

 

 

 

 

yourCompany beskriver her kortfattet vores efterforskningsarbejde for virksomheder, der har brug for denne service.

Vi er sat i verden for at lave det graverarbejde, der skal til, når man i jeres firma har en mistanke af enten intern eller ekstern karakter og ønsker det dokumenteret.

Vores erfaring spænder bredt fra flere brancher, herunder: produktionsvirksomheder, detailforretninger, byggefirmaer, leasingselskaber, udlejningsselskaber, forsikringsselskaber, energisektoren, advokathuse m.fl.

Fællesnævneren er, at vi laver helt nøgterne og objektive beskrivelser af, hvad vi har samlet ind af information i de enkelte sager.

yourCompany råder naturligvis over de rette IT-programmer, som understøtter sagerne fra start til slut, og vi kan på lige fod med politiet undersøge IT-udstyr, der måtte indeholde vigtig dokumentation.

Vi håber videoen her kan sætte billeder på noget af det, vi tilbyder. Og NEJ: Vi har ikke alle sammen 80’er overskæg 😊

Læs mere om efterforskning her: https://yourcompany.dk/efterforskning/

yourCompany har atter hjulpet en virksomhed, som var udsat for en ærgerlig sag. En af den slags sager, hvor firmaets eget personale havde haft fingrene i kassen på den helt forkerte måde.

Det er i sagens natur en meget følsom sag, som kræver den rette fremgangsmåde og de rette kompetencer for at blive udredt og dokumenteret. Sagen skal være så godt håndteret og belyst, at den kan holde til både personale-/HR-sag, civilretligt søgsmål og i dette tilfælde også en politianmeldelse.

Gerningsmanden befandt sig altså i firmaets egne rækker. Mistanken gik indledningsvist på, at kollegaen solgte varer ud ad bagdøren og på den måde tjente til egen lomme. Der manglede varer på lageret for flere hundredetusinde kroner.

Og hvordan løser man den hovedpine? I dette tilfælde var svaret: dybdegående undersøgelser på internettet, dataanalyse, observation, koordination med politiet og naturligvis en gennemgående grundig rapportering hele vejen igennem processen.

Afslutningsvis assisterede yourCompany med at være til stede i bortvisningssituationen, så de helt almindelige faldgruber kunne undgås.

Efter håndteringen af de personalemæssige tiltag blev sagen og gerningsmanden overladt til politiet, der så kunne foretage indgreb som fx ransagning på relevante steder.

Sagen har fået os til at reflektere over, hvor meget en virksomhed egentlig taber på sådan en møgsag. Personalet hos yourCompany er alle tidligere politifolk, der har været vant til (fra straffesager i politiet), at erstatningskrav gøres op i kosternes værdi. Så en stjålen vare for 25.000 kr. er ens pålydende med erstatningskravet.

Men arbejdet med virksomheder i det private har gjort os klogere på det punkt.

Lad os give et eksempel:

Vi fastsætter den manglende lagerbeholdning til at udgøre et umiddelbart svind på 200.000 i kr.

Afhængig af overskudsgraden pr. vare og øvrige følgeomkostninger laver vi et fiktivt regnskab:

Personaletid på at udfinde årsag til tabet (tjek i salgssystemer, kontakt til leverandør, kontakt til personale, kontakt til kunder, gennemsyn af videoovervågning): 30 timer à 400 kr. (anslået timepris for en lagerforvalter): 12.000 kr.

Genbestilling af varetypen: 170.000 kr.

Manglende lagerbeholdning: 200.000 kr.

Logistikomkostninger: 20.000 kr.

Og vi kunne blive ved…

Det samlede tab udgør nok omkring 500.000 kr.

Hvor mange enheder af den relevante varegruppe skal man egentlig sælge, for at tabet går i nul? Og hvor meget skal man sælge for at indhente tabet?

Er der sat budget af til at kigge indad?

I en virksomhed har man typisk store budgetter til marketing, webshops, opsøgende salg, salgskampagner og meget mere. Men hvis man en gang i mellem afsætter midler til at have kompetente folk til at kigge indad, kan det også vise sig at blive en god forretning.

