Indlæg

For nylig faldt der dom i en bestikkelsessag af usædvanlig karakter. Den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, i Aarhus Kommune var tiltalt for at have modtaget bestikkelse.  Bestikkelsen skulle bl.a. have været festivalbilletter, sponsorat på 200.000 kroner og en golftur til Sverige.

Bestikkelsessagerne skete i perioden 2010 til 2016, hvor den nu dømte var chef for kommunens Natur og Vej Service og Center for Byens Anvendelse.

Den tidligere forvaltningschef havde selv nægtet sig skyldig i at have modtaget bestikkelse forud for dommen.

Den 58-årige tidligere forvaltningschef blev også dømt for mandatsvig. Han havde nemlig købt tøj for cirka 3.000 kroner til privat brug på kommunens regning.

Bestikkelsessager og korruption er ikke ualmindeligt

Bestikkelsessagen i Aarhus overrasker desværre ikke os i yourCompany, idet vi også tidligere har stødt på korruptionssager i den offentlige administration i Aarhus og med et byggefirma. En sag der beklageligvis dengang ikke førte til en politianmeldelse. Denne her bestikkelsessag involverer både en tidligere offentligt ansat og maskinforretning – begge blev dømt. En svensk virksomhed blev frifundet.

Alene i 1. halvår af 2020 har yourCompany bistået med 2 efterforskninger i millionstørrelsen samt bistået med diskrete efterforskninger i en konkurrenceklausuls sag. Den ene af disse sager involverede også byggebranchen. Dommen i konkurrenceklausuls sagen er nu faldet imod ledelsen i pågældende virksomhed der blev dømt.

Desværre har vi også været anmodet om assistance i en sag hvor der var mistanke imod rådgivende ingeniører inden for et mindre speciale område. Der kan derfor været god grund til at være kritisk i sin tilgang til rådgivere, kunder og samarbejdspartnere. Korruption er desværre almindeligt forekommende i sager der involverer nedrivning, byggeri og renovering.

Byggebranchen og det offentlige var involveret

I en af de korruptionssager i Aarhus, som yourCompay tidligere har stødt på, da var både byggebranchen og en offentlig institution involveret. Desværre så blev forholdet dengang ikke politianmeldt – dommen i denne her bestikkelsessag mod den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, understreger at det burde den nok have været.

Et andet eksempel fra byggebranchen, som yourCompany kender til, førte heller ikke til politianmeldelse trods klippefaste beviser på korruption.

Det sker desværre ofte at sagerne ikke bliver politianmeldt. Og det kan være vanskeligt at forstå motivet herfor. I det snævre billede kan det måske forstås ved, at man skaber ”støj” omkring sin forretning eller institution. Man har måske travlt med deadlines og andre projekter og magter ikke at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forholdet – man ”rydder så at sige op og kommer videre”. Her bør man dog altid overveje om det overordnede samfundshensyn bør vinde over de snævre interesser? Man bør også overveje om en ”ikke-håndtering” er det rigtige på den lange bane. yourCompany har set eksempler på, at ”ikke-håndtering” mod forventning blev et problem i flere år frem. Dette var opslidende for vores kunde og emnet blev ved med at dukke op. Noget der havde set anderledes ud, såfremt der var sket en politianmeldelse dengang.

Man bør også overveje om det på sigt kan føre til dårlig PR for virksomheden ikke at håndtere sådanne forhold korrekt. Det kan om nogle år se ud som om man ikke har haft sit moralske kompas på plads og virksomheden kan måske lide skade på dette tidspunkt.

Sikkert er det, at bortvist personale meget sjældent bliver til bonus-pater-medarbejdere i det næste job. De problemer eller behov der fik dem til at begå kriminalitet i sidste job, følger som regel med i det nye job. Man skubber således som arbejdsgiver aben, der i dette tilfælde er en dårlig medarbejder, videre igennem en ”ikke-håndtering”. Det er næsten som skiltet på toilettet vi alle kender: ”efterlad toilettet som du selv ønsker at finde det”.

Det er mere almindeligt forekommende end mange går og tror, at der bliver begået svindel, bestikkelse og korruption i Danmark. Det bør alle tage medansvar for.

