Tag Archive for: Leasingkriminalitet

DBI IT A/S, der star bag www.bilstatistik.dk og yourCompany er i fællesskab gået i luften med det, vi kalder Risikoanalyse på Bilstatistik.

Risikoanalysen har fået lidt taletid i Motor-magasinet, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Tusind tak for det.

Risikoanalyse som værktøj

Med de nye moduler i Risikoanalyse gør vi hver dag noget, som ingen andre tilbyder. Vi markedsanalyserer dagligt på, om der er risikofaktorer hos de erhvervskunder, der leaser biler i Danmark.
Det kommer således både leasing- finansierings- og forsikringsselskaber til gode.

Men faktisk kan værktøjet også hjælpe andre kreditgivende virksomheder – fordi når en kreditsvindler fx rammer trælaster, udlejningsvirksomheder, møbelforretninger, transportsektoren og mange andre – så får det samlet set store konsekvenser. Så man skal ikke ”støde” sig mange gange i løbet af et år, før det kan mærkes på økonomien.

Det er i det hele taget ikke sjovt at rende ind i svindlere. Vi tilbyder hermed et værktøj, der kan forebygge kreditsvindlens omfang. Det er vi meget tilfredse med. Og når vi gør det på en stærk platform som Bilstatistik, følger der naturligvis også en række andre fordele med.

Tag endelig fat i os for en præsentation af værktøjet – og tilmeld jer gerne nyhedsbrevet på: 👉 https://www.dbi-it.dk/riskassessment/ 👈

 

Kontaktoplysninger:

Mail: info@yourcompany.dk

Tlf. +45 53 53 46 04

 

Og direkte kontakt til COO Morten Teglhus Gottschalck

Mail: mtg@yourcompany.dk

Tlf. +45 30 30 78 54

yourCompany hylder i disse dage den indsats, som politiet har udført mod det sjællandske, organiserede kriminelle netværk inden for bilbranchen. Godt gået!

Leasingselskaber står i en kattepine på mange områder, og den her manipulation med bilers identitet er svær at komme til livs. Og en af udfordringerne er, at leasingselskaber skal ofre mange ressourcer på at bekræfte bilernes identitet. Den regning kan de ikke altid sende til forbrugerne, for konkurrencen om bilpriser er hård.

I bund og grund skal jagten efter salg hele tiden holdes op mod kontrolniveau, og det kan være en svær balance at finde.

I det organiserede kriminelle miljø ser vi flere led, som giver mulighed for svindel:

 • Svindel med toldsyn og genregistreringer
 • Dokumentfalsk i bilens papirer
 • Ændringer af bilens identitet (kloning)
 • Misbrug af personers identifikationspapirer
 • Fabrikation af falske regnskaber, lønsedler, årsopgørelser m.m.
 • Forsikringssvindel i større grad
 • Og listen er langt fra udtømmende.

Når en bil konstateres klonet, beslaglægges den og undersøges nærmere. Politiet indleder nogle tekniske undersøgelser, som er teknisk krævende. Derpå indledes en straffesag om bedrageri og dokumentfalsk rettet mod de mistænkte involverede personer.

Men hvem står med tabet i sidste ende? Det gør leasingselskabet, der har finansieret en bil på falske forudsætninger. Forsikringen dækker typisk ikke, og dermed opstår et tungt forløb mellem leasingselskab og forhandler om, hvem der skal ”tage” tabet.

Det er altså bilens fulde værdi, som nu skal erstattes af selskabernes egne regnskaber.

Vi hører ret ofte, at det er leasingselskabernes ”egen skyld”, når de har finansieret en falsk bil. Baseret på vores praktiske erfaring mener vi dog, det er en mere kompleks fortælling, og når det kommer til at nedbringe antallet af kloningssager, peger pilen altså i forskellige retninger:

 • Der bør føres strengere kontrol med toldsyns-virksomheder.
 • Der bør være et mere kontinuerligt efterforskningsmæssigt fokus på den organiserede kriminalitet.
 • Der bør være en mulighed for at vidensdele på tværs af myndigheder og erhvervsliv.

yourCompany har søsat nogle projekter, der skal have forebyggende fokus for branchen. Sammen med Bilstatistik.dk udvikles fx et antisvindelmodul, der skal synliggøre nogle advarselstegn på kreditsvindel.