I Danmark har vi tillid til hinanden, og det er et super ømtåleligt emne at skulle mistænke sit eget personale. Men vi har alene inden for den seneste måned arbejdet med 10-15 virksomheder, der alle har måttet sande, at intern svindel er en realitet, de må håndtere – så måske er det også rettidig omhu at få hjælp i jeres virksomhed?

yourCompanys speciale er at arbejde med disse sager, og vi står naturligvis til rådighed, hvis I mangler en betroet partner på dette felt.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om mulighederne:

 

Har I tænkt over jeres risiko - nu medarbejderne arbejder hjemme?

yourCompany ApS følger naturligvis også situationen i Danmark og hvad Corona har bragt med sig af samfundsændringer.

Set med erhvervslivets øjne kigger vi ind i et billede, hvor kriminaliteten må forventes at flytte sig hurtigt. De private hjem (tyvenes paradis i ferietider) er nu fyldt op med hjemmearbejdende forældre og deres børn. Derfor må det forventes, at de kriminelle kaster sig over andre boldbaner. Og her vurderer vi, at erhvervslivet desværre står for skud.

Mange firmaer har offentliggjort, at man har sendt meget personale hjem og at man med nedsat bemanding vil forsøge at opretholde serviceniveauet. I butikker vil man af hensyn til smittespredning holde afstand mellem kunder og personale. Man er med andre ord gået over til nødbemanding og forståelige nødprocedurer.

Desværre er det parametre som kriminelle trives godt i: Lav bemanding, ro og manglende overvågning.

Og en ting er forøget risiko for tyverier af fysiske genstande i butikker, på byggepladser, i håndværkerbiler, i kontorbygninger, på varelagre m.fl. Det element skal vi klart være opmærksomme på.

En anden ting, vi allerede har set i denne periode, er internetbaseret kriminalitet. Fupmails, hvor man udgiver sig for at være f.eks. fra Sundhedsstyrelsen og dermed forsøger at lokke oplysninger, herunder betalingsoplysninger ud af både private og virksomheder. Et andet scenarie vi ligeledes har set, er tricktyverier – hvor vores ældre snydes af kriminelle, der foregiver at være fra hjemmeplejen og skal undervise dem i korrekt brug af håndsprit. Hvor ussel kan man blive?

CEO fraud

Samtidig har vi i et par år oplevet CEO fraud i ferieperioder, hvor IT-kriminelle udnytter ændrede hverdagsrutiner til at gennemføre kriminalitet. I Europa har der netop været flere tilfælde af CEO fraud der beløb sig til et 2-cifferet millionbeløb, i euro.

Andre gange henvender de kriminelle sig under dække af at være leverandør, samarbejdspartner og får overført penge til fremmed konti. Ganske simpel svindel, som desværre koster virksomheder dyrt.

Justitsministeren har udtalt, at politiet får en række nye opgaver i relation til sundhedsindsatsen i kampen mod Corona smitten. Det må naturligt betyde, at mange andre områder formodes at blive nedprioriteret. Herunder formentlig erhvervslivets sager, der i forvejen ikke har høj prioritet hos politiet.

Vi har derfor som en service til nuværende og kommende kunder lavet en oplistning af emner som virksomhedsejere, forretningsdrivende og ansatte skal være opmærksomme på. Vi håber, at emnerne kan give jer inspiration til at gennemgå jeres virksomhed med svind brillerne på. Vi står som altid til rådighed, hvis I har brug for sparring i denne uvante situation.

Efterforskning - Undersøgelser foretaget af erfarne professionelle - yourCompany

Indbrud uden for åbningstid

 Gennemgå jeres perimetersikring.

 • Virker overvågning efter hensigten?
 • Overvej midlertidige tekniske overvågningsløsninger. Man kan leje udstyr på dagsbasis – måske er det en god businesscase for jer
 • DNA-mærkning og GPS-løsning – kontakt os for nærmere muligheder
 • Iværksæt øget patruljering ved jeres vagtselskab – gå eventuelt sammen med nabovirksomheden om udgifterne.

Tyveri i åbningstiden

 • Italesæt problematikken over for jeres personale
 • Giv mistænkelige kunder ekstra service og bryd deres mønster
 • Lad jer ikke distrahere i kassen, mens andre fylder tasken
 • Ekstra varesikring
 • Tilkøb af midlertidige butiksdetektiver – etablering af udgangskontrol
 • Brug live-overvågning mere end normalt og identificér mistænkelige personer.