En kuglepen og et par bolsjer

Tilbage til sagen fra Aarhus. Specialanklageren, Jesper Rodkjær, krævede mindst seks måneders fængsel til den tidligere forvaltningschef. Koncertbilletter og festivalbilletter er nemlig langt over bagatelgrænsen for, hvad en offentligt ansat kan tillade sig at modtage. Grænsen ligger sådan cirka i størrelsesordenen af en reklamekuglepen og et par bolsjer.

Ifølge forsvareren, Søren Beckermann, er det svært at vide, hvilke gaver der er okay at modtage, idet der ikke er nedskrevet nogen specifik bagatelgrænse.

yourCompanys råd skal her være, at såfremt man modtager gaver, så er fuld åbenhed herom bedste og nemmeste vej fremad. Har man fået et guld ur eller en iPad af en kunde eller leverandør så afvæbner man debatten om hvorvidt man er til at stole på såfremt man bringer det til ledelsens- eller bestyrelsens kendskab. Det er sjældent sådanne gaver der er problemet. Det er når gaverne er givet som en betingelse for en modydelse. Når gaver er nødvendige for at få noget andet til at ske, f.eks. en underskrift på en kontrakt i millionstørrelsen.

Forløbet af bestikkelsessagen

  • Den tidligere forvaltningschef blev sigtet i sagen tilbage i 2017. Ledelsen i Aarhus Kommune var i en årrække blevet gjort opmærksom på ulovlighederne i forvaltningen.
  • Advarslerne blev overhørt, og flere af whistleblowerne mistede deres job pga. klagerne over forvaltningschefen.
  • En af whistleblowerne informerede Århus Stiftstidende om sin mistanke i efteråret 2015, hvorefter forvaltningschefen blev fyret og anmeldt til politiet af Aarhus Kommune.

Dette vidner om en umoden organisation der formentlig slet ikke har vidst hvordan de skulle håndtere sådanne sager. Det er måske nok hyppigt rent samfundsmæssigt, men for den enkelte leder kan det være første og eneste gang man oplever det og frygten for at træde ved siden af er stor. Hvad må man? Hvad bør vi gøre? Er spørgsmål der hurtigt melder sig. Svaret er – få noget hjælp.

Selv ved henvendelse til de faglige organisationer kan hjælpen ind i mellem være lidt teoretisk og de har ofte meget lidt erfaring med den praktiske håndtering som dybest set er hvad der er brug for. Erfaring. En rolig hånd på roret, uden følelser i klemme.

yourCompany laver efterforskning og tilbyder rådgivning

Oplever I problemer i virksomheden eller har I mistanke om svindel, bestikkelse eller korruption, så tag gerne fat i os for en diskret uforpligtende snak om sagen og mulighederne. Vi efterforsker mange forskellige typer sager og hjælper gerne med dialog hos både politiet, forsikringsselskaber og andre instanser.

Klik nu på – kontakt os – for at få startet op for snakken.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/tidligere-topchef-i-aarhus-kommune-doemt-i-bestikkelsessag

Siden marts 2020 har medierne skrevet om en korruptionssag der involverer byggebranchen. yourCompany har med interesse fulgt sagen. Det var godt at PFA i dette tilfælde opdagede bedrageriet og greb til politianmeldelse af forholdet. En anmeldelse der øjensynligt var stærk nok til at politiet har undersøgt forholdet yderligere og nu anholdt en række personer i sagen. Bevares de er ikke dømt for nuværende. Vores erfaring er dog at politiet har travlt og ikke spilder tiden på sager hvor de ikke også vurderer der er et kriminelt gerningsindhold.

En advokat og flere direktører er anholdt

Det kan måske chokere nogen, at der i denne sag er anholdt 2 nuværende og 1 tidligere direktør dertil oven i købet en advokat.

I yourCompany er vi desværre knap så overraskede. Alene i 1. halvår af 2020 har vi bistået med 2 efterforskninger der involverer hver sin direktør der begge har begået besvigelser imod sin egen arbejdsplads i millionstørrelsen. Gennem flere år. Vi har også bistået i en konkurrenceklausuls sag, hvor der nu er faldet dom imod ledelsen i den virksomhed vi undersøgte – diskret.

Netop nu arbejder vi på en sag, hvor en leder placeret lige under direktionen begår økonomisk kriminalitet imod sin arbejdsplads, formentlig uden hans chefer er klar over det. Den leder får inden længe en dårlig oplevelse denne sommer.