Vi har derudover nogle meget visionære tiltag på vej, som vi kan løfte sløret for senere i år.

Derudover tilbyder yourCompany fortsat leasing- og finansieringsselskaber assistance med:

 • Forebyggende screeninger af leasingtagere
 • Forebyggende undersøgelser af biler (fysisk verificering af bilers identitet)
 • Operationelle opgaver som fx at finde forsvundne biler
 • Efterforskning ved mistanke om falske dokumenter
 • Kvalificering af politianmeldelser
 • Dokumentation af sagsforløb til civilretlige sager og koordination med advokater.
 • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber.

Vi er kun interesserede i, at sager ikke skal komme til et niveau, hvor politi og forsikringsselskaber skal aktiveres. Et af vores mottos er sjovt nok: Efterforskning med henblik på forebyggelse. Vi gør, hvad vi kan for at nedbringe antallet af møgsager.

Vi håber, at vores gode gamle kolleger hos politiet får ro til at behandle sagerne, så pilen peger i én retning: mod svindlerne.

Læs pressemeddelelsen her: https://politi.dk/koebenhavns-politi/nyhedsliste/flere-end-30-luksusbiler-beslaglagt-i-omfattende-politiaktion/2021/03/23

 

 

yourCompany medvirker i anden sæson af Pengejægerne på DR. Programmet har et stort overlap ind på det område, vi beskæftiger os med.

På vores fagfelt kan vi ikke altid gå ud og fortælle, hvordan vi arbejder – og for hvem, vi arbejder. Men vi vurderer i specifikke tilfælde, om det giver god mening at stille sig frem og fortælle om, hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at nedbringe tab, svind og kriminalitet.

Da vi fik muligheden for at medvirke hos den dygtige journalist Jens Langhorn, trådte vi derfor til. Og det gør ikke noget, hvis svindlerne selv ser med på skærmen, for vi er mange, der gerne vil bekæmpe deres ugerninger!

Mange former for svindel

Der er mange former for svindel, og hvor skal man snart begynde at ridse op?

Programmet her har fokus på kreditsvindel, hvor virksomheder giver deres kunder kredit, fordi der forventes at være et tillidsbånd mellem parterne. Det vil sige, at de virksomheder, som leverer en vare og giver kredit til en given kunde, udsættes for kreditsvindel, fordi kunden ikke betaler sine regninger, efter varerne er leveret. yourCompany assisterer mange forskellige virksomheder, der naturligt beskæftiger sig med kreditområdet. Og gang på gang ser vi, at svindlere udnytter den ordning og tillid.

Vi har et helt forebyggende koncept, som vi tilbyder vores kunder. Vi har nogle værktøjer, som de færreste har, og vi kan understøtte hele risikostyringen. Vi venter ikke på kunder, der skal have løst en sag bagudrettet. Vi vil helst undgå at komme dertil.

I udsendelsen her går vi lidt mere praktisk til værks, fordi der forestår en række mistænkelige omstændigheder, som kræver, at vi får udredt sagens kerne. Og i sådanne tilfælde sender vi gerne folk i felten for at indsamle information og fakta. På den måde kan de enkelte sager blive vurderet på det bedste grundlag.

Den operative afdeling redder trådene ud

Vores operative afdeling hjælper med disse problemstillinger, og i dette tilfælde måtte vores kollega Morten Teglhus Gottschalck, Faglig Leder for Motorområdet, selv i marken og redde trådene ud.

Morten siger: ”Vi er jo ikke ligefrem vant til at have et kamera på bagsædet, men i denne sag gav det fin mening at fremstille, hvordan vi arbejder på det operative felt. Vi ser jo desværre, at virksomheder med kreditgivning har store værdier ude at rulle, og kreditsvindlen går på tværs af mange brancher, så med kombinationen af et stærkt forberedt sagsmateriale, en præcis operativ udførelse og i nogle tilfælde en sluttelig politianmeldelse kan vi nedbringe risikoen for store tab for vores kunder.

Porschen i denne historie er det fysiske symbol på flere firmaer, der blev snydt af bagmændene, som havde tråde ind i rocker- og bandemiljøet. Vi er meget tilfredse med, at bilen kom tilbage på de rette hænder, og at vi også fik forhindret tab for andre virksomheder. Det er i virkeligheden yourCompany’s DNA: efterforskning kombineret med forebyggelse.”

