Tag Archive for: Dataanalyse

2022 er lagt bag os, og nu venter et spændende år foran os.

 

Hos yourCompany er der fuld damp på kedlerne. Med mere end 100 undersøgelser på 2 måneder kan vi mærke, at behovet for faktaudredning er stort.

Man kan kalde det mange ting: Efterforskning, undersøgelser, udredning, fact-finding, dataanalyse, compliance, KYC, hvidvaskundersøgelser og andre fagbegreber.

 

Det gælder i bund og grund om at have en værktøjskasse og knowhow, der bliver anvendt på det rette tidspunkt og i rette anledning. Og kunsten er altid at holde undersøgelsen på det niveau, sagen hører hjemme. Gråspurve bør ikke beskydes med kanoner.

 

Vi har for vores kunder fra oktober til januar behandlet mere end 150 undersøgelser, hvor fakta skal udredes, og der skal gives en sagsvurdering. Nogle sager ender til kundens fordel – andre sager ender med, at man siger: Det så mærkeligt ud på papiret, men det var godt vi fik det undersøgt til bunds, så vi kan komme videre. Det gælder i særdeleshed forsikringsselskaber.

 

Markedet buldrer

Når større medier beretter om en stigning i forsikringsanmeldelser, butikstyverier, bedragerier, dokumentfalsk og lignende, kan vi kun stemme i kor. Der har det seneste halve år været travlt. Og mon ikke det desværre er et tydeligt tegn på, at krisen kradser. Og det ses på tværs af mange brancher – på tværs af landegrænser.

Januars store overskrifter om mange anholdelser af muldyr samt store dele af både finansielle og offentlige sektor rammes af hackerangreb må også understrege alvoren om disse tider. Det ér nødvendigt at virksomheder kigger på deres fysiske og IT-mæssige setup – ligesom det nede på sagsbehandlingsniveau er nødvendigt at tage nogle ekstra spadestik i de sager, man behandler.

Forebyggelse eller hvert fald en kvalificering af sager er kommet for at blive, da man kan ikke forvente, at politiet løser alle problemer.

Men hvad er en af de største udfordringer: Der er ikke ledige ressourcer. Alle mand benyttes til fulde – så ingen nye projekter og ingen nye gode ideer kan tages ind i driften.

Og lige der oplever vi, at man bør tænke eksterne ressourcer ind.

 

Et par eksempler fra 2022:

 • Medarbejder har haft CVR-nummer og sendt fakturaer fra sit eget firma til arbejdspladsen – som pågældende selv godkendte og sendte til betaling. Firmaet havde ikke ressourcer til selv at udrede sagen, ligesom de gerne ville undgå, at egne medarbejdere/ledere skulle undersøge sagen til bunds, da personlige relationer jo altid kommer i spil.

 

 • En ikke-italesat produktionsfejl i en virksomhed ledte til forretningskritisk risiko. Det førte til uro blandt medarbejdere, hvor flere personalegrupper mistænkte hinanden for systematisk sjusk. Ledelsen havde udelukkende fokus på at holde driften kørende, hvorfor de ikke kunne overskue, hvordan de atter kunne oparbejde tillid i organisationen. Da fakta blev udfundet, kunne man træffe de nødvendige beslutninger – nu på et oplyst grundlag og komme videre.

 

 • En virksomhed blev udsat for systematisk bedrageri fra eksterne personer. Deres IT-afdeling var lagt ned af andre opgaver, så de ikke kunne prioritere udvikling af nye risiko-regler til deres IT-platform. Efter 2 måneder var årsager udfundet, risiko-regler udformet og operative modforanstaltninger. De har nu ikke haft den slags bedragerier i mere end 9 måneder. Denne månedlige besparelse var 4 x højere end omkostningerne til yourCompany!

 

 • En virksomhed modtog en opsigelse fra central og betroet IT-kyndig medarbejder fredag eftermiddag. Da man mødte på arbejde mandag havde virksomheden oplevet datatyveri af mere end 200.000 dokumenter, herunder yderst vigtige produktionstegninger. Den eksterne IT-leverandør havde ikke værktøjerne og kompetencerne til at undersøge sagen. Det kunne vi heldigvis hjælpe med, og vores forensic IT-værktøjer viste igen sit værd.