Vi har desværre også været anmodet om assistance der omfatter mistanken imod rådgivende ingeniører, hvor der også findes brådne kar. Derfor hilser vi PFA sagen velkommen og afventer sagens videre forløb.

Det er ofte for millionbeløb

Som læserne nok kan forstå er det derfor ikke overraskende for os der arbejder med området, at se sådanne sager. Især i sager der involverer byggeri og produktion er der rig mulighed for at bedrage og snyde sin arbejdsgiver. Jo højere placeret i virksomheden man er – jo større er tilliden som udgangspunkt også. Jo større tillid – jo større økonomisk råderum har man typisk, og dermed har man også muligheden for synde for store beløb. Det er ofte for millionbeløb. Det vil nok chokere mange at vide hvor hyppigt forekommende det er

Modydelser for kontrakter, bytte varer for varer, overfakturering der medfører kickback, misbrug af virksomhedens midler samt gement tyveri for egen vindings skyld er mere udbredt i dansk erhvervsliv end vi har lyst til at tænke på. Danmark anser sig selv for et meget lidt korrupt land. Det er en del af vores selvforståelse. De undersøgelser denne antagelse bygger på er undersøgelser af den offentlige sektor. Den private sektor er jf. yourCompanys erfaring noget anderledes. Desværre.

Om det er bedre eller værre end i andre lande, vi sammenligner os med, ved vi ikke. Men sikkert er det at internt svind koster dansk erhvervsliv adskillige milliarder kroner årligt. Penge der burde ligge enten i virksomhederne eller skattevæsnets lommer. Ikke hos tyven eller bedrageren.

En sag om mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Artiklen fra DR peger her på byggebranchen som vi desværre også betragter som hårdt ramt. Desværre anmeldes kun en brøkdel af de sager der opdages til politiet. Måske er det godt nok, for politiets ressourcer strækker ikke til meget mere. I en anmeldt sag fra foråret har vores kunde netop rykket politiet, der meddeler tilbage, at de næppe får tid at se på sagen i 2020. Det er en sag der involvere både mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb. Det er desværre normalt for politiet at melde sådan ud. Det bør dog ikke afholde virksomhederne.

Med pres kommer fokus og med fokus kommer ressourcer. I dette tilfælde til politiet.

“Gå efter manden” hvis politiet ikke har tid

Desværre har ledelsen i nogle virksomheder fortsat en forældet tankegang når det kommer til kulegravning af disse forhold. Desværre er det kun et fåtal af sager der anmeldes til politiet og dermed fører til erstatningskrav og dom. Dette gør det muligt for branchens brådne kar at fortsætte sit forehavende hos en ny arbejdsgiver, så egentlig er det en lidt asocial handling at “skubbe aben videre” og ikke få gjort op med de korrupte medarbejdere. Der er en kultur hos visse personer der med fordel kunne trænge til forandring og det er bestyrelserne og direktionernes ansvar at tage fat om den udvikling. En lille motivationsfaktor kan være, at beviskravet i et civilt søgsmål er lavere end i en straffesag. Det kan i nogle tilfælde godt lade sig gøre at “gå efter manden” selv om politiet ikke har tid.

yourCompany er parat til at hjælpe

Er uheldet ude kan yourCompany assistere bestyrelser, direktioner samt advokater og forsikringsselskaber med tilbundsgående undersøgelser. Det er vi gode til og med en medarbejder portefølje der udelukkende rummer tidligere politifolk gør vi det grundigt. Etisk forsvarligt og troværdigt.

Vi vil dog meget hellere være en del af forebyggelsen og hjælpe erhvervslivet med at forebygge forhold om korruption og økonomisk kriminalitet. Det er her den gode businesscase ligger og det gøres bedst igennem inddragelse, et smil og samarbejde med virksomhedens gode medarbejdere. Det behøver ikke at være et konfliktskabende emne.

De gode medarbejdere vil nemlig gerne virksomheden det bedste. De ved ofte godt hvor problemerne er eller kan være og kan bidrage til at det ikke sker. Så lyt til medarbejder skal være et råd herfra. Det er som regel en bestemt lille gruppe medarbejdere der “spræller i nettet” og ikke vil samarbejde om emnet. Men tiderne skifter.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/skandaleramt-milliardbyggeri-i-koebenhavn-politiet-anholder-fire-bestikkelse