Nye projekter i 2021

yourCompany glæder sig til at løfte sløret for en række nye projekter i 2021, der skal udvide værktøjskassen for at forhindre bl.a. kreditsvindel og klonede biler.

Hvis I vil vide mere om yourCompany og vores services, er I velkomne til at kontakte os på: info@yourcompany.dk eller +45 5353 4604.

Du kan streame Pengejægerne på DR’s hjemmeside: https://www.dr.dk/drtv/serie/pengejaegerne_172881

yourCompany har gennem en længere periode hjulpet flere og flere leasing- og finansieringsselskaber med at nedbringe tab og kriminalitet. Vi brænder for at gøre noget ved de problemer, der findes i bilbranchen.

 

Med den nye lovændring fra december 2020 beskriver ARK Advokatpartnerselskab helt tydeligt, at der er tale om en betydelig ændring for leasingselskaber.

Og JA – meget af det, som leasingselskaber i forvejen gør, gøres nu lovpligtigt. Man kan så stille sig selv det spørgsmål, hvad Folketingets partier så har tænkt sig at stille til rådighed for disse virksomheder?

Så sent som i denne uge oplevede vi, at myndighederne ikke kunne hjælpe leasingselskaber, som ønsker at hjemtage biler og personer, der mistænkes for at være involveret i alvorlig kriminalitet. Måske skulle Folketinget overveje en obligatorisk mere venlig tilgang til at hjælpe erhvervslivet, der ofte føler sig magtesløse i enkeltsager?

Det er i hvert fald ikke sjældent, at vi på vegne af vores kunder taler med 3-5 forskellige politikredse, der skal forholde sig til værneting og snitflader, før de kan modtage en anmeldelse. Når anmeldelsen oprettes, er det så en udfordring at få ressourcer til at komme efter gerningsmændene og fratage dem de dyre biler.

Som Rigspolitichefen kan citeres for: ”Liv og førlighed kommer før ejendom, og det må vi prioritere vores ressourcer efter.”

Vi har god erfaring med dette spil, og vores afdeling for Motorområdet hjælper leasing- og finansieringsselskaber på flere forskellige måder.

 

Vores ydelser dækker bl.a. over:

Forebyggende foranstaltninger:

 • Second opinions på kreditvurderinger
 • Fast partner til risikovurderinger
 • Indsamling af informationer på leasingtagere og samarbejdspartnere
 • Assistance ved debitorskifte

Operative tiltag:

 • Assistance med genfinding af forsvundne biler
 • Dialog med leasingtagere og brugere af bilerne
 • Koordination med autohjælp/politi

Efterforskning:

 • Efterforskning til afdækning af kendte kriminalitetsgenrer: bedrageri, dokumentfalsk, tyveri, forsætlig brandstiftelse etc.
 • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber
 • Udfærdigelse af politianmeldelser.

 

Vi tilbyder landsdækkende service og står klar, hvis jeres virksomhed får brug for hjælp.

 

Kontakt os for yderligere information

 

Hovednummer:  53534604

Mail: info@yourcompany.dk

Web: www.yourcompany.dk

 

yourCompany – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Kilde: https://www.arklaw.dk/post/lov%C3%A6ndringer-medf%C3%B8rer-betydelige-%C3%A6ndringer-i-leasingbranchens-pligter

I denne uge hentede vi for 800.000 kr. leasingbiler hjem. Det var ovenikøbet en kort uge på bare 3 dage. Det er sådan, vi kan lide det, glade kunder i ekspresfart. Den korte uge bød også på et par projekter for faste kunder, hvor vi som outsourcede sikkerhedskonsulenter har hjulpet med at nedbringe svind og svindel, mens der også lige blev klaret et par efterforskninger.

 

Forsvundne leasingbiler er et klassisk problem for leasingselskaberne. Ideen i leasing er at overlade din fine bil til en glad leasingtager, der kan cruise rundt i en sej øse for en overkommelig månedlig betaling. Men enkelte leasingkunder tillader sig af og til at tilbageholde betalingen eller på anden vis overskride kontrakterne. Som regel kan de tales til rette på telefonen, men indimellem kræver det andre metoder. Det er her, vi kommer ind i billedet.