Bedrageri – f.eks. ved leasing/udlejning af maskiner og biler

 • Vær fornuftig skeptisk over for kunder, der nu vil lease/leje maskiner
 • Sikre ID, tlf.nr., nummerplade på kunder
 • Spørg ind til anvendelsen af maskinerne
 • Undgå kontantbetaling og få evt. større depositum – få betalingskort registreret, hvis muligt
 • Installér GPS-sporing, vel at mærke af typen der kan pejles
 • DNA-mærkning af udstyr
 • Konsekvent hjemtagelse ved kontraktbrud.

Og desværre bliver vi nødt til at nævne:

Personalerelateret kriminalitet

 • Tyveri af varer
 • Tyveri af brændstof
 • Tyveri af kontorartikler, IT, TV og fotoudstyr
 • Uretmæssig brug af maskiner eller udlejning
 • Bestikkelse/korruption som vi har set det i flere sager for nylig i pressen.

Listen er helt sikkert ikke udtømmende, men måske italesætter vi noget, som I forståeligt nok ikke har kunnet have på to-do listen midt i vagtplanlægning, opgavefordeling, hjemmearbejde og ikke mindst mens man undgår Corona-smitte.

yourCompany tilbyder hjælp

Vi tilbyder som altid rådgivning, efterforskning, gennemgang af virksomheder, StopTyven-pakker, GPS-udstyr og meget mere. Lad os give de kriminelle så lidt handlerum som muligt.

 

yourCompany ApS – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Morten Teglhus Gottschalck

Sikkerhedskonsulent

Tlf. 3030 7854

mtg@yourcompany.dk

www.yourcompany.dk

 

 

 

I disse tider hvor flere og flere medarbejdere arbejder hjemmefra, eller ligefrem er kommet i karantæne, gælder det om at fokusere positivt og se nye muligheder.

Mandag morgen vil mange virksomheder og skoler skrue op for anvendelsen af Microsoft Teams – en nyhed for mange, der måske ender med at bide sig fast som en fremadrettet effektiv arbejdsmetode.

En bekendt hos Microsoft har iøvigt lovet mig, at de er klar til den øget trafik der ventes.

Men måske jeres virksomhed også i disse dage kunne anvende det nedsatte tempo til refleksion? Hvordan går det med jeres svindbekæmpelse? Kunne I optimere og øge overskuddet? I mange virksomheder er svaret:

Ja!

I alt for mange virksomheder tænker man traditionelt og ser kun muligheden for at øge sin indtjening ved enten, at sælge mere – eller spare. Der er faktisk en 3. mulighed som alt for mange undervurderer og ikke afsætter resourcer til.

I yourCompany ApS har vi i nogle år nu hjulpet virksomheder med at øge indtjeningen. Vi gør det ved, gennem rådgivning at hjælpe virksomhederne med at tænke anderledes – eller vi tilbyder vores ”outsourcing koncept”, hvor vi påtager os opgaver, som ikke ligger naturligt i jeres eksisterende organisation. Vore kunders ROI ligger ofte mellem 1:5 – 1:10 når de vælger at benytte vores outsourcing koncept. Der er vel at mærke tale om bundlinje penge og dermed er der tale om en ret god forretning, selv om mange er skeptiske fra begyndelsen.

 

Tid til refleksion - planlæg din virksomheds svindbekæmpelse - yourComapny (2)

Så hvad kan din virksomhed gøre.

Det er meget forskelligt hvad der er rette tiltag for virksomhederne, hvilket nok også er årsagen til at virksomhederne ikke ”bare” gør det. De fleste er jo mest trygge ved at gøre noget velkendt og veldokumenteret – men sådan er det ikke inden for svindbekæmpelse. Det er et tabu område som mange virksomhedsejere har berøringsangst for.

Men hvad er det i virkeligheden vi taler om? Er det meningen man i virksomhederne fremadrettet skal køre ”kæft, trit og retning” metode? Skal alle medarbejdere og kunder føle sig overvåget og udsat for konstant kontrol? Svaret er naturligvis – nej. Vi skal derimod udnytte de mange gode medarbejdere og samarbejdspartneres loyalitet til virksomheden og de gode medarbejderes moralske kompas til virksomhedens fordel. Der er i de fleste virksomheder mange gode kræfter, der kan pege på oplagte forbedringer og huller i jeres forretning, som koster jer penge eller som udgør en risiko, der bare ligger og venter på at blive udnyttet.

Enkelte medarbejdere eller kunder vil muligvis føle sig overvåget eller åndet i nakken. Her er der enten tale om en vigtig kommunikationsopgave fra ledelsen til kunder og medarbejdere – eller også er der tale om, at kontroltrykket virker på de få.