 

Vi står derfor til rådighed med undersøgelseskapacitet i form af bl.a.:

 • Dataanalyse
 • Interviews
 • Observation
 • Open Source-værktøjer (informationsindsamling fra internettet)
 • Digital Forensics (udlæsning af IT-udstyr)
 • Softwareunderstøttelse til digitalisering og automatisering

 

Og hvad kan I bruge disse ydelser til?

 • Interne undersøgelser
 • Eksterne undersøgelser
 • Juridisk afklaring
 • Baggrundstjek – Nyansættelser eller nuværende stab
 • Søgning efter fysiske aktiver – asset tracking
 • Risikoanalyser og forebyggelse af økonomiske tab

 

Værdien heri er meget forskellige. Nogle sager måles på kroner/ører, andre i konkurrenceparametre, andre PR/anseelse, andre sager har principiel værdi.

Ofte handler det om, at tillid skal opbygges til enten medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere. Få fakta på banen – vi hjælper gerne jeres virksomhed. Det er oftest rigtig gode penge på bundlinjen.

 

Kontakt til yourCompany kan ske på

Mail: info@yourcompany.dk

Tlf.: +45 53 53 46 04
www.yourCompany.dk

 

 

 

 

 

Hvad er Spøgelsestankninger? Oplever I Spøgelsestankninger?

 

Virksomheder med biler i flåden er afhængige af drivmidler. Benzin, diesel eller el. Desværre er det en kendt problematik i rigtig mange virksomheder, at deres brændstofforbrug virker højt, svingende og er svære at optimere – men spøgelsestankninger kan man gøre noget ved!
En af vores gode kunder oplevede et stort mørketal i svind på hele brændstofkontoen. Eller sagt på en anden måde – deres brændstofleverandører levede godt af deres høje forbrug. Kunden havde dog en fornemmelse af, at tallene ikke stemte, men hvordan skulle man strukturere indsatsen for at komme problemet til livs?
I fællesskab lavede vi et projekt, der havde følgende arbejdstema: Spøgelsestankninger. Altså illegale tankninger, som gav tab for kunden.

 

Projektspørgsmål blev dannet:
1) Hvor stort er omfanget?
2) Hvordan foregår det rent praktisk og fysisk?
3) Hvilke datakilder er relevante at inddrage?
4) Hvem er årsag til svindet?

 

Et yourCompany-team bestående af en IT-konsulent, dataanalytiker, Open Source-specialist, en operativ praktiker samt en overordnet projektleder. Kundens leverandører overlod rådata til teamet, og inden for kort tid blev følgende blandt klart:
• Der var spøgelsestankninger for gennemsnitligt 65.000 kr. om måneden
• Kunden var udsat for kompliceret databedrageri (skimming af brændstofkort)
• Tankninger på bilernes individuelle brændstofkort foregik langt fra bilernes positioner.

 

Inden for 5-6 måneder blev samtlige spøgelsestankninger lukket ned – og næsten fra day one kunne vi nedbringe omkostningerne.

2022 – resultat
I januar måned havde vores kunde spøgelsestankningsomkostninger for 65.000 kr. pr. måned.

Svind på brændstof - yourCompany

 

Ved hjælp af IT- og dataspecialister fik vi lukket et hul i regnskabet på 65.000 pr. måned. Kunden har nu nedbragt svind på brændstofkontoen for rundt regnet 1 mio. kroner årligt, da vi samtidig har automatiseret nogle processer med brug af datarobotter, så den manuelle personaleadministration er bragt ned til et minimum.

Det er altså gode bundlinjepenge, som varmer i en tid med inflation og høje energipriser.

 

Projektet afstedkom naturligvis også politianmeldelse om databedrageri, der blev lukket nogle stråmandsprofiler ned, og der er skabt ro på den front hos kunden.
Svindlerne må finde et andet sted at begå deres ugerninger.
I yourCompany elsker vi denne slags projekter. At udfinde nogle områder, en almindelig organisation ikke kan understøtte med deres almindelige stab.

Følgende scenarier er desværre noget, vi før har set og hjulpet virksomheder med:
• Ansatte påfylder private biler med brændstof på firmaets regning
• Kunder påfylder brændstof i eksterne beholdere til privat forbrug
• Firmabilen befinder sig geografisk andre steder, end hvor tankningen foregår

 

Vi kan også hjælpe din virksomhed, hvis I kan svare JA til bare én af de nedenstående spørgsmål?