 

Denne gang havde to af vores leasingkunder brug for akut hjælp i tre sager med leasingbiler, der var faldet i de forkerte hænder. Måske lejet eller leaset videre til en tredjemand? Rent juridisk er det svært at sige, hvornår det drejer sig om bevidst bedrageri fra starten, eller om der ”alene” er tale om kontraktbrud. Men selskabet ønskede naturligvis deres biler retur, så de kunne foretage en samlet vurdering af sagen.

 

I disse sager kommer polititræningen til sin ret. Vi har erfaring med at tale med alle slags mennesker, vi er vant til godt gammeldags gravearbejde – og vi giver aldrig op. Okay, næsten aldrig.

I hvert fald fandt vi de første to biler på ugens første dag, mens vi måtte bruge to skud for at finde den sidste. Men ingen undslap. Vores koncept for leasingkunder er alarmerende enkelt. Vi kører på fast timepris plus diesel til køreturene. Der er fuld åbenhed over indsatsen, og regningen stikker heller aldrig af, når vi er på sporet.

 

Ugens bundlinje ser godt ud. Vi har genfundet biler for over 800.000 kroner på mindre end halvanden dag. Den businesscase kan vi godt være bekendt, så nu vil vi holde weekend – men har du noget, du mangler, er du naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive.

 

Pas på jer selv – og jeres værdier.

 

Tlf. 5353 4604

Mail: info@yourcompany.dk

Har I tænkt over jeres risiko - nu medarbejderne arbejder hjemme?

yourCompany ApS følger naturligvis også situationen i Danmark og hvad Corona har bragt med sig af samfundsændringer.

Set med erhvervslivets øjne kigger vi ind i et billede, hvor kriminaliteten må forventes at flytte sig hurtigt. De private hjem (tyvenes paradis i ferietider) er nu fyldt op med hjemmearbejdende forældre og deres børn. Derfor må det forventes, at de kriminelle kaster sig over andre boldbaner. Og her vurderer vi, at erhvervslivet desværre står for skud.

Mange firmaer har offentliggjort, at man har sendt meget personale hjem og at man med nedsat bemanding vil forsøge at opretholde serviceniveauet. I butikker vil man af hensyn til smittespredning holde afstand mellem kunder og personale. Man er med andre ord gået over til nødbemanding og forståelige nødprocedurer.

Desværre er det parametre som kriminelle trives godt i: Lav bemanding, ro og manglende overvågning.

Og en ting er forøget risiko for tyverier af fysiske genstande i butikker, på byggepladser, i håndværkerbiler, i kontorbygninger, på varelagre m.fl. Det element skal vi klart være opmærksomme på.

En anden ting, vi allerede har set i denne periode, er internetbaseret kriminalitet. Fupmails, hvor man udgiver sig for at være f.eks. fra Sundhedsstyrelsen og dermed forsøger at lokke oplysninger, herunder betalingsoplysninger ud af både private og virksomheder. Et andet scenarie vi ligeledes har set, er tricktyverier – hvor vores ældre snydes af kriminelle, der foregiver at være fra hjemmeplejen og skal undervise dem i korrekt brug af håndsprit. Hvor ussel kan man blive?

CEO fraud

Samtidig har vi i et par år oplevet CEO fraud i ferieperioder, hvor IT-kriminelle udnytter ændrede hverdagsrutiner til at gennemføre kriminalitet. I Europa har der netop været flere tilfælde af CEO fraud der beløb sig til et 2-cifferet millionbeløb, i euro.

Andre gange henvender de kriminelle sig under dække af at være leverandør, samarbejdspartner og får overført penge til fremmed konti. Ganske simpel svindel, som desværre koster virksomheder dyrt.

Justitsministeren har udtalt, at politiet får en række nye opgaver i relation til sundhedsindsatsen i kampen mod Corona smitten. Det må naturligt betyde, at mange andre områder formodes at blive nedprioriteret. Herunder formentlig erhvervslivets sager, der i forvejen ikke har høj prioritet hos politiet.

