Indlæg

yourCompany ApS byder velkommen til en ny og rigtig stærk spiller. Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan præsentere Morten Kliver som yourCompanys nye Chief Sales Officer (CSO). Det er en stilling, der er oprettet til vores nye sektion: Softwareløsninger.

I alle de ting, yourCompany beskæftiger sig med, er der en rød tråd fra de forebyggende tiltag til de reelle efterforskninger. Målet er at nedbringe svind i erhvervslivet. Vi har gennem de seneste år konstateret, at der er en række programmer, som understøtter det arbejde på forskellig vis. Og det kræver spidskompetencer til at få et fuldt udbytte af disse systemer.

 

Morten Kliver - CSO - yourCompanyMorten Kliver – i daglig tale Kliver – kommer med over 30 års IT-erfaring og bliver en central skikkelse i virksomheden. Hans erfaringer tæller bl.a. ansættelse i IT-virksomheder fra IBM Danmark til diverse opstartsvirksomheder. Afdelingen for Softwareløsninger har et skarpt fokus på at levere de bedste softwareprogrammer, der kan understøtte nedbringelse af svind og kriminalitet i virksomheder.

yourCompany har indgået en række forhandleraftaler – og flere er på vej – med førende producenter på markedet. Den første forhandleraftale er indgået med den danske producent BullWall. Kliver kommer fra netop BullWall, hvor han besad stillingen som VicePresident. Kliver har derfor dybdegående erfaringer med bl.a. RC og FDS. RC er et program til afværgelse af cybercrime i form af ransomwareangreb. FDS (Fraud Detect Systems) benyttes bl.a. af forsikringsselskaber til at analysere skadesdokumentation for evt. forsikringssvindel.

Kliver kommer til at gå forrest, når det kommer til salg, support og overgang til efterforskningsarbejdet. Tøv ikke med at tage fat i Morten Kliver, hvis I allerede kender ham og har brug for hans assistance.

 

Vi ser stort potentiale i dette område, og kommer afgjort til at hjælpe en lang række virksomheder og brancher. yourCompany vil i løbet af 2021 præsentere flere forskellige løsninger, der kan hjælpe nuværende og kommende kunder som fx forsikringsselskaber, leasing-/finansieringsselskaber, udlejningsvirksomheder, byggecentre, bilforhandlere, produktionsvirksomheder m.fl.

 

yourCompany glæder sig over, at så stærk en spiller er kommet på holdet. Vi har internt allerede kunnet mærke et kæmpe løft ved Klivers ankomst. Han har automatiseret og optimeret en del af vores egne processer, så vi glæder os til at kunne gøre det samme for vores kunder.

Læs gerne mere om Morten Kliver her på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/morten-kliver-888a9413/

Følg med her på siden – 2021 bliver et vildt år. Vi knokler som altid for, at det skal være sværere at være svindler.

 

I er altid velkomne til at kontakte os på

info@yourcompany.dk

eller

tlf. +45 53 53 46 04.

Ubetalte regninger, store forsikringssummer og leasingbiler, der forsvinder. 

Lidt for ofte hører vi om lyssky selskaber, der udnytter velmenende aktører i forsikrings- og autobranchen og efterlader dem med store tab i deres kølvand. 

Med en aftale om udviklingen af et nyt, fælles screeningsmodul på bilstatistik.dk har DBI IT A/S og yourCompany Aps i dag taget et stort skridt i retning mod at kunne tilbyde hjælp til de virksomheder, der ønsker at imødegå problemet med kunder, der ikke kan kende forskel på dit og mit.

Et spørgsmål om gennemsigtighed

yourCompany, der primært består af tidligere politifolk, løser hvert år et stort antal sager om f.eks. forsikringssvindel og forsvundne biler. Herigennem har de opbygget stor erfaring med, hvilke mønstre der ofte synes at gå igen hos de problemomspundne virksomheder. På baggrund af den viden foretages en risikovurdering, og anses den som potentielt problematisk, vil screeningsmodulet give udslag. Den øgede gennemsigtighed vil give brugere af bilstatistik.dk en langt bedre mulighed for at identificere forhøjet risiko og foretage en mere konkret kredit- og risikovurdering.

Hvis uheldet alligevel er ude

Selvom det nye modul vil være et stærkt værktøj i forbindelse med det præventive arbejde, vil nogen stadig slippe gennem det sikkerhedsmæssige nåleøje. Når modulet er færdigudviklet, forventeligt i efteråret 2021, vil det derfor også være muligt for screeningsabonnenterne at rekvirere yourCompany´s assistance til en mere dybdegående screening eller decideret efterforskningsarbejde, så tabte værdier kan komme tilbage på de rette hænder.