Det er min erfaring, fra virksomheder yourCompany ApS har hjulpet, at når det lykkes at afsløre kriminalitetsrelateret svind – så sidder der medarbejdere der godt var klar over dette, eller leverandører og medarbejdere der faktisk har prøvet at råbe ”vagt i gevær” – men er blevet overhørt eller ikke taget tilstrækkeligt seriøst.

Jeres virksomhed kunne derfor med fordel – i disse Coronatider, bruge tiden til at overveje om:

 • Har I en god medarbejderkultur eller er der lommer af forretningen, hvor en dårlig kultur koster jer penge?
 • Har I de fornødne og gerne automatiserede processer for kontrol i virksomheden?
 • Inddrager I IT og regnskabsafdelingernes kompetencer i tilstrækkeligt omfang til andet en normal drift. Er de en integreret del af virksomhedens svindbekæmpelse?
 • Scanner I rutinemæssigt dokumenter for fraud (svindel) / bedrageri og kører I Ransomecare produkter på jeres IT system, så I undgår at blive gidsler for kriminelle, som krypterer jeres filer og lukker forretningen. Dette undervurderes af alt for mange IT chefer.
 • Tager I de rigtige backups af IT systemet og gemmer I mails længe nok? Mange tænker 6-12 måneder er nok, men i besvigelsessager er det ofte alt for lidt.
 • Har I tabuer og berøringsangst i virksomheden? – eller er I åbne for tanken om, at bedrageri fra kunder, leverandører, kollegaer eller ledelsen jo netop i sagens natur er bedrageriske og altså ofte vil overraske, chokere og udløse et: ”Det var da den sidste jeg troede ville gøre den slags…”
 • Har I tilstrækkelig erfaring med, eller nedskrevet procedure for, hvordan I gennemfører en ”svær samtale” – f.eks. bortvisning af en medarbejder, samarbejdspartner, kunde eller leverandør. Har I styr på den vigtige bevissikring i den forbindelse? I får nok ikke chancen bagefter – så forberedelsen er vigtig.
 • Tænker I som virksomhed over hvilke signaler I sender til kriminelle, når det gælder fysisk sikring af jeres ejendomme, køretøjer, værktøj og maskiner. Meget kriminalitet starter med en form for motivation og tro på at kriminaliteten kan gennemføres.
 • Overvejer I hvordan visse sikkerhedstiltag, som f.eks. GPS, flådestyring, videoovervågning, nummerplade scannere, moderne alarmsystemer måske også kan bidrage til optimeret drift og afløse manuelle processor? ROI er dermed en helt anden og virksomheden løftes samtidig med sikkerheden øges.
 • Har I nogen i virksomheden der håndterer disse ting som en primær opgave, eller er sådanne initiativer en ”sekunda opgave” for folk med andre vigtigere opgaver med højere fokus? Alt for mange steder håndteres sikkerhed af Facility, IT afdeling eller HR uden at have et selvstændigt fokusområde. Det kan man få ved outsourcing.

 

Tid til refleksion - planlæg din virksomheds svindbekæmpelse - yourComapny (3)

I yourCompany ApS er vi klar til at hjælpe din virksomhed.

Vores personale har alle en baggrund fra Politiet og Efterretningstjenesterne. De fleste politifolk blev det i sin tid ud fra en betragtning om en stor retfærdighedssans, omsorg og lysten til at hjælpe andre. Dette bringer vores personale med ind i det arbejde som yourCompany tilbyder vore kunder. Selv om vi ikke længere er politifolk, besidder vi stadig disse kompetencer kombineret med vores erfaring fra politilivet og nu også erhvervslivet.

Vi kan være det tandhjul i jeres organisation som I mangler. På den måde kan I fortsætte med det I er gode til og vi kan assistere jer på jeres præmisser. Det er vi gode til.

Det er vores klare opfattelse, at dansk erhvervsliv har et stort uopdaget potentiale i organiseret svindbekæmpelse og kan yourCompany hjælpe jeres virksomhed med at få dette til at ske, er vi meget motiveret – hvis I også er.

Perioden hvor mange medarbejdere og ledere arbejder hjemmefra på grund af Coronavirus / Covid-19, kunne være anledningen, der skal til for at stoppe op og reflektere. Hvilket potentiale er der i jeres virksomhed? Hvordan kan I øge indtjeningen?