Vi har derfor som en service til nuværende og kommende kunder lavet en oplistning af emner som virksomhedsejere, forretningsdrivende og ansatte skal være opmærksomme på. Vi håber, at emnerne kan give jer inspiration til at gennemgå jeres virksomhed med svind brillerne på. Vi står som altid til rådighed, hvis I har brug for sparring i denne uvante situation.

Efterforskning - Undersøgelser foretaget af erfarne professionelle - yourCompany

Indbrud uden for åbningstid

 Gennemgå jeres perimetersikring.

 • Virker overvågning efter hensigten?
 • Overvej midlertidige tekniske overvågningsløsninger. Man kan leje udstyr på dagsbasis – måske er det en god businesscase for jer
 • DNA-mærkning og GPS-løsning – kontakt os for nærmere muligheder
 • Iværksæt øget patruljering ved jeres vagtselskab – gå eventuelt sammen med nabovirksomheden om udgifterne.

Tyveri i åbningstiden

 • Italesæt problematikken over for jeres personale
 • Giv mistænkelige kunder ekstra service og bryd deres mønster
 • Lad jer ikke distrahere i kassen, mens andre fylder tasken
 • Ekstra varesikring
 • Tilkøb af midlertidige butiksdetektiver – etablering af udgangskontrol
 • Brug live-overvågning mere end normalt og identificér mistænkelige personer.

Bedrageri – f.eks. ved leasing/udlejning af maskiner og biler

 • Vær fornuftig skeptisk over for kunder, der nu vil lease/leje maskiner
 • Sikre ID, tlf.nr., nummerplade på kunder
 • Spørg ind til anvendelsen af maskinerne
 • Undgå kontantbetaling og få evt. større depositum – få betalingskort registreret, hvis muligt
 • Installér GPS-sporing, vel at mærke af typen der kan pejles
 • DNA-mærkning af udstyr
 • Konsekvent hjemtagelse ved kontraktbrud.

Og desværre bliver vi nødt til at nævne:

Personalerelateret kriminalitet

 • Tyveri af varer
 • Tyveri af brændstof
 • Tyveri af kontorartikler, IT, TV og fotoudstyr
 • Uretmæssig brug af maskiner eller udlejning
 • Bestikkelse/korruption som vi har set det i flere sager for nylig i pressen.

Listen er helt sikkert ikke udtømmende, men måske italesætter vi noget, som I forståeligt nok ikke har kunnet have på to-do listen midt i vagtplanlægning, opgavefordeling, hjemmearbejde og ikke mindst mens man undgår Corona-smitte.

yourCompany tilbyder hjælp

Vi tilbyder som altid rådgivning, efterforskning, gennemgang af virksomheder, StopTyven-pakker, GPS-udstyr og meget mere. Lad os give de kriminelle så lidt handlerum som muligt.

 

yourCompany ApS – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Morten Teglhus Gottschalck

Sikkerhedskonsulent

Tlf. 3030 7854

mtg@yourcompany.dk

www.yourcompany.dk

 

 

 

Er du og din virksomhed udsat for leasingkriminalitet? Oplever du at kunden misligholder kontrakten, undlader at betale eller sågar udlejer bilen, maskinen eller udstyret til andre? Og har du prøvet at stå midt imellem den kriminelle kunde og politiet? Fik du den hjælp du skulle bruge? Fik du (måske) fejlagtigt at vide at det var et “betalingsspørgsmål”?

Leasingkriminalitet - yourCompany kan hjælpe dig

Nu er hjælpen her med yourCompany og deres mange landsdækkende specialister med erfaring fra politiet og efterretningstjenester. yourCompany kan bl.a. hjælpe med at finde og lokalisere biler, maskiner, udstyr og dårlige betalere. yourCompany kender til den nødvendige dokumentation og udfærdiger anmeldelser hurtigt og korrekt i første forsøg – så her kan du og din virksomhed spare tid samt frustrationer over indviklede dokumenter og krav.

Få også hjælp af yourCompany til forebyggelse af leasingkriminalitet. yourCompany kan rådgive om mange forskellige og effektive tiltag til minimering af problemer med kriminelle og dårlige betalere.

Kontakt gerne Christian, ejeren af yourCompany, på mobil 2639 7676 eller mail cp@yourcompany.dk for at høre mere om hjælpen mod leasingkriminalitet.