Har jeres virksomhed biler, varebiler, lastbiler og maskiner?

Vil I gerne se, om jeres regnskaber kan optimeres på bundlinjen?

Vil I gerne optimere jeres bæredygtige virksomhedsprofil?

Kontakt os gerne på:
Mail: info@yourcompany.dk
Tlf. + 45 53 53 46 04
www.yourcompany.dk

 

Det er med utrolig stor glæde, at yourCompany har forlænget og endda udvidet samarbejdet med forsikringsbranchen.
De seneste to år har yourCompany været ekstern leverandør til Taksatorringen – en landsdækkende teknisk organisation, der på vegne af en række forsikringsselskaber takserer skadesopgørelser på beskadigede motorkøretøjer – herunder fx person – og varebiler, motorcykler, lastvogne, campingvogne og sværgods.  Indtil videre har 6 forsikringsselskaber været en del af denne ordning.

Nu udvides samarbejdet og forstærkes så 8 forsikringsselskaber indtræder i en tættere og forpligtende samarbejdsmodel med yourCompany.

 

Direktør for Taksatorringen, Marianne Wier udtaler:

”Vi har i de seneste to år høstet en masse erfaringer til, hvordan et godt stærkt samarbejde mellem vores medlemmer, som ikke har egne interne svindelafdelinger og yourCompany kan udføres, så både selskaber, forsikringskunder og taksatorer oplever en god og smidig sagsbehandling, der belyser forsikringssager på det bedst mulige grundlag. Vi er derfor utroligt glade for at udvide ordningen og forstærke samarbejdet med yourCompany og håber, at samarbejdet vil føre til, at de deltagende forsikringsselskaber får fundet de svindelsager, som desværre er en del af skadebehandlingen”.

Konkret betyder det, at 8 af Taksatorringens medlemsselskaber har forpligtet sig i fremadrettet samarbejde omkring bekæmpelse af forsikringssvindel.  Udover sagsbehandlingen er styrket, har yourCompany udvidet med at lang række softwares og undersøgelsesværktøjer, som understøtter forsikringsundersøgelserne – for IT-delen er en utrolig vigtig del.

 

Direktør for yourCompany Christian Pejtersen:

“Vi har med stor respekt konstateret, at forsikringsundersøgelser er en ret kompleks størrelse. Man kan ikke have én medarbejder til at løse den slags sager. Man skal have et team af forskellige specialer, og det har vi brugt de seneste to år på at opbygge. Vi kan nu tilbyde forsikringsundersøgelser på et højt plan, med et team bl.a. mekanisk/teknisk personale, dataspecialister, Open Source-specialister, dokumentspecialister og naturligvis dygtige generalister, der spiller de forskellige specialer ind på de rette tidspunkter. Vi er nu klar til samarbejdets version 2.0”.

 

På samme tid har yourCompany underskrevet en ny fast samarbejdsaftale med et pensionsselskab, der ligeledes ønsker assistance til undersøgelser.

Vi siger tusind tak for tilliden og ser frem til godt samarbejde.

 

Vil du vide mere om, hvad yourCompany kan tilbyde af services, kan vi kontaktes her:

Tlf. +45 53 53 46 04

Mail: info@yourcompany.dk

 

Compliance, Auditprocesser, Internal investigation, insidersager og meget mere. Virksomheder af både større og mindre størrelse har lært at kende disse ord de senere år. Det var ikke noget, man italesatte så struktureret før i tiden.

Og hvad betyder disse begreber så? Det betyder i bund og grund, at virksomheder er forpligtet til i langt højere grad at være tættere på deres egen organisation.

Risikostyring.

Kende de ansatte.

Kende deres kunder.

Være kritiske over deres processer og arbejdsgange.

Konstant være udviklende på egne kontrolforanstaltninger.

Og – gerne på en digital og skalérbar måde.

 

Og set med et svindelperspektiv er det jo kun godt med denne udvikling, for så indsnævrer vi det handlerum, som nogen tidligere har udnyttet. Eller gør vi?

 

I yourCompany lærer vi hele tiden om nye metoder, som vi ser, svindlere anvender. Og derfor har vi gjort det til en mission at kæde efterforskning sammen med forebyggende tiltag. Det vil sige, at i halen på en efterforskning forsøger vi at sætte en ”prop i hullet”, så samme fremgangsmåde ikke kan koste virksomhederne dyrt en anden gang. Det kræver mange forskellige specialer. Og her adskiller vi os fra andre på markedet.

