Tag Archive for: Fraud

 

Det er med utrolig stor glæde, at yourCompany har forlænget og endda udvidet samarbejdet med forsikringsbranchen.
De seneste to år har yourCompany været ekstern leverandør til Taksatorringen – en landsdækkende teknisk organisation, der på vegne af en række forsikringsselskaber takserer skadesopgørelser på beskadigede motorkøretøjer – herunder fx person – og varebiler, motorcykler, lastvogne, campingvogne og sværgods.  Indtil videre har 6 forsikringsselskaber været en del af denne ordning.

Nu udvides samarbejdet og forstærkes så 8 forsikringsselskaber indtræder i en tættere og forpligtende samarbejdsmodel med yourCompany.

 

Direktør for Taksatorringen, Marianne Wier udtaler:

”Vi har i de seneste to år høstet en masse erfaringer til, hvordan et godt stærkt samarbejde mellem vores medlemmer, som ikke har egne interne svindelafdelinger og yourCompany kan udføres, så både selskaber, forsikringskunder og taksatorer oplever en god og smidig sagsbehandling, der belyser forsikringssager på det bedst mulige grundlag. Vi er derfor utroligt glade for at udvide ordningen og forstærke samarbejdet med yourCompany og håber, at samarbejdet vil føre til, at de deltagende forsikringsselskaber får fundet de svindelsager, som desværre er en del af skadebehandlingen”.

Konkret betyder det, at 8 af Taksatorringens medlemsselskaber har forpligtet sig i fremadrettet samarbejde omkring bekæmpelse af forsikringssvindel.  Udover sagsbehandlingen er styrket, har yourCompany udvidet med at lang række softwares og undersøgelsesværktøjer, som understøtter forsikringsundersøgelserne – for IT-delen er en utrolig vigtig del.

 

Direktør for yourCompany Christian Pejtersen:

“Vi har med stor respekt konstateret, at forsikringsundersøgelser er en ret kompleks størrelse. Man kan ikke have én medarbejder til at løse den slags sager. Man skal have et team af forskellige specialer, og det har vi brugt de seneste to år på at opbygge. Vi kan nu tilbyde forsikringsundersøgelser på et højt plan, med et team bl.a. mekanisk/teknisk personale, dataspecialister, Open Source-specialister, dokumentspecialister og naturligvis dygtige generalister, der spiller de forskellige specialer ind på de rette tidspunkter. Vi er nu klar til samarbejdets version 2.0”.

 

På samme tid har yourCompany underskrevet en ny fast samarbejdsaftale med et pensionsselskab, der ligeledes ønsker assistance til undersøgelser.

Vi siger tusind tak for tilliden og ser frem til godt samarbejde.

 

Vil du vide mere om, hvad yourCompany kan tilbyde af services, kan vi kontaktes her:

Tlf. +45 53 53 46 04

Mail: info@yourcompany.dk

 

Compliance, Auditprocesser, Internal investigation, insidersager og meget mere. Virksomheder af både større og mindre størrelse har lært at kende disse ord de senere år. Det var ikke noget, man italesatte så struktureret før i tiden.

Og hvad betyder disse begreber så? Det betyder i bund og grund, at virksomheder er forpligtet til i langt højere grad at være tættere på deres egen organisation.

Risikostyring.

Kende de ansatte.

Kende deres kunder.

Være kritiske over deres processer og arbejdsgange.

Konstant være udviklende på egne kontrolforanstaltninger.

Og – gerne på en digital og skalérbar måde.

 

Og set med et svindelperspektiv er det jo kun godt med denne udvikling, for så indsnævrer vi det handlerum, som nogen tidligere har udnyttet. Eller gør vi?

 

I yourCompany lærer vi hele tiden om nye metoder, som vi ser, svindlere anvender. Og derfor har vi gjort det til en mission at kæde efterforskning sammen med forebyggende tiltag. Det vil sige, at i halen på en efterforskning forsøger vi at sætte en ”prop i hullet”, så samme fremgangsmåde ikke kan koste virksomhederne dyrt en anden gang. Det kræver mange forskellige specialer. Og her adskiller vi os fra andre på markedet.

Når en efterforskning iværksættes, bruger vi vores værktøjskasse fx:

 • Digital Forensics (udlæsning af IT-udstyr og telefoner)
 • Open Source – struktureret indsamling af oplysninger via internettet (Fx baggrundstjek)
 • Produktmonitorering
 • Digital Dokumentanalyse (også store dokumentmængder)
 • Håndskriftsanalyse
 • Stemmesammenligning
 • Dataanalyse på indsamlet data.