 

Vi arbejder også hjemmefra – men er klar ved telefonen.

 

Venlig hilsen

Christian Pejtersen

Direktør, yourCompany ApS

I mange af landets virksomheder er “svind-kontoen” på ingen måder lille – det er langtfra småbeløb, som virksomhederne lever med.

Svind og svindel foregår hver eneste dag, og medmindre virksomhederne aktivt og effektivt forsøger at undgå dette – ja, så vokser “svind-kontoen” sig bare større og større. Det kræver indsigt og forståelse at minimere svind og svindel – og måske endda være så heldig helt at undgå svind og svindel. Hvis ikke indsigten, forståelsen og kompetencen ligger internt i virksomheden, da kan yourCompany hjælpe til.

yourCompany - Bekæmp svind og svindel - Artikel - ErhvervSjælland - Uge 08 2020

yourCompany er et landsdækkende sikkerhedsfirma

Christian Pejtersen – CEO for yourCompany – har mange års erfaring med svind og svindel. Ikke bare fra tiden i Politiet og PET, men også fra flere år i entreprenørbranchen med netop nedbringelse af det interne svind. I dag består yourCompany af fire fastansatte og en flok konsulenter spredt ud over hele landet. Christian melder følgende ud omkring situationen inden for svind- og svindelområdet: “Og der er nok at se til. Desværre vil nogle nok mene. For det står rigtigt skidt til med nogle medarbejderes eller leverandørs moral”.

Investeringen i yourCompany er en indtægt

At alliere sig med eksperterne i yourCompany, til nedbringelse af svind og svindel i virksomhederne samt få hjælpen til at analysere og grave sig frem til problematikkerne, skal på ingen måder ses som en udgift i regnskabet. Tværtimod skal det ses som en indtægt – og det er det også for yourCompany’s kunder. Med de store milliardbeløb i svind og svindel i byggebranchen, så skal der oftest blot ændres på nogle få områder førend at investeringen i yourCompany viser sig som sorte tal på bundlinien. Og det er vigtigt at anskue hele virksomhedens forretningsområde – altså både internt og eksternt. Det drejer sig nemlig ofte om både direkte og indirekte tab.

Svind og svindel kalkuleres ind i regnskabet

I følge Christian Pejtersen, så er det sørgeligt at mange virksomheder kalkulerer svind og svindel ind i deres regnskaber. Nogle virksomheder regner måske med 2 millioner i tab på “svind-kontoen” og ved årsskiftet finder de så ud af, at der “kun” har været svind og svindel på f.eks. 1,6 millioner kroner. Eller værre – at virksomhederne finder ud af at beløbet er langt over det indkalkulerede tal i regnskabet. Med yourCompany på sidelinien, bliver det muligt både at forebygge og bekæmpe svind, svindel, tyveri, tab af indtægter og tab af kunder.

Mange virksomheder mangler en sikkerhedschef

Hos yourCompany kan virksomheder få en sikkerhedschef på deltid eller fuldtid – alt efter behov. Det gør samarbejdet smidigt, nemt og overskueligt for begge parter – og det giver samtidig virksomhederne muligheden for at følge godt med i arbejdet og udviklingen på bundlinien. Outsourcing af sikkerhedsopgaverne, ved f.eks. at samarbejde med yourCompany og få hjælp af professionelle og erfarne folk med tidligere baggrund i Politiet og efterretningstjenester, benyttes af mange virksomheder. “Et andet plus ved at hyre yourCompany er, at de kan tage hånd om noget som andre kan føle er konfliktfyldt”, forklarer Christian Pejtersen.

Hvor forsvinder “svindet” hen?

Ikke blot kan yourCompany hjælpe med at forebygge og begrænse svind og svindel, men de kan også spore sig frem til lokationen, hvor “svindet” befinder sig – efter at svindet og svindel har fundet sted. Med avanceret udstyr sporer yourCompany sig frem til f.eks. et hus – og så kontaktes Politiet, som så tager over.

 

Læs hele artiklen her: https://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/382/

Kilde: ErhvervSjælland, uge 8 2020. Tekst og foto: Jesper From

 

Brancheforeningen Danske Byggecentre, der favner over de fleste og største trælaster i Danmark, skrev i septemberudgaven af sit nyhedsbrev om deres seneste initiativ inden for svindbekæmpelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra de fleste trælaster, medarbejdere fra Danske Byggecentre hvor i blandt også yourCompany ApS byder ind med gode kræfter via vores outsourcing koncept. Det er vi meget stolte over at være en del af.

Formålet er, at forene gode kræfter og erfaringer og indgå det bedst tænkelige samarbejde, imod den kriminalitet som trælastbranchen hvert år rammes af. Branchen omsætter for 30 milliarder kroner årligt og det præcise svind er ukendt, men alle erfaringer viser det er en rigtig god forretning for trælasterne, at arbejde målrettet mod svindet. Beregninger viser, at de fleste trælaster skal omsætte for mellem 10.000 kr. og 20.000 kr. hver gang der opdages svind for 1.000 kr. før tyveriet/ødelæggelsen er udlignet økonomisk. Et svimlende tal, der langt bedre lå på trælasternes bundlinje.

Den gode nyhed er, at der relativt nemt og med en målrettet indsats kan gøres noget alvorligt ved dette svind. Læs Danske Byggecentres artikel her og vil Jeres virksomhed gerne nedbringe svindet er i velkommen til at kontakte yourCompany ApS og byde på en kop kaffe. I kan læse mere om vores outsourcing koncept på vores hjemmeside

Personalet fra yourCompany ApS består stort set kun af tidligere politifolk og sammen med vores kunder finder vi god brug af de kompetencer vi bringer med ud i erhvervslivet fra politiet. Målet er, at samarbejdet med yourCompany ApS skal være en god forretning for virksomhederne.

 

artikel om svind

Danske Byggecentre Nyhedsbrev om svind.

 

 

Mestertidende, Licitationen og Nordiske Medier har lavet et flot katalog over forskellige løsninger for sikring imod tyverier i byggebranchen. Mange af de omtalte tiltag er fornuftige og ønsker håndværkerne rådgivning omkring, hvilke tiltag der er de bedste står yourCompany til rådighed så ikke håndværkerne køber katten i sækken.

Se kataloget her

 

Det virker !

”I de to år yourCompany har haft ansvaret for svindbekæmpelse, har vi sammen reduceret svind med 2,5 mio. kr. Vi har endvidere flyttet et lignende beløb fra ukendt til kendt svind. De har sat fingrene på de ømme punkter, strømlinet systemerne og ændret kulturen, så nu er tiden inde til at sætte fokus på den daglige drift og den løbende optimering,” siger Plantoramas økonomidirektør Torben Castenskiold.

 

Siden 2017 har Plantorama været kunde hos sikkerhedsfirmaet yourCompany, der bekæmper svind i virksomheder og organisationer. Samarbejdet har været så stor en succes, at Plantorama nu har valgt at fastansætte den konsulent, som yourCompany i de sidste 2 år har stillet til rådighed. Et soleklart bevis på værdien af svindbekæmpelse, mener begge parter.

 

Fuld fokus

Torben Castenskiold vurderer, at Plantorama fremover kommer til at sætte yderligere fart i svindbekæmpelsen. ”yourCompany har vist os, hvor stort potentialet er. Vi har allerede reduceret svindet ganske betragteligt. Næste opgave er at tackle de kilder til svind, som vi nu har identificeret. Det er en fuldtidsopgave for en sikkerhedschef. Da yourCompanys konsulent stort set var fuldt besat af opgaver for Plantorama, var det en naturlig løsning at lave en aftale med ham og yourCompany, så han kunne fortsætte arbejdet.”

 

Tak for kampen

”Vi kommer til at savne Simon, men det giver god mening for Plantorama at tage skridtet til en fuldtidsansat sikkerhedschef, siger Christian Pejtersen, der er direktør for yourCompany. ”Det er en del af vores koncept at gøre de største af vores kunder parat til at håndtere de daglige processer selv, når det gælder om at håndtere svindproblemer. Af samme årsag er rummer vore kontrakter altid mulighed for, at overtage vore konsulenter, hvis det er hvad alle ønsker, men vi assisterer også gerne vore kunder i headhuntning af kvalificerede sikkerhedsmedarbejdere hvis det ønskes.

Det kræver en vis størrelse at få økonomi i en komplet sikkerhedsfunktion, men i Plantoramas tilfælde er det et oplagt valg.”

 

Fremover vil Plantorama stadig trække på konsulentydelser fra yourCompany, når det er nødvendigt, men de løbende opgaver vil blive klaret internt.

 

Se mere om svindbekæmpelse her:

https://yourcompany.dk