Når en efterforskning iværksættes, bruger vi vores værktøjskasse fx:

 • Digital Forensics (udlæsning af IT-udstyr og telefoner)
 • Open Source – struktureret indsamling af oplysninger via internettet (Fx baggrundstjek)
 • Produktmonitorering
 • Digital Dokumentanalyse (også store dokumentmængder)
 • Håndskriftsanalyse
 • Stemmesammenligning
 • Dataanalyse på indsamlet data.

 

Også de mere kendte undersøgelsestyper som:

 • Interviews
 • Observation.

 

Om vi skal samarbejde med egne afdelinger som Internal Compliance, eksterne advokater eller vores egne samarbejdspartnere – det er alt afhængig af virksomhedens størrelse og ønsker.

Vi vil gerne udfordre de lidt traditionelle undersøgelsesformer, der oftest ikke fører til en fuld afdækning af en sag. Så i tæt samarbejde med advokater og jurister kan vi tilvejebringe de rette informationer, så direktion eller bestyrelsen har det bedst oplyste grundlag at træffe beslutninger på.

Formålet med disse undersøgelser er oftest håndtering af HR-sager, forberedelse til civile søgsmål eller endda politianmeldelse af strafbare forhold.

 

Corporate Investigations er kommet for at blive.
Vi har i de senere år beskæftiget os med sager, der fx kunne være:

 • Misbrug af brændstof til privat brug
 • Tyveri af kundelister – og opstart af konkurrerende virksomhed efterfølgende
 • Kollektivt anslag mod virksomheden
 • Tyveri og efterfølgende salg af virksomhedens produkter
 • Videregivelser af forretningshemmeligheder
 • Misbrug af virksomhedens leverandører
 • Dokumentmanipulation
 • Modtagelse af bestikkelse
 • Brud på konkurrenceklausuler

Som det kan fornemmes er listen lang, og det går alt sammen under betegnelsen Corporate Investigation – eller interne undersøgelser på godt gammelt dansk. Det er ikke et behageligt arbejde at italesætte – men det er desværre nødvendigt.

 

Når vi snakker Corporate Investigations, så er vi den ideelle partner til en del af arbejdet – for meget få virksomheder har det setup af specialister og softwares, som vi har.
Og vi tager ikke opgaver ind, hvis ikke vi mener, at vi er i stand til at hjælpe.

Vil I vide mere, så er I altid velkomne til at kontakte os.

 

Hovednummer: +45 5353 4604

Mail: info@yourcompany.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBI IT A/S, der star bag www.bilstatistik.dk og yourCompany er i fællesskab gået i luften med det, vi kalder Risikoanalyse på Bilstatistik.

Risikoanalysen har fået lidt taletid i Motor-magasinet, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Tusind tak for det.

Risikoanalyse som værktøj

Med de nye moduler i Risikoanalyse gør vi hver dag noget, som ingen andre tilbyder. Vi markedsanalyserer dagligt på, om der er risikofaktorer hos de erhvervskunder, der leaser biler i Danmark.
Det kommer således både leasing- finansierings- og forsikringsselskaber til gode.

Men faktisk kan værktøjet også hjælpe andre kreditgivende virksomheder – fordi når en kreditsvindler fx rammer trælaster, udlejningsvirksomheder, møbelforretninger, transportsektoren og mange andre – så får det samlet set store konsekvenser. Så man skal ikke ”støde” sig mange gange i løbet af et år, før det kan mærkes på økonomien.

Det er i det hele taget ikke sjovt at rende ind i svindlere. Vi tilbyder hermed et værktøj, der kan forebygge kreditsvindlens omfang. Det er vi meget tilfredse med. Og når vi gør det på en stærk platform som Bilstatistik, følger der naturligvis også en række andre fordele med.

Tag endelig fat i os for en præsentation af værktøjet – og tilmeld jer gerne nyhedsbrevet på: 👉 https://www.dbi-it.dk/riskassessment/ 👈

 

Kontaktoplysninger:

Mail: info@yourcompany.dk

Tlf. +45 53 53 46 04

 

Og direkte kontakt til COO Morten Teglhus Gottschalck

Mail: mtg@yourcompany.dk

Tlf. +45 30 30 78 54