 

Også de mere kendte undersøgelsestyper som:

 • Interviews
 • Observation.

 

Om vi skal samarbejde med egne afdelinger som Internal Compliance, eksterne advokater eller vores egne samarbejdspartnere – det er alt afhængig af virksomhedens størrelse og ønsker.

Vi vil gerne udfordre de lidt traditionelle undersøgelsesformer, der oftest ikke fører til en fuld afdækning af en sag. Så i tæt samarbejde med advokater og jurister kan vi tilvejebringe de rette informationer, så direktion eller bestyrelsen har det bedst oplyste grundlag at træffe beslutninger på.

Formålet med disse undersøgelser er oftest håndtering af HR-sager, forberedelse til civile søgsmål eller endda politianmeldelse af strafbare forhold.

 

Corporate Investigations er kommet for at blive.
Vi har i de senere år beskæftiget os med sager, der fx kunne være:

 • Misbrug af brændstof til privat brug
 • Tyveri af kundelister – og opstart af konkurrerende virksomhed efterfølgende
 • Kollektivt anslag mod virksomheden
 • Tyveri og efterfølgende salg af virksomhedens produkter
 • Videregivelser af forretningshemmeligheder
 • Misbrug af virksomhedens leverandører
 • Dokumentmanipulation
 • Modtagelse af bestikkelse
 • Brud på konkurrenceklausuler

Som det kan fornemmes er listen lang, og det går alt sammen under betegnelsen Corporate Investigation – eller interne undersøgelser på godt gammelt dansk. Det er ikke et behageligt arbejde at italesætte – men det er desværre nødvendigt.

 

Når vi snakker Corporate Investigations, så er vi den ideelle partner til en del af arbejdet – for meget få virksomheder har det setup af specialister og softwares, som vi har.
Og vi tager ikke opgaver ind, hvis ikke vi mener, at vi er i stand til at hjælpe.

Vil I vide mere, så er I altid velkomne til at kontakte os.

 

Hovednummer: +45 5353 4604

Mail: info@yourcompany.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrundstjek – Open Source – OSINT

Kært barn har mange navne. Et baggrundstjek, hvor vi benytter os af Open Source Intelligence (OSINT), baserer sig på efterretninger eller viden fundet i tilgængelige og åbne kilder og på informationer, man kan købe sig lovlig adgang til. Tidligere var det viden fra aviser og optegnelser, men i dag er det primært viden indsamlet fra kilder tilgængelige på internettet, f.eks. sociale medier, offentlige registre, artikler, diverse online platforme, og meget mere. Når vi foretager et baggrundstjek med udgangspunkt i tilgængelige kilder, så afdækker vi effektivt og systematisk et ofte omfattende materiale, der for den utrænede vil tage lang tid og sjældent vil blive dækkende for personen eller firmaet, der ønskes undersøgt.

Uanset om jeres behov er et løbende moniteringsbehov omkring jeres virksomhed, trusler eller dårlig omtale – eller et løbende behov for rekruttering og undersøgelse af kommende medarbejdere har vi en løsning til jer. Vi kan også tilbyde undersøgelser i forbindelse med en konkret mistanke om besvigelser i jeres virksomhed eller hos en samarbejdspartner.

YourCompany

YourCompany har specialiseret sig i at nedbringe svind og risiko i erhvervslivet. Vi leverer en overskuelig og grundig rapport om en person, et netværk eller en virksomhed. Ønsker i en mere simpel tilbagemeldingsmetode kan vi også levere det. Med vores baggrund, metoder og praktiske erfaring fra hundredvis af undersøgelser ude i virksomhederne har vi en god næse for om jeres fremtidige medarbejder eller samarbejdspartner er et godt match for jer. Mange af vores 14 ansatte har en baggrund fra politiet eller efterretningstjenesterne med specialistkompetencer indenfor IT- og forsikringsefterforskning, data- og håndskriftsanalyse, OSINT-, dokument og audioundersøgelser – samt meget andet.

De bedste værktøjer

For at være både effektive og grundige bruger vi kun de bedste værktøjer. Hos yourCompany har vi investeret i dyrt software der indeholder en masse hjælpemidler og automatiserede processer. En god open source rapport slipper dog ikke for lidt manuel tid anvendt af en af vores dygtige specialister og vi har købt adgange til databaser der indeholder den viden i efterspørger. Er det nødvendigt selv at kode scripts for at indsamle fornøden data inden for den afsatte økonomiske ramme klarer vi også det. Med vores specialister fra Forsvarets- og Politiets efterretningstjenester kan I være sikre på et godt sagligt resultat.

Praktisk erfaring

Hos yourCompany har vi mange gange deltaget i oprydningen efter medarbejdere der var noget andet end de udgav sig for til jobsamtalen. Ikke sjældent kan vi se, at hvis var der foretaget et grundigt baggrundscheck før ansættelse var skaden næppe sket. Arbejdsgiveren havde på forhånd opdaget noget var galt, eller havde i jobsamtalen fokuseret på andre ting også der måske havde bragt ting af interesse frem i lyset. Dette bekræfter os i, at en ordentlig forberedelse før ansættelse er vigtig. Det skaber værdi for virksomheden, for jeres kunder og andre for de øvrige medarbejdere. Dette kan vi uddybe med flere eksempler på ved et personligt møde.

Baggrundstjek er for alle

Mange virksomheder afholder sig fra at få foretaget professionelle baggrundstjek på grund af prisen. Kvalitet koster naturligvis, men hos yourCompany tilbyder vi vores ydelser i et niveau der er til at betale for de fleste virksomheder. Vores DNA er, at de fornuftige sikkerhedstiltag skal være opnålige for de fleste – ikke kun de største. Dette gennemsyrer vores ydelser og ses på tværs af vores andre produkter. Vi er gode til at tilpasse os virksomheders konkrete behov og finde en tilpasset løsning der passer for de fleste. Sådan må det være. Ingen er helt ens.

Har I lyst til at høre lidt mere om hvad baggrundstjek kan gøre for jeres virksomhed og hvordan en økonomisk model kunne se ud for jer, så kontakt os på 53534604 eller info@yourcompany.dk for mere information.  http://www.yourCompany.dk

 

                                                                                                                                                                                                     Greve, d. 20. januar 2022

Vil du medvirke til at undersøge forsikringssvindel hos Danmarks bedste private efterforsknings virksomhed?

Og har du lyst til en hverdag hvor faglighed, samarbejde, kvalitet og ordentlighed er nøgleord – så læs med her

 

Stilling til besættelse 1. marts 2022 eller derefter. Jobsamtaler vil blive afholdt løbende.

 

Opgaven

YourCompany tilbyder forsikringsefterforskninger til mindre forsikringsselskaber og støtte til større selskaber ved specielle behov.

En stor del af vores forsikringsefterforskninger omhandler køretøjer, der er brændt, stjålne eller været implicerede i ulykker. Vi dækker også andre områder så som løsøre, indbrud, brande og personskader, men størstedelen af tiden vil gå med autosager. Vi gennemfører selvstændigt de fornødne undersøgelser og afrapporter til vores opdragsgiver løbende. Ved sagens afslutning produceres grundigt rapportmateriale, hvor der er fokus på kvalitet, således at rapporterne i et senere forløb skal kunne anvendes i retten eller ankeinstanser. Afslutningsvis sender vi en faktura for vores timeforbrug.

 

Som støtte for arbejdet anvender vi spændende IT-værktøjer,

 • Mohawk
 • Sjerlok
 • Fraud Detect System (FDS)
 • Discovry og Yose fra Paliscope
 • Danske Bilstatistik
 • Digital forensic kompetencer til undersøgelse af computere og mobiltelefoner
 • Håndskrift- og dokument undersøgelser i eget minilap

 

Vi har egne observatører eller konsulenter tilknyttet, som kan trækkes på, når opgaven kræver det – og alle vores kompetencer kommer i spil på rette tid og sted, når det giver mening for vores kunder og sagen, vi efterforsker.

 

Hos yourCompany kan du forvente at lave andet end forsikringsefterforskning, der dog vil være dit primære arbejdsområde. Vi har jævnligt erhvervsefterforskninger for virksomheder, der er ramt af internt svind, overtrædelser af konkurrenceklausuler, tyveri af forretningshemmeligheder og meget andet. Den rette profil kan også forvente at blive involveret i sådanne sager.

 

Derudover støtter du op om resten af yourCompany’s arbejdsområder som du kan se mere om på vores hjemmeside.

 

Om yourCompany

yourCompany ApS bekæmper svind og svindel i erhvervslivet. Vi har en række ydelser, som du kan se mere om på vores hjemmeside. Vi laver mange forskellige ting og er generelt innovative og kreative på vores kunders vegne. Vores løsninger skal skabe værdi for vores kunder. Fælles for alle ydelser er, at de skal bekæmpe økonomiske tab hos vores kunder, eller nedbringe risiko og optimere driften. Hvis en kunde bruger 1.000 kr. på yourCompany skal de gerne tjene væsentlig mere, så kunden samlet set tjener penge på at bruge os, og de oplever hvad dygtige ex-politifolk kan bidrage med ude i erhvervslivet.

 

Vores medarbejdere er stort set alle tidligere politifolk. Nogen er gået på pension fra politiet og besidder specialistkompetencer, som nu bruges i kommercielle sammenhænge måske på deltid hos os. Andre medarbejdere er stoppet hos politiet og har nu fuldtidsjob hos os.

Fælles for alle er, at vi løser opgaver, hvor vi i stor stil trækker på den politifaglige baggrund og erfaringer – men også løbende dygtiggøres. Det være sig både på den tekniske front, men også når nye modus og trends viser sig på fagområdet. Det kræver derudover, at man er villig til at forstå erhvervslivet og tilegne sig en kommerciel forretningsforståelse. Vi lever af tilfredse kunder, og det er der pengene kommer fra.

 

Vores kontor ligger i Greve tæt på motorvejen. Her sidder vi i egne 300 kvm kontorlokaler i hyggelige omgivelser. Vi er dagligt mellem 2 og 8 personer på kontoret og ind i mellem også eksterne konsulenter, der hjælper til på andre opgaver. Vi har et positivt arbejdsklima og en stærk teamånd. Vi har altid godt humør, hjælper hinanden og værner om at det skal være sjovt at gå på arbejde. Alle medarbejdere har ”yourCompany DNA”. Med det mener vi at ordentlighed, flid, omtanke for vores kunder og godt kammeratskab. Er du typen der skaber splid har vi ikke brug for dig. Derudover vil vi altid byde os til, når vi kan hjælpe kunderne. Vi venter ikke bare på opgaverne kommer – vi opsøger dem gerne selv.

Vores kunder har også ”yourCompany DNA” forstået således, at vi samler på ordentlige lovlydige kunder og siger pænt nej tak til tvivlsomme kunder, og vi løser heller ikke klassiske privatdetektiv opgaver om utroskab eller lignende. Vores ydelser er målrettet erhvervslivet.

 

Hos yourCompany er vi gode til at tænke ud af boksen, få nye ideer og realisere disse til egentlige fakturerbare opgaver og nye koncepter. Dette deltager alle medarbejdere i, men der er heller ikke noget i vejen med at være en bundsolid medarbejder, der løser opgaver frem for at opfinde nye ting. Vi har brug for begge dele.

 

Det er for at arbejde i yourCompany vigtigt at forstå, at pengene kommer fra vores tilfredse kunder og ikke længere fra statskassen eller et stort milliardfirma. Det kræver mod og selverkendelse at påtage sig denne udfordring. Vi lever af tilfredse kunder. Derfor kan vi heller ikke tilbyde astronomiske lønninger, men ligger for den rette kandidat et stykke over ”politiniveau”, og vi tilbyder samtidig et spændende arbejde med mange interessante opgaver og arbejdsområder. Vi har en flad organisation og bestemmer selv alt. En god ide i dag, kan blive en beslutning i morgen – så ønsker du at arbejde i en mindre og meget agil organisation med masser af dygtige mennesker, luft til nye ideer og med høj grad af frihed, er vi formentlig stedet du har drømt om.

 

Om dig og dine unikke kompetencer

Du er formentlig nuværende eller tidligere politi m/k. Du har måske erfaring fra et forsikringsselskab med skadebehandling eller efterforskning. Du er lidt dygtigere end de fleste og du er vellidt. Du bor i fornuftig afstand til Greve, hvor du typisk møder, men bor den helt rette kandidat på Fyn eller Østjylland opfordres du til at søge, da vi har andre medarbejdere, der bor i trekantområdet i Jylland og kun kommer på kontoret visse dage. En god portion af vores sager er i Jylland, men du skal også se dig selv komme til Greve ofte.

Du har erfaringer med undersøgelser af biler og/eller brande, da dette vil være en stor del af jobbet hos os. Du er god til at tale med mennesker, også de svære samtaler, hvor man alligevel skal være venlig og huske, at man repræsenterer en kunde.

 

Du har en relevant uddannelse inden for efterforskning og har solid erfaring med disciplinerne omkring efterforskning og måske også efterretningsarbejde. Du kan omsætte dine efterforskningserfaringer til operationelle forløb, hvor du:

 

 • arbejder hurtigt, dine IT-skills er i top og har godt kendskab til Office pakken
 • er mødestabil og fleksibel
 • er en rar person, der er smilende og fed at arbejde sammen med
 • er OK med nye IT-programmer samt OK med at anvende teknologi
 • du har måske erfaring med OSINT-arbejde, som også er et vigtigt område for os
 • du kan tale og skrive godt engelsk, måske yderligere et sprog
 • har egen bil og naturligvis førerret, og du kan fremvise ren straffeattest ved ansættelse
 • du har forladt politiet frivilligt eller har lyst til at prøve livet uden for en statslig virksomhed

 

Hvis du er rette den kandidat, men ikke ønsker at arbejde på fuld tid, er vi fortsat interesseret og kan dele stillingen mellem flere ansøgere.

 

Har du små børn og ønsker til fleksibilitet, er du meget også velkommen til at søge.

 

På vores hjemmeside kan du se mere om vores andre arbejdsområder, og besidder du kompetencer inden for nogle af disse områder er dette også et plus, og det kan være her du fra tid til anden varetage andre opgaver.

 

Løn efter kvalifikationer. Fri frokostordning og fri telefon tilbydes samt verdens bedste kollegaer og et hyggeligt arbejdsmiljø.

Du får mulighed for hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid, hvis du f.eks. gerne vil bruge tid på dine børn midt på dagen – så arbejder du blot lidt om aften eller weekenden, men det er dit valg under hensyntagen til dine opgaver, vi har masser af frihed under ansvar.

 

Interesseret?

 

Så skriv en ansøgning og fortæl om dig selv og dine kvalifikationer, og hvorfor stillingen tiltaler dig. Vedhæft vellignende foto af dig selv. Er du rette person og har du en opsigelsesfrist i nuværende stilling, venter vi gerne på dig. Samtaler holdes i Greve, og der vil være et forløb for slutkandidater hvor du vil få stillet nogle praktiske opgaver relevant for de kompetencer vi efterspørger, herunder på IT området, så det skal du være forberedt på at deltage i.

 

Send ansøgning til:

 

info@yourcompany.dk eller ønsker du at sende krypteret så benyt linket øverst til højre på vores hjemmeside ”send sikker mail” på www.yourcompany.dk

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Direktør Christian Pejtersen på telefon 26397676.

 

Venlig hilsen

 

Christian Pejtersen

Direktør, yourCompany ApS

Endnu en artikel om hackerangreb blev torsdag d. 13. oktober 2021 udgivet, denne gang med overskriften: Hackere brød ind i kommunes mailkonti og snød sig til 180.000 skattekroner

Har løsningerne fået taletid?

I artiklen er der en række eksempler, som beskriver den alvorlige situation. Hackere ér inde i systemet og kan på forskellige måde få penge ud af de offentlige pengekasser.

Heldigvis har IT-sikkerhed fået meget taletid de seneste – men har løsningerne mon fået lige så meget taletid?

Gode historier om forhandlinger med hackerne kan selvfølgelig tænde vores indre detektiv – men hvorfor ikke undgå, at I får brug for at snakke med de IT-kriminelle?

Offentlige instanser og private virksomheder har udgivet IT-politikker og indført indskærpelser, så medarbejdere ikke falder i de nemmeste fælder. Men hackerne ér inde og lave ravage alligevel.

 

Der findes et hav af gode løsninger som perimetersikring rundt om IT-løsninger, men når yourCompany udfører sårbarhedstests ser vi gang på gang at både små, mellemstore og internationale virksomheder ikke kan modstå de simulerede angreb, som vi udfører i kontrolleret miljø. Dermed er de kendte løsninger ikke længere tilstrækkelig sikring.

Hackerne kommer ind i systemerne

Erkendelsen af, at hackerne kommer ind i systemerne til trods for god perimetersikring er faktisk den vigtigste at gøre sig. Uanset om du er politiker, beslutningstager – eller IT-ansvarlig.

Hvad er løsningen så? Ja, med et smart begreb kaldes det strategien om ”Last line of Defence”. En overvågningsfunktion, der reagerer, isolerer og kontaminere krypteringen – når den starter indefra.

Produktet har vi præsenteret mange gange – det kaldes RC. RC kan nemt og hurtigt installeres som software. Det kræver ikke store hardwareløsninger, men er en danskudviklet intelligent løsning fra vores gode venner i virksomheden BullWall.

yourCompany præsenterer RC for både private virksomheder og det offentlige. Vi udfører sårbarhedstests, sparrer om emnet – og forhandler ligeledes produktet. Vi er er med jer i installationsfasen og sikrer, at I får fuld gavn af systemet.

 

RC forebygger ransomware på den snedige måde – tør du vente med at kontakte os til næste angreb rammer jeres virksomhed eller jeres myndighed?

 

Kontakt os på:

Tlf. +45 53 53 46 04

Mail: info@yourcompany.dk

 

Skal du sparre med en af landets førende kapaciteter, er I også velkomne til at ringe direkte til CTO Morten Kliver på:

Tlf.: +45 23 80 80 08

Mail: mk@yourcompany.dk

 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/hackere-broed-ind-i-kommunes-mailkonti-og-snoed-sig-til-180000

 

 

yourCompany medvirker i anden sæson af Pengejægerne på DR. Programmet har et stort overlap ind på det område, vi beskæftiger os med.

På vores fagfelt kan vi ikke altid gå ud og fortælle, hvordan vi arbejder – og for hvem, vi arbejder. Men vi vurderer i specifikke tilfælde, om det giver god mening at stille sig frem og fortælle om, hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at nedbringe tab, svind og kriminalitet.

Da vi fik muligheden for at medvirke hos den dygtige journalist Jens Langhorn, trådte vi derfor til. Og det gør ikke noget, hvis svindlerne selv ser med på skærmen, for vi er mange, der gerne vil bekæmpe deres ugerninger!

Mange former for svindel

Der er mange former for svindel, og hvor skal man snart begynde at ridse op?

Programmet her har fokus på kreditsvindel, hvor virksomheder giver deres kunder kredit, fordi der forventes at være et tillidsbånd mellem parterne. Det vil sige, at de virksomheder, som leverer en vare og giver kredit til en given kunde, udsættes for kreditsvindel, fordi kunden ikke betaler sine regninger, efter varerne er leveret. yourCompany assisterer mange forskellige virksomheder, der naturligt beskæftiger sig med kreditområdet. Og gang på gang ser vi, at svindlere udnytter den ordning og tillid.

Vi har et helt forebyggende koncept, som vi tilbyder vores kunder. Vi har nogle værktøjer, som de færreste har, og vi kan understøtte hele risikostyringen. Vi venter ikke på kunder, der skal have løst en sag bagudrettet. Vi vil helst undgå at komme dertil.

I udsendelsen her går vi lidt mere praktisk til værks, fordi der forestår en række mistænkelige omstændigheder, som kræver, at vi får udredt sagens kerne. Og i sådanne tilfælde sender vi gerne folk i felten for at indsamle information og fakta. På den måde kan de enkelte sager blive vurderet på det bedste grundlag.

Den operative afdeling redder trådene ud

Vores operative afdeling hjælper med disse problemstillinger, og i dette tilfælde måtte vores kollega Morten Teglhus Gottschalck, Faglig Leder for Motorområdet, selv i marken og redde trådene ud.

Morten siger: ”Vi er jo ikke ligefrem vant til at have et kamera på bagsædet, men i denne sag gav det fin mening at fremstille, hvordan vi arbejder på det operative felt. Vi ser jo desværre, at virksomheder med kreditgivning har store værdier ude at rulle, og kreditsvindlen går på tværs af mange brancher, så med kombinationen af et stærkt forberedt sagsmateriale, en præcis operativ udførelse og i nogle tilfælde en sluttelig politianmeldelse kan vi nedbringe risikoen for store tab for vores kunder.

Porschen i denne historie er det fysiske symbol på flere firmaer, der blev snydt af bagmændene, som havde tråde ind i rocker- og bandemiljøet. Vi er meget tilfredse med, at bilen kom tilbage på de rette hænder, og at vi også fik forhindret tab for andre virksomheder. Det er i virkeligheden yourCompany’s DNA: efterforskning kombineret med forebyggelse.”

Nye projekter i 2021

yourCompany glæder sig til at løfte sløret for en række nye projekter i 2021, der skal udvide værktøjskassen for at forhindre bl.a. kreditsvindel og klonede biler.

Hvis I vil vide mere om yourCompany og vores services, er I velkomne til at kontakte os på: info@yourcompany.dk eller +45 5353 4604.

Du kan streame Pengejægerne på DR’s hjemmeside: https://www.dr.dk/drtv/serie/pengejaegerne_172881

yourCompany har gennem en længere periode hjulpet flere og flere leasing- og finansieringsselskaber med at nedbringe tab og kriminalitet. Vi brænder for at gøre noget ved de problemer, der findes i bilbranchen.

 

Med den nye lovændring fra december 2020 beskriver ARK Advokatpartnerselskab helt tydeligt, at der er tale om en betydelig ændring for leasingselskaber.

Og JA – meget af det, som leasingselskaber i forvejen gør, gøres nu lovpligtigt. Man kan så stille sig selv det spørgsmål, hvad Folketingets partier så har tænkt sig at stille til rådighed for disse virksomheder?

Så sent som i denne uge oplevede vi, at myndighederne ikke kunne hjælpe leasingselskaber, som ønsker at hjemtage biler og personer, der mistænkes for at være involveret i alvorlig kriminalitet. Måske skulle Folketinget overveje en obligatorisk mere venlig tilgang til at hjælpe erhvervslivet, der ofte føler sig magtesløse i enkeltsager?

Det er i hvert fald ikke sjældent, at vi på vegne af vores kunder taler med 3-5 forskellige politikredse, der skal forholde sig til værneting og snitflader, før de kan modtage en anmeldelse. Når anmeldelsen oprettes, er det så en udfordring at få ressourcer til at komme efter gerningsmændene og fratage dem de dyre biler.

Som Rigspolitichefen kan citeres for: ”Liv og førlighed kommer før ejendom, og det må vi prioritere vores ressourcer efter.”

Vi har god erfaring med dette spil, og vores afdeling for Motorområdet hjælper leasing- og finansieringsselskaber på flere forskellige måder.

 

Vores ydelser dækker bl.a. over:

Forebyggende foranstaltninger:

 • Second opinions på kreditvurderinger
 • Fast partner til risikovurderinger
 • Indsamling af informationer på leasingtagere og samarbejdspartnere
 • Assistance ved debitorskifte

Operative tiltag:

 • Assistance med genfinding af forsvundne biler
 • Dialog med leasingtagere og brugere af bilerne
 • Koordination med autohjælp/politi

Efterforskning:

 • Efterforskning til afdækning af kendte kriminalitetsgenrer: bedrageri, dokumentfalsk, tyveri, forsætlig brandstiftelse etc.
 • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber
 • Udfærdigelse af politianmeldelser.

 

Vi tilbyder landsdækkende service og står klar, hvis jeres virksomhed får brug for hjælp.

 

Kontakt os for yderligere information

 

Hovednummer:  53534604

Mail: info@yourcompany.dk

Web: www.yourcompany.dk

 

yourCompany – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Kilde: https://www.arklaw.dk/post/lov%C3%A6ndringer-medf%C3%B8rer-betydelige-%C3%A6ndringer-i-leasingbranchens-pligter

yourCompany er faldet over en artikel, der beskriver, hvor store konsekvenser det har, når en virksomhed bliver udsat for intern svindel. Kriminalitet for over 17 millioner kroner hen over 7 år. Det samlede tab er sikkert endnu større.

De tiltalte er henholdsvis én fra firmaets egne rækker og en leverandør af håndværkerydelser. Retten har endnu ikke talt, men det er ikke første gang, man hører om den type sager.

yourCompany består af tidligere politifolk, der er sat i verden for at nedbringe tab, tyveri, svind og svindel for virksomheder. Vores værktøjer inden for erhvervsrelateret efterforskning tæller specialkompetencer inden for:

 • Analyser
 • Computer-/tablet-/telefonundersøgelser (IT-forensic)
 • Efterforskningsledelse
 • Internetundersøgelser (Open Source Intelligence)
 • Interview/afhøringsteknik
 • Kildeføring – håndtering af anonyme informationer
 • Observation
 • Screeninger

Vi lever af at lave objektive undersøgelser, der kan tilvejebringe informationer, som kan anvendes til straffesager, civilretlige søgsmål, politianmeldelse eller HR-sager – selvfølgelig i tæt samarbejde med jurister/advokater, HR-afdelinger, myndigheder og forsikringsselskaber.

Vi ser nærmest ALTID på, hvilke forebyggende tiltag der kan få virksomheden til at undgå lignende møgsager i fremtiden.

Har I en sag på bordet, der skal håndteres – eller vil I allerede nu have en betroet samarbejdspartner til fremtidige sager – så står vi klar til at tage en drøftelse om mulighederne.

www.yourcompany.dk

info@yourcompany.dk

tlf. 5353 4604

Kilde: https://www.avisen.dk/el-direktoer-og-legoansat-anklaget-for-millionbedrag_623331.aspx

yourCompany har atter hjulpet en virksomhed, som var udsat for en ærgerlig sag. En af den slags sager, hvor firmaets eget personale havde haft fingrene i kassen på den helt forkerte måde.

Det er i sagens natur en meget følsom sag, som kræver den rette fremgangsmåde og de rette kompetencer for at blive udredt og dokumenteret. Sagen skal være så godt håndteret og belyst, at den kan holde til både personale-/HR-sag, civilretligt søgsmål og i dette tilfælde også en politianmeldelse.

Gerningsmanden befandt sig altså i firmaets egne rækker. Mistanken gik indledningsvist på, at kollegaen solgte varer ud ad bagdøren og på den måde tjente til egen lomme. Der manglede varer på lageret for flere hundredetusinde kroner.

Og hvordan løser man den hovedpine? I dette tilfælde var svaret: dybdegående undersøgelser på internettet, dataanalyse, observation, koordination med politiet og naturligvis en gennemgående grundig rapportering hele vejen igennem processen.

Afslutningsvis assisterede yourCompany med at være til stede i bortvisningssituationen, så de helt almindelige faldgruber kunne undgås.

Efter håndteringen af de personalemæssige tiltag blev sagen og gerningsmanden overladt til politiet, der så kunne foretage indgreb som fx ransagning på relevante steder.

Sagen har fået os til at reflektere over, hvor meget en virksomhed egentlig taber på sådan en møgsag. Personalet hos yourCompany er alle tidligere politifolk, der har været vant til (fra straffesager i politiet), at erstatningskrav gøres op i kosternes værdi. Så en stjålen vare for 25.000 kr. er ens pålydende med erstatningskravet.

Men arbejdet med virksomheder i det private har gjort os klogere på det punkt.

Lad os give et eksempel:

Vi fastsætter den manglende lagerbeholdning til at udgøre et umiddelbart svind på 200.000 i kr.

Afhængig af overskudsgraden pr. vare og øvrige følgeomkostninger laver vi et fiktivt regnskab:

Personaletid på at udfinde årsag til tabet (tjek i salgssystemer, kontakt til leverandør, kontakt til personale, kontakt til kunder, gennemsyn af videoovervågning): 30 timer à 400 kr. (anslået timepris for en lagerforvalter): 12.000 kr.

Genbestilling af varetypen: 170.000 kr.

Manglende lagerbeholdning: 200.000 kr.

Logistikomkostninger: 20.000 kr.

Og vi kunne blive ved…

Det samlede tab udgør nok omkring 500.000 kr.

Hvor mange enheder af den relevante varegruppe skal man egentlig sælge, for at tabet går i nul? Og hvor meget skal man sælge for at indhente tabet?

Er der sat budget af til at kigge indad?

I en virksomhed har man typisk store budgetter til marketing, webshops, opsøgende salg, salgskampagner og meget mere. Men hvis man en gang i mellem afsætter midler til at have kompetente folk til at kigge indad, kan det også vise sig at blive en god forretning.

I Danmark har vi tillid til hinanden, og det er et super ømtåleligt emne at skulle mistænke sit eget personale. Men vi har alene inden for den seneste måned arbejdet med 10-15 virksomheder, der alle har måttet sande, at intern svindel er en realitet, de må håndtere – så måske er det også rettidig omhu at få hjælp i jeres virksomhed?

yourCompanys speciale er at arbejde med disse sager, og vi står naturligvis til rådighed, hvis I mangler en betroet partner på dette felt.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om mulighederne:

 

yourCompany vinder Iværksætterprisen

Foto: Jørgen C. Jørgensen

yourCompany blev årets vinder af Iværksætterprisen

Christian Pejtersen, CEO for yourCompany, er meget stolt og glad over prisen som årets iværksætter i Køge Kommune og fortæller: “De to andre nominerede virksomheder var også rigtig gode bud på en vinder, men heldigvis blev det os der fik diplomet med hjem. Nu skal vi holde fast i den positive udvikling i yourCompany, styrke samarbejdet med vores kunder og udtænke nye løsninger inden for svindbekæmpelse og nedbringelse af risiko for virksomheder“.

 

yourCompany vinder Iværksætterprisen (2)

Foto: Jørgen C. Jørgensen

265 personer jublede og klappede

265 personer var mødt op til Connect Køge’s nytårskur i Tapperiet, og klapsalverne lød højt hele eftermiddagen under den store opbakning til de nominerede og vinderne. Begivenheden er en hyldest til vinderne, de nominerede og alle dem, der holder erhvervslivet i gang i Køge kommune. Jacob Risgaard, medstifter af Coolshop, var inviteret til arrangementet som oplægsholder og han var meget imponeret over stemningen og festligheden.

 

yourCompany vinder Iværksætterprisen (3)

Foto: Jørgen C. Jørgensen

yourCompany er landsdækkende

“yourCompany er en landsdækkende virksomhed med kunder i bl.a. Århus og København, men har det sidste år haft et ønske om også at dyrke det lokale marked. Derfor er Iværksætterprisen ekstra vigtigt for os da den sætter os på Køge landkortet, hvilket vi er rigtig glade for. Positionen i Køge med god infrastruktur gør os endnu mere agile i forhold til at servicere hele landet og det sydlige Sverige”, udtaler CEO Christian Pejtersen.