Indlæg

Har I tænkt over jeres risiko - nu medarbejderne arbejder hjemme?

yourCompany ApS følger naturligvis også situationen i Danmark og hvad Corona har bragt med sig af samfundsændringer.

Set med erhvervslivets øjne kigger vi ind i et billede, hvor kriminaliteten må forventes at flytte sig hurtigt. De private hjem (tyvenes paradis i ferietider) er nu fyldt op med hjemmearbejdende forældre og deres børn. Derfor må det forventes, at de kriminelle kaster sig over andre boldbaner. Og her vurderer vi, at erhvervslivet desværre står for skud.

Mange firmaer har offentliggjort, at man har sendt meget personale hjem og at man med nedsat bemanding vil forsøge at opretholde serviceniveauet. I butikker vil man af hensyn til smittespredning holde afstand mellem kunder og personale. Man er med andre ord gået over til nødbemanding og forståelige nødprocedurer.

Desværre er det parametre som kriminelle trives godt i: Lav bemanding, ro og manglende overvågning.

Og en ting er forøget risiko for tyverier af fysiske genstande i butikker, på byggepladser, i håndværkerbiler, i kontorbygninger, på varelagre m.fl. Det element skal vi klart være opmærksomme på.

En anden ting, vi allerede har set i denne periode, er internetbaseret kriminalitet. Fupmails, hvor man udgiver sig for at være f.eks. fra Sundhedsstyrelsen og dermed forsøger at lokke oplysninger, herunder betalingsoplysninger ud af både private og virksomheder. Et andet scenarie vi ligeledes har set, er tricktyverier – hvor vores ældre snydes af kriminelle, der foregiver at være fra hjemmeplejen og skal undervise dem i korrekt brug af håndsprit. Hvor ussel kan man blive?

CEO fraud

Samtidig har vi i et par år oplevet CEO fraud i ferieperioder, hvor IT-kriminelle udnytter ændrede hverdagsrutiner til at gennemføre kriminalitet. I Europa har der netop været flere tilfælde af CEO fraud der beløb sig til et 2-cifferet millionbeløb, i euro.

Andre gange henvender de kriminelle sig under dække af at være leverandør, samarbejdspartner og får overført penge til fremmed konti. Ganske simpel svindel, som desværre koster virksomheder dyrt.

Justitsministeren har udtalt, at politiet får en række nye opgaver i relation til sundhedsindsatsen i kampen mod Corona smitten. Det må naturligt betyde, at mange andre områder formodes at blive nedprioriteret. Herunder formentlig erhvervslivets sager, der i forvejen ikke har høj prioritet hos politiet.

Vi har derfor som en service til nuværende og kommende kunder lavet en oplistning af emner som virksomhedsejere, forretningsdrivende og ansatte skal være opmærksomme på. Vi håber, at emnerne kan give jer inspiration til at gennemgå jeres virksomhed med svind brillerne på. Vi står som altid til rådighed, hvis I har brug for sparring i denne uvante situation.

Efterforskning - Undersøgelser foretaget af erfarne professionelle - yourCompany

Indbrud uden for åbningstid

 Gennemgå jeres perimetersikring.

 • Virker overvågning efter hensigten?
 • Overvej midlertidige tekniske overvågningsløsninger. Man kan leje udstyr på dagsbasis – måske er det en god businesscase for jer
 • DNA-mærkning og GPS-løsning – kontakt os for nærmere muligheder
 • Iværksæt øget patruljering ved jeres vagtselskab – gå eventuelt sammen med nabovirksomheden om udgifterne.

Tyveri i åbningstiden

 • Italesæt problematikken over for jeres personale
 • Giv mistænkelige kunder ekstra service og bryd deres mønster
 • Lad jer ikke distrahere i kassen, mens andre fylder tasken
 • Ekstra varesikring
 • Tilkøb af midlertidige butiksdetektiver – etablering af udgangskontrol
 • Brug live-overvågning mere end normalt og identificér mistænkelige personer.