Et samarbejde, der giver mening

At samarbejdet giver mening, er Faglig Leder for Motorområdet i yourCompany, Morten Teglhus Gottschalck, ikke i tvivl om:

”Bilstatistik.dk er et værktøj, der i forvejen bliver brugt bredt af aktører i og omkring autobranchen, så det giver rigtig god mening for os at stille vores viden og ekspertise til rådighed der, hvor branchen i forvejen indhenter viden om potentielle kunder. Med det her setup kan vi lave den perfekte balance mellem den bedste datakvalitet, et skarpt blik for detaljer og det at have operative værktøjer lige ved hånden. Det her er et projekt med store ambitioner om at komme kriminaliteten til livs i en autobranche, der ofte udsættes for forskellige typer af svindel.”

Peter Andersen, salgsdirektør i DBI IT, istemmer:

”Vores virksomheder repræsenterer to kompetence- og værdisæt, der går rigtig godt i spænd. Vi vil begge gerne hjælpe vores kunder med at optimere deres forretning og minimere risiciene gennem databaseret indsigt og generelt øget gennemsigtighed, og vi glæder os til at kunne gøre dette i forening fremadrettet.”

For yderligere spørgsmål:

Peter Andersen

Salgsdirektør 

DBI IT A/S

pa@dbi-it.dk

Morten Teglhus Gottschalck

Faglig Leder for Motorområdet 

yourCompany ApS

mtg@yourcompany.dk

   

 

yourCompany har gennem en længere periode hjulpet flere og flere leasing- og finansieringsselskaber med at nedbringe tab og kriminalitet. Vi brænder for at gøre noget ved de problemer, der findes i bilbranchen.

 

Med den nye lovændring fra december 2020 beskriver ARK Advokatpartnerselskab helt tydeligt, at der er tale om en betydelig ændring for leasingselskaber.

Og JA – meget af det, som leasingselskaber i forvejen gør, gøres nu lovpligtigt. Man kan så stille sig selv det spørgsmål, hvad Folketingets partier så har tænkt sig at stille til rådighed for disse virksomheder?

Så sent som i denne uge oplevede vi, at myndighederne ikke kunne hjælpe leasingselskaber, som ønsker at hjemtage biler og personer, der mistænkes for at være involveret i alvorlig kriminalitet. Måske skulle Folketinget overveje en obligatorisk mere venlig tilgang til at hjælpe erhvervslivet, der ofte føler sig magtesløse i enkeltsager?

Det er i hvert fald ikke sjældent, at vi på vegne af vores kunder taler med 3-5 forskellige politikredse, der skal forholde sig til værneting og snitflader, før de kan modtage en anmeldelse. Når anmeldelsen oprettes, er det så en udfordring at få ressourcer til at komme efter gerningsmændene og fratage dem de dyre biler.

Som Rigspolitichefen kan citeres for: ”Liv og førlighed kommer før ejendom, og det må vi prioritere vores ressourcer efter.”

Vi har god erfaring med dette spil, og vores afdeling for Motorområdet hjælper leasing- og finansieringsselskaber på flere forskellige måder.

 

Vores ydelser dækker bl.a. over:

Forebyggende foranstaltninger:

 • Second opinions på kreditvurderinger
 • Fast partner til risikovurderinger
 • Indsamling af informationer på leasingtagere og samarbejdspartnere
 • Assistance ved debitorskifte

Operative tiltag:

 • Assistance med genfinding af forsvundne biler
 • Dialog med leasingtagere og brugere af bilerne
 • Koordination med autohjælp/politi

Efterforskning:

 • Efterforskning til afdækning af kendte kriminalitetsgenrer: bedrageri, dokumentfalsk, tyveri, forsætlig brandstiftelse etc.
 • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber
 • Udfærdigelse af politianmeldelser.

 

Vi tilbyder landsdækkende service og står klar, hvis jeres virksomhed får brug for hjælp.

 

Kontakt os for yderligere information

 

Hovednummer:  53534604

Mail: info@yourcompany.dk

Web: www.yourcompany.dk

 

yourCompany – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Kilde: https://www.arklaw.dk/post/lov%C3%A6ndringer-medf%C3%B8rer-betydelige-%C3%A6ndringer-i-leasingbranchens-pligter

For nylig faldt der dom i en bestikkelsessag af usædvanlig karakter. Den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, i Aarhus Kommune var tiltalt for at have modtaget bestikkelse.  Bestikkelsen skulle bl.a. have været festivalbilletter, sponsorat på 200.000 kroner og en golftur til Sverige.

Bestikkelsessagerne skete i perioden 2010 til 2016, hvor den nu dømte var chef for kommunens Natur og Vej Service og Center for Byens Anvendelse.

Den tidligere forvaltningschef havde selv nægtet sig skyldig i at have modtaget bestikkelse forud for dommen.

Den 58-årige tidligere forvaltningschef blev også dømt for mandatsvig. Han havde nemlig købt tøj for cirka 3.000 kroner til privat brug på kommunens regning.

Bestikkelsessager og korruption er ikke ualmindeligt

Bestikkelsessagen i Aarhus overrasker desværre ikke os i yourCompany, idet vi også tidligere har stødt på korruptionssager i den offentlige administration i Aarhus og med et byggefirma. En sