Tag Archive for: Undersøgelse

Digital Forensic

Hos yourCompany har vi mange specialist områder. Det er nødvendigt, da kampen mod svind i virksomheder har mange facetter. Værktøjskassen skal således følge med. Et af de lidt oversete områder er digital forensic, altså undersøgelser af mobiltelefoner, tablets og computere, som kan indeholde afgørende beviser. Det er lidt synd, for vi er faktisk knald dygtige til Digital Forensic og har i mange tilfælde leveret afgørende beviser til enten en arbejdsgiver, en advokat eller politiet når det har været nødvendigt.

Hos yourCompany har vi investeret i dyrt software til undersøgelse af mobiltelefoner, tablets og computere. Vores værktøjskasse er på højde med politiets – og ja, vi tilbød os også da visse SMS´er var blevet slettet og politiet og forsvaret måtte give op. Den opgave kunne vi godt have løst, men andre interesser var forstålig nok på spil. Softwaren alle kan købe, (bevares det er ikke billigt), men det er kun den halve løsning. Det der batter er hvilke kompetencer man har til rådighed – og her kan vi med stolthed sige at vi har en af Danmarks allerbedste Digital Forensic specialister til rådighed. Naturligvis også en tidligere politimand, som de fleste af vores specialister.

 

Mød Torben Strand, Head of Digital Forensic

Torben Strand er kendt i digital forensic kredse, blandt eksperterne. Skal du have undersøgt en mobiltelefon eller andet IT udstyr, er Torben toppen af poppen, og vi er super stolte over, at Torben har valgt at arbejde hos yourCompany. Den tidligere urobetjent, der ad åre fandt interesse for IT-universet, og i dag er en af Danmarks dygtigste. Det blev til 19 år som underviser hos NC3, NITEC og politiakademiet i Stockholm og Oslo – og undervejs nappede Torben også en MSc FCCI fra University College of Dublin. Torben har også hjulpet med at lave den norske digital forensic uddannelse og undervist størstedelen af den danske politistyrke i håndtering af digitale spor. Som sidste skud på stammen er Torben Strand valgt til suppleant som teknisk ekspert af Politiklagerådet til teknisk vurdering af bevismidler. Imponerende baggrund og erfaring som Torben i dag stiller til rådighed for dansk erhvervsliv. Hos yourCompany bruger vi ikke studentermedhjælpere eller IT-studerende som vi ser hos flere af vores konkurrenter. Og hvorfor? Fordi vi gerne tager hele vores arbejde med ned i retten, hvis sagerne kræver det. Erfaring med bevis håndtering og bevis vurdering er der for afgørende, altså erfaring.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig

Som virksomhedsejer har du måske brug for, dokumentation for hvad der er foregået på jeres IT-udstyr og digitale enheder så som mobiltelefoner, tablets og computere. Er der flyttet eller slettet filer, der er vigtige eller følsomme fra virksomheden kan vi hjælpe. Formålet kan være inddæmning af risiko, civilt søgsmål, afskedigelse eller politianmeldelse – eller måske alene at vide hvad der er foregået. Eller hvad hvis I skal genskabe data, som er forsvundet ved et uheld.

Som advokat har du måske et dødsbo eller konkursbo, hvor der på IT-udstyr kan ligge afgørende informationer omkring værdier, aktiver eller transaktioner op til en bestemt dato. Det kan også være, at du som advokat har behov for at hjælpe din klient med at komme i mål med en undersøgelse eller retsligt spørgsmål. I sådanne sager har vi mange gange leveret det afgørende bevis.

Som forurettet har du måske oplevet, at politiet ikke har været helt så grundige som du måtte ønske. I sådanne sager kan vi ofte hjælpe de forurettede og herefter hjælpe med at gå tilbage til politiet med de resultater, der er skabt. Dette har i flere tilfælde ført til at politiet genoptager sagerne baseret på de nye oplysninger. Det kunne dreje sig om dokumentation for, at der har været installeret keyloggere på dit IT-udstyr eller der ligger andre spor, som politiet har overset eller slet ikke undersøgt.

Som forsikringsselskab har I måske behov for at se G-påvirkningerne i forbindelse med en faldulykke eller et trafikuheld. Da de fleste af os i dag går med mobiltelefon eller smartwatch vil der ofte være mulighed for at se, hvor hårdt et fald eller en trafikulykke har påvirket den tilskadekomne. Det kan både afsløre forsikringssvindel eller dokumentere, at du som tilskadekomne faktisk er berettiget til erstatning.

 

Backup af mobiltelefoner – et overset forretningsområde

Heldigvis er verden konstant i bevægelse. Meget af vores software i dag benyttes til flere ting. Backup af virksomhedens mobiltelefoner kan være en af dem. Måske I som virksomhed har behov for at kunne dokumentere kommunikation med kunder eller samarbejdspartnere, der ikke foregår på jeres PC-miljø. SMS, Messenger, What´s App, Slack og alle mulige andre tjenester benyttes i dag til kommunikation mellem medarbejdere OG medarbejdere og kunder. Hvordan påvirker det dit ansvar som arbejdsgiver? Kan der være afgivet løfter, som kunden hænger jer op på om 2-3 år? Garantisager, Finansielle handler eller hvidvasknings spørgsmål kan være gode eksempler, men måske jeres behov er et helt andet.

Hos yourCompany tilbyder vi sammen med jer at iværksætte en backup plan for jeres virksomhed, og I kan enten selv opbevare data eller lade os gøre det. Dét er et overset område, som kan spare jer for meget besvær, og understøtte jeres compliance retningslinjer.

 

Digital Forensic er dyrt 

Enig. De kompetencer der skal benyttes og den software, der skal investeres i er bekostelige. Vi kan se vores konkurrenter tager sig godt betalt for denne type ydelser. Hos yourCompany er vores DNA generelt, at alle, eller i hvert fald de fleste, skal have råd til de rigtige løsninger – ikke kun de største og mest velhavende virksomheder. Derfor ligger vi også med Digital Forensic et niveau lavere rent prismæssigt end mange af vores konkurrenter. Det går igen hen over vores ydelser. Det er også derfor, vi ikke ligger på en fin og fancy adresse i København eller Århus, men pæne og lidt mere ydmyge lokaler i Greve og Kolding.

 

Vi glæder os til at assistere jer med jeres behov – og digital forensic er jo kun et værktøj i en værktøjskasse der rummer mange andre muligheder for at foretage objektive undersøgelser.

Baggrundstjek – Open Source – OSINT

Kært barn har mange navne. Et baggrundstjek, hvor vi benytter os af Open Source Intelligence (OSINT), baserer sig på efterretninger eller viden fundet i tilgængelige og åbne kilder og på informationer, man kan købe sig lovlig adgang til. Tidligere var det viden fra aviser og optegnelser, men i dag er det primært viden indsamlet fra kilder tilgængelige på internettet, f.eks. sociale medier, offentlige registre, artikler, diverse online platforme, og meget mere. Når vi foretager et baggrundstjek med udgangspunkt i tilgængelige kilder, så afdækker vi effektivt og systematisk et ofte omfattende materiale, der for den utrænede vil tage lang tid og sjældent vil blive dækkende for personen eller firmaet, der ønskes undersøgt.

Uanset om jeres behov er et løbende moniteringsbehov omkring jeres virksomhed, trusler eller dårlig omtale – eller et løbende behov for rekruttering og undersøgelse af kommende medarbejdere har vi en løsning til jer. Vi kan også tilbyde undersøgelser i forbindelse med en konkret mistanke om besvigelser i jeres virksomhed eller hos en samarbejdspartner.

YourCompany

YourCompany har specialiseret sig i at nedbringe svind og risiko i erhvervslivet. Vi leverer en overskuelig og grundig rapport om en person, et netværk eller en virksomhed. Ønsker i en mere simpel tilbagemeldingsmetode kan vi også levere det. Med vores baggrund, metoder og praktiske erfaring fra hundredvis af undersøgelser ude i virksomhederne har vi en god næse for om jeres fremtidige medarbejder eller samarbejdspartner er et godt match for jer. Mange af vores 14 ansatte har en baggrund fra politiet eller efterretningstjenesterne med specialistkompetencer indenfor IT- og forsikringsefterforskning, data- og håndskriftsanalyse, OSINT-, dokument og audioundersøgelser – samt meget andet.

De bedste værktøjer

For at være både effektive og grundige bruger vi kun de bedste værktøjer. Hos yourCompany har vi investeret i dyrt software der indeholder en masse hjælpemidler og automatiserede processer. En god open source rapport slipper dog ikke for lidt manuel tid anvendt af en af vores dygtige specialister og vi har købt adgange til databaser der indeholder den viden i efterspørger. Er det nødvendigt selv at kode scripts for at indsamle fornøden data inden for den afsatte økonomiske ramme klarer vi også det. Med vores specialister fra Forsvarets- og Politiets efterretningstjenester kan I være sikre på et godt sagligt resultat.

Praktisk erfaring

Hos yourCompany har vi mange gange deltaget i oprydningen efter medarbejdere der var noget andet end de udgav sig for til jobsamtalen. Ikke sjældent kan vi se, at hvis var der foretaget et grundigt baggrundscheck før ansættelse var skaden næppe sket. Arbejdsgiveren havde på forhånd opdaget noget var galt, eller havde i jobsamtalen fokuseret på andre ting også der måske havde bragt ting af interesse frem i lyset. Dette bekræfter os i, at en ordentlig forberedelse før ansættelse er vigtig. Det skaber værdi for virksomheden, for jeres kunder og andre for de øvrige medarbejdere. Dette kan vi uddybe med flere eksempler på ved et personligt møde.

Baggrundstjek er for alle

Mange virksomheder afholder sig fra at få foretaget professionelle baggrundstjek på grund af prisen. Kvalitet koster naturligvis, men hos yourCompany tilbyder vi vores ydelser i et niveau der er til at betale for de fleste virksomheder. Vores DNA er, at de fornuftige sikkerhedstiltag skal være opnålige for de fleste – ikke kun de største. Dette gennemsyrer vores ydelser og ses på tværs af vores andre produkter. Vi er gode til at tilpasse os virksomheders konkrete behov og finde en tilpasset løsning der passer for de fleste. Sådan må det være. Ingen er helt ens.

Har I lyst til at høre lidt mere om hvad baggrundstjek kan gøre for jeres virksomhed og hvordan en økonomisk model kunne se ud for jer, så kontakt os på 53534604 eller info@yourcompany.dk for mere information.  http://www.yourCompany.dk

yourCompany beskriver her kortfattet vores efterforskningsarbejde for virksomheder, der har brug for denne service.

Vi er sat i verden for at lave det graverarbejde, der skal til, når man i jeres firma har en mistanke af enten intern eller ekstern karakter og ønsker det dokumenteret.

Vores erfaring spænder bredt fra flere brancher, herunder: produktionsvirksomheder, detailforretninger, byggefirmaer, leasingselskaber, udlejningsselskaber, forsikringsselskaber, energisektoren, advokathuse m.fl.

Fællesnævneren er, at vi laver helt nøgterne og objektive beskrivelser af, hvad vi har samlet ind af information i de enkelte sager.

yourCompany råder naturligvis over de rette IT-programmer, som understøtter sagerne fra start til slut, og vi kan på lige fod med politiet undersøge IT-udstyr, der måtte indeholde vigtig dokumentation.

Vi håber videoen her kan sætte billeder på noget af det, vi tilbyder. Og NEJ: Vi har ikke alle sammen 80’er overskæg 😊

Læs mere om efterforskning her: https://yourcompany.dk/efterforskning/

For nylig faldt der dom i en bestikkelsessag af usædvanlig karakter. Den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, i Aarhus Kommune var tiltalt for at have modtaget bestikkelse.  Bestikkelsen skulle bl.a. have været festivalbilletter, sponsorat på 200.000 kroner og en golftur til Sverige.

Bestikkelsessagerne skete i perioden 2010 til 2016, hvor den nu dømte var chef for kommunens Natur og Vej Service og Center for Byens Anvendelse.

Den tidligere forvaltningschef havde selv nægtet sig skyldig i at have modtaget bestikkelse forud for dommen.

Den 58-årige tidligere forvaltningschef blev også dømt for mandatsvig. Han havde nemlig købt tøj for cirka 3.000 kroner til privat brug på kommunens regning.

Bestikkelsessager og korruption er ikke ualmindeligt

Bestikkelsessagen i Aarhus overrasker desværre ikke os i yourCompany, idet vi også tidligere har stødt på korruptionssager i den offentlige administration i Aarhus og med et byggefirma. En sag der beklageligvis dengang ikke førte til en politianmeldelse. Denne her bestikkelsessag involverer både en tidligere offentligt ansat og maskinforretning – begge blev dømt. En svensk virksomhed blev frifundet.

Alene i 1. halvår af 2020 har yourCompany bistået med 2 efterforskninger i millionstørrelsen samt bistået med diskrete efterforskninger i en konkurrenceklausuls sag. Den ene af disse sager involverede også byggebranchen. Dommen i konkurrenceklausuls sagen er nu faldet imod ledelsen i pågældende virksomhed der blev dømt.

Desværre har vi også været anmodet om assistance i en sag hvor der var mistanke imod rådgivende ingeniører inden for et mindre speciale område. Der kan derfor været god grund til at være kritisk i sin tilgang til rådgivere, kunder og samarbejdspartnere. Korruption er desværre almindeligt forekommende i sager der involverer nedrivning, byggeri og renovering.

Byggebranchen og det offentlige var involveret

I en af de korruptionssager i Aarhus, som yourCompay tidligere har stødt på, da var både byggebranchen og en offentlig institution involveret. Desværre så blev forholdet dengang ikke politianmeldt – dommen i denne her bestikkelsessag mod den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, understreger at det burde den nok have været.

Et andet eksempel fra byggebranchen, som yourCompany kender til, førte heller ikke til politianmeldelse trods klippefaste beviser på korruption.

Det sker desværre ofte at sagerne ikke bliver politianmeldt. Og det kan være vanskeligt at forstå motivet herfor. I det snævre billede kan det måske forstås ved, at man skaber ”støj” omkring sin forretning eller institution. Man har måske travlt med deadlines og andre projekter og magter ikke at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forholdet – man ”rydder så at sige op og kommer videre”. Her bør man dog altid overveje om det overordnede samfundshensyn bør vinde over de snævre interesser? Man bør også overveje om en ”ikke-håndtering” er det rigtige på den lange bane. yourCompany har set eksempler på, at ”ikke-håndtering” mod forventning blev et problem i flere år frem. Dette var opslidende for vores kunde og emnet blev ved med at dukke op. Noget der havde set anderledes ud, såfremt der var sket en politianmeldelse dengang.

Man bør også overveje om det på sigt kan føre til dårlig PR for virksomheden ikke at håndtere sådanne forhold korrekt. Det kan om nogle år se ud som om man ikke har haft sit moralske kompas på plads og virksomheden kan måske lide skade på dette tidspunkt.

Sikkert er det, at bortvist personale meget sjældent bliver til bonus-pater-medarbejdere i det næste job. De problemer eller behov der fik dem til at begå kriminalitet i sidste job, følger som regel med i det nye job. Man skubber således som arbejdsgiver aben, der i dette tilfælde er en dårlig medarbejder, videre igennem en ”ikke-håndtering”. Det er næsten som skiltet på toilettet vi alle kender: ”efterlad toilettet som du selv ønsker at finde det”.

Det er mere almindeligt forekommende end mange går og tror, at der bliver begået svindel, bestikkelse og korruption i Danmark. Det bør alle tage medansvar for.

En kuglepen og et par bolsjer

Tilbage til sagen fra Aarhus. Specialanklageren, Jesper Rodkjær, krævede mindst seks måneders fængsel til den tidligere forvaltningschef. Koncertbilletter og festivalbilletter er nemlig langt over bagatelgrænsen for, hvad en offentligt ansat kan tillade sig at modtage. Grænsen ligger sådan cirka i størrelsesordenen af en reklamekuglepen og et par bolsjer.

Ifølge forsvareren, Søren Beckermann, er det svært at vide, hvilke gaver der er okay at modtage, idet der ikke er nedskrevet nogen specifik bagatelgrænse.

yourCompanys råd skal her være, at såfremt man modtager gaver, så er fuld åbenhed herom bedste og nemmeste vej fremad. Har man fået et guld ur eller en iPad af en kunde eller leverandør så afvæbner man debatten om hvorvidt man er til at stole på såfremt man bringer det til ledelsens- eller bestyrelsens kendskab. Det er sjældent sådanne gaver der er problemet. Det er når gaverne er givet som en betingelse for en modydelse. Når gaver er nødvendige for at få noget andet til at ske, f.eks. en underskrift på en kontrakt i millionstørrelsen.

Forløbet af bestikkelsessagen

  • Den tidligere forvaltningschef blev sigtet i sagen tilbage i 2017. Ledelsen i Aarhus Kommune var i en årrække blevet gjort opmærksom på ulovlighederne i forvaltningen.
  • Advarslerne blev overhørt, og flere af whistleblowerne mistede deres job pga. klagerne over forvaltningschefen.
  • En af whistleblowerne informerede Århus Stiftstidende om sin mistanke i efteråret 2015, hvorefter forvaltningschefen blev fyret og anmeldt til politiet af Aarhus Kommune.

Dette vidner om en umoden organisation der formentlig slet ikke har vidst hvordan de skulle håndtere sådanne sager. Det er måske nok hyppigt rent samfundsmæssigt, men for den enkelte leder kan det være første og eneste gang man oplever det og frygten for at træde ved siden af er stor. Hvad må man? Hvad bør vi gøre? Er spørgsmål der hurtigt melder sig. Svaret er – få noget hjælp.

Selv ved henvendelse til de faglige organisationer kan hjælpen ind i mellem være lidt teoretisk og de har ofte meget lidt erfaring med den praktiske håndtering som dybest set er hvad der er brug for. Erfaring. En rolig hånd på roret, uden følelser i klemme.

yourCompany laver efterforskning og tilbyder rådgivning

Oplever I problemer i virksomheden eller har I mistanke om svindel, bestikkelse eller korruption, så tag gerne fat i os for en diskret uforpligtende snak om sagen og mulighederne. Vi efterforsker mange forskellige typer sager og hjælper gerne med dialog hos både politiet, forsikringsselskaber og andre instanser.

Klik nu på – kontakt os – for at få startet op for snakken.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/tidligere-topchef-i-aarhus-kommune-doemt-i-bestikkelsessag

Siden marts 2020 har medierne skrevet om en korruptionssag der involverer byggebranchen. yourCompany har med interesse fulgt sagen. Det var godt at PFA i dette tilfælde opdagede bedrageriet og greb til politianmeldelse af forholdet. En anmeldelse der øjensynligt var stærk nok til at politiet har undersøgt forholdet yderligere og nu anholdt en række personer i sagen. Bevares de er ikke dømt for nuværende. Vores erfaring er dog at politiet har travlt og ikke spilder tiden på sager hvor de ikke også vurderer der er et kriminelt gerningsindhold.

En advokat og flere direktører er anholdt

Det kan måske chokere nogen, at der i denne sag er anholdt 2 nuværende og 1 tidligere direktør dertil oven i købet en advokat.

I yourCompany er vi desværre knap så overraskede. Alene i 1. halvår af 2020 har vi bistået med 2 efterforskninger der involverer hver sin direktør der begge har begået besvigelser imod sin egen arbejdsplads i millionstørrelsen. Gennem flere år. Vi har også bistået i en konkurrenceklausuls sag, hvor der nu er faldet dom imod ledelsen i den virksomhed vi undersøgte – diskret.

Netop nu arbejder vi på en sag, hvor en leder placeret lige under direktionen begår økonomisk kriminalitet imod sin arbejdsplads, formentlig uden hans chefer er klar over det. Den leder får inden længe en dårlig oplevelse denne sommer.

Vi har desværre også været anmodet om assistance der omfatter mistanken imod rådgivende ingeniører, hvor der også findes brådne kar. Derfor hilser vi PFA sagen velkommen og afventer sagens videre forløb.

Det er ofte for millionbeløb

Som læserne nok kan forstå er det derfor ikke overraskende for os der arbejder med området, at se sådanne sager. Især i sager der involverer byggeri og produktion er der rig mulighed for at bedrage og snyde sin arbejdsgiver. Jo højere placeret i virksomheden man er – jo større er tilliden som udgangspunkt også. Jo større tillid – jo større økonomisk råderum har man typisk, og dermed har man også muligheden for synde for store beløb. Det er ofte for millionbeløb. Det vil nok chokere mange at vide hvor hyppigt forekommende det er

Modydelser for kontrakter, bytte varer for varer, overfakturering der medfører kickback, misbrug af virksomhedens midler samt gement tyveri for egen vindings skyld er mere udbredt i dansk erhvervsliv end vi har lyst til at tænke på. Danmark anser sig selv for et meget lidt korrupt land. Det er en del af vores selvforståelse. De undersøgelser denne antagelse bygger på er undersøgelser af den offentlige sektor. Den private sektor er jf. yourCompanys erfaring noget anderledes. Desværre.

Om det er bedre eller værre end i andre lande, vi sammenligner os med, ved vi ikke. Men sikkert er det at internt svind koster dansk erhvervsliv adskillige milliarder kroner årligt. Penge der burde ligge enten i virksomhederne eller skattevæsnets lommer. Ikke hos tyven eller bedrageren.

En sag om mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Artiklen fra DR peger her på byggebranchen som vi desværre også betragter som hårdt ramt. Desværre anmeldes kun en brøkdel af de sager der opdages til politiet. Måske er det godt nok, for politiets ressourcer strækker ikke til meget mere. I en anmeldt sag fra foråret har vores kunde netop rykket politiet, der meddeler tilbage, at de næppe får tid at se på sagen i 2020. Det er en sag der involvere både mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb. Det er desværre normalt for politiet at melde sådan ud. Det bør dog ikke afholde virksomhederne.

Med pres kommer fokus og med fokus kommer ressourcer. I dette tilfælde til politiet.

“Gå efter manden” hvis politiet ikke har tid

Desværre har ledelsen i nogle virksomheder fortsat en forældet tankegang når det kommer til kulegravning af disse forhold. Desværre er det kun et fåtal af sager der anmeldes til politiet og dermed fører til erstatningskrav og dom. Dette gør det muligt for branchens brådne kar at fortsætte sit forehavende hos en ny arbejdsgiver, så egentlig er det en lidt asocial handling at “skubbe aben videre” og ikke få gjort op med de korrupte medarbejdere. Der er en kultur hos visse personer der med fordel kunne trænge til forandring og det er bestyrelserne og direktionernes ansvar at tage fat om den udvikling. En lille motivationsfaktor kan være, at beviskravet i et civilt søgsmål er lavere end i en straffesag. Det kan i nogle tilfælde godt lade sig gøre at “gå efter manden” selv om politiet ikke har tid.

yourCompany er parat til at hjælpe

Er uheldet ude kan yourCompany assistere bestyrelser, direktioner samt advokater og forsikringsselskaber med tilbundsgående undersøgelser. Det er vi gode til og med en medarbejder portefølje der udelukkende rummer tidligere politifolk gør vi det grundigt. Etisk forsvarligt og troværdigt.

Vi vil dog meget hellere være en del af forebyggelsen og hjælpe erhvervslivet med at forebygge forhold om korruption og økonomisk kriminalitet. Det er her den gode businesscase ligger og det gøres bedst igennem inddragelse, et smil og samarbejde med virksomhedens gode medarbejdere. Det behøver ikke at være et konfliktskabende emne.

De gode medarbejdere vil nemlig gerne virksomheden det bedste. De ved ofte godt hvor problemerne er eller kan være og kan bidrage til at det ikke sker. Så lyt til medarbejder skal være et råd herfra. Det er som regel en bestemt lille gruppe medarbejdere der “spræller i nettet” og ikke vil samarbejde om emnet. Men tiderne skifter.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/skandaleramt-milliardbyggeri-i-koebenhavn-politiet-anholder-fire-bestikkelse