Bedrageri – f.eks. ved leasing/udlejning af maskiner og biler

 • Vær fornuftig skeptisk over for kunder, der nu vil lease/leje maskiner
 • Sikre ID, tlf.nr., nummerplade på kunder
 • Spørg ind til anvendelsen af maskinerne
 • Undgå kontantbetaling og få evt. større depositum – få betalingskort registreret, hvis muligt
 • Installér GPS-sporing, vel at mærke af typen der kan pejles
 • DNA-mærkning af udstyr
 • Konsekvent hjemtagelse ved kontraktbrud.

Og desværre bliver vi nødt til at nævne:

Personalerelateret kriminalitet

 • Tyveri af varer
 • Tyveri af brændstof
 • Tyveri af kontorartikler, IT, TV og fotoudstyr
 • Uretmæssig brug af maskiner eller udlejning
 • Bestikkelse/korruption som vi har set det i flere sager for nylig i pressen.

Listen er helt sikkert ikke udtømmende, men måske italesætter vi noget, som I forståeligt nok ikke har kunnet have på to-do listen midt i vagtplanlægning, opgavefordeling, hjemmearbejde og ikke mindst mens man undgår Corona-smitte.

yourCompany tilbyder hjælp

Vi tilbyder som altid rådgivning, efterforskning, gennemgang af virksomheder, StopTyven-pakker, GPS-udstyr og meget mere. Lad os give de kriminelle så lidt handlerum som muligt.

 

yourCompany ApS – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Morten Teglhus Gottschalck

Sikkerhedskonsulent

Tlf. 3030 7854

mtg@yourcompany.dk

www.yourcompany.dk

 

 

 

I mange af landets virksomheder er “svind-kontoen” på ingen måder lille – det er langtfra småbeløb, som virksomhederne lever med.

Svind og svindel foregår hver eneste dag, og medmindre virksomhederne aktivt og effektivt forsøger at undgå dette – ja, så vokser “svind-kontoen” sig bare større og større. Det kræver indsigt og forståelse at minimere svind og svindel – og måske endda være så heldig helt at undgå svind og svindel. Hvis ikke indsigten, forståelsen og kompetencen ligger internt i virksomheden, da kan yourCompany hjælpe til.

yourCompany - Bekæmp svind og svindel - Artikel - ErhvervSjælland - Uge 08 2020

yourCompany er et landsdækkende sikkerhedsfirma

Christian Pejtersen – CEO for yourCompany – har mange års erfaring med svind og svindel. Ikke bare fra tiden i Politiet og PET, men også fra flere år i entreprenørbranchen med netop nedbringelse af det interne svind. I dag består yourCompany af fire fastansatte og en flok konsulenter spredt ud over hele landet. Christian melder følgende ud omkring situationen inden for svind- og svindelområdet: “Og der er nok at se til. Desværre vil nogle nok mene. For det står rigtigt skidt til med nogle medarbejderes eller leverandørs moral”.

Investeringen i yourCompany er en indtægt

At alliere sig med eksperterne i yourCompany, til nedbringelse af svind og svindel i virksomhederne samt få hjælpen til at analysere og grave sig frem til problematikkerne, skal på ingen måder ses som en udgift i regnskabet. Tværtimod skal det ses som en indtægt – og det er det også for yourCompany’s kunder. Med de store milliardbeløb i svind og svindel i byggebranchen, så skal der oftest blot ændres på nogle få områder førend at investeringen i yourCompany viser sig som sorte tal på bundlinien. Og det er vigtigt at anskue hele virksomhedens forretningsområde – altså både internt og eksternt. Det drejer sig nemlig ofte om både direkte og indirekte tab.

Svind og svindel kalkuleres ind i regnskabet

I følge Christian Pejtersen, så er det sørgeligt at mange virksomheder kalkulerer svind og svindel ind i deres regnskaber. Nogle virksomheder regner måske med 2 millioner i tab på “svind-kontoen” og ved årsskiftet finder de så ud af, at der “kun” har været svind og svindel på f.eks. 1,6 millioner kroner. Eller værre – at virksomhederne finder ud af at beløbet er langt over det indkalkulerede tal i regnskabet. Med yourCompany på sidelinien, bliver det muligt både at forebygge og bekæmpe svind, svindel, tyveri, tab af indtægter og tab af kunder.

Mange virksomheder mangler en sikkerhedschef

Hos yourCompany kan virksomheder få en sikkerhedschef på deltid eller fuldtid – alt efter behov. Det gør samarbejdet smidigt, nemt og overskueligt for begge parter – og det giver samtidig virksomhederne muligheden for at følge godt med i arbejdet og udviklingen på bundlinien. Outsourcing af sikkerhedsopgaverne, ved f.eks. at samarbejde med yourCompany og få hjælp af professionelle og erfarne folk med tidligere baggrund i Politiet og efterretningstjenester, benyttes af mange virksomheder. “Et andet plus ved at hyre yourCompany er, at de kan tage hånd om noget som andre kan føle er konfliktfyldt”, forklarer Christian Pejtersen.

Hvor forsvinder “svindet” hen?

Ikke blot kan yourCompany hjælpe med at forebygge og begrænse svind og svindel, men de kan også spore sig frem til lokationen, hvor “svindet” befinder sig – efter at svindet og svindel har fundet sted. Med avanceret udstyr sporer yourCompany sig frem til f.eks. et hus – og så kontaktes Politiet, som så tager over.

 

Læs hele artiklen her: https://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/382/

Kilde: ErhvervSjælland, uge 8 2020. Tekst og foto: Jesper From

Savklingerne har gennem mange år kørt stærkt og stabilt i Morten Larsens tømrerfirma, ML Byg Måløv, der hører hjemme i Ballerup.

De omkring ti ansatte har været der i mange år, og tømrermesteren anser mange af folkene som sin egen familie.

Her stoler man på hinanden, og alle gør præcis dét, de er bedst til. Ligesom man holder sig en armslængde væk fra opgaver, man ikke er god til at udføre.

Ejer Morten Larsen er ordblind. Han har for længst erkendt, at det er bedst for firmaet, at skatte- og momsjunglen og lønudbetalinger tæmmes af en ekstern bogholder – en bogholder, han blev anbefalet mund-til-mund af flere andre erhvervsdrivende fra lokalområdet i Ballerup.

Som loven kræver, betalte ML Byg også en statsautoriseret revisor for at lave de årlige kontroller af virksomhedens økonomi. Alt var på plads til at drive en sund håndværkervirksomhed, og fokus skulle være at levere gode produkter til kunderne.

Men efter et revisorskifte viste det sig lynhurtigt, at firmaets veje havde krydset sig med en bedragers.

– Der er noget galt. Du skal komme ned til os, og det er bare lige nu, forklarede den nye revisor i telefonen.

Den eksterne bogholder havde de tre seneste år trukket over 2,7 millioner kroner ud af tømrerfirmaet til sin egen private bankkonto, konstaterede revisoren.

ML Byg og Morten Larsen står langt fra alene blandt private virksomheder, der er blevet svindlet. I mere end 100 virksomheder har revisoren beskrevet, hvordan de enkelte firmaer er blevet udsat for svindel eller bedrag. Det viser et dataudtræk fra cvr-registeret, som analysefirmaet Septima har lavet for DR.

Sagens forløb:

2009: Den nu bedrageridømte bogholder bliver tilknyttet som ekstern bogholder for ML Byg.

April 2013 – juni 2016: Bogholderen svindler ML Byg for 2,7 millioner kroner.

Juni 2016: ML Byg politianmelder bogholderen. ML Byg har tidligere på året skiftet til en revisor, som opdager bedrageriet.

Februar 2019: Bogholderen dømmes for databedrageri af særlig grov beskaffenhed ved Retten i Glostrup.

Svindlede i over tre år

Tankerne fløj rundt i hovedet på Morten Larsen, da han kort tid efter sad bænket med sin nye revisor.

– Det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Og jeg tænkte på, om vi overlever det her. Det var det første, der faldt mig ind. Hvad får det af konsekvenser for resten af mit liv, siger han.

Forinden den kedelige besked havde det nye revisionsfirma brugt over et halvt år på at få hevet alt relevant materiale ud af bogholderen, som skulle bruges til at udarbejde en årsrapport.

Da revisoren endelig fik fat på materialet, kunne han hurtigt se, at bogholderen havde lænset firmaet over en tre-årig periode fra april 2013 til og med juni 2016.

Toppen af isbjerget

ML Byg er langt fra den eneste virksomhed, som har været udsat for fupnumre. Mindst 103 forskellige firmaer forklarer i deres årsrapporter, at de har været udsat for enten bedrag eller svindel.

Det viser en stikprøve, som analysefirmaet Septima har lavet for DR. Her er alle landets cirka 310.000 firmaers årsrapporter gennemtrawlet efter søgeord som ‘svindel’, ‘bedrag’ og ‘politianmeldelse’ i perioden 2012 til og med 2019.

Det er altså sjældent, at virksomheder skriver om svindel i deres regnskaber. Men det er også kun toppen af isbjerget, der overhovedet bliver nævnt i regnskaberne.

Det forklarer Christian Pejtersen, direktør i sikkerhedsfirmaet yourCompany, der hjælper private virksomheder med at efterforske svind eller andre uregelmæssigheder.

– Der er masser af svindelsager, der aldrig finder vej ind i regnskaberne, fordi sagerne bliver håndteret på et helt andet niveau, forklarer direktøren, der har en fortid hos politiet, hvor han blandt andet har arbejdet otte år i PET.

Ifølge den private efterforsker medfører dokumenteret svindel eller bedrageri ofte heller ikke en politianmeldelse.

Også i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv møder de virksomheder, som er blevet svindlet af medarbejdere.

– Vi ved, der er sager, der ikke bliver politianmeldt. Hvis man kan få en fornuftig aftale med den pågældende medarbejder, vælger virksomhederne i en vis udstrækning at gøre det, siger Lars Borke, der er procesdirektør i Dansk Erhverv.

Men den tilgang kan være problematisk, mener Christian Pejtersen.

– Det betyder, at mange af de her mennesker kan gå direkte over gaden og blive ansat i en lignende virksomhed. Mange gange er det en personlig relation, der gør, at man ikke anmelder sagen, og det synes jeg faktisk er forkert. Det bør man sætte sig ud over, siger han.

Det er nemlig ofte betroede medarbejdere, som står bag svindlen.

Se Christian Pejtersen fra yourCompany fortælle, hvordan svindel ofte kommer bag på virksomhederne.

Svindel - ML Byg blev bedraget for 2,7 millioner kroner af bogholderen - yourCompany

Bogholderen i ML Byg blev i foråret 2019 dømt ved Retten i Glostrup for databedrageri af særlig grov beskaffenhed. Det skete omkring tre år efter, at politianmeldelsen blev sendt til Københavns Vestegns Politi.

Straffen skulle have været to års fængsel, men på grund bogholderens ‘personlige forhold’ og sagens behandlingstid blev straffen lavet til 300 timers samfundstjeneste.

Derudover skulle bogholderen også betale alle pengene tilbage til ML Byg inden for…

Læs hele artiklen om “Bedraget af bogholderen: Sådan blev Morten svindlet for 2,7 millioner kroner” her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/bedraget-af-bogholderen-saadan-blev-morten-svindlet-27-millioner-kroner

Kilde: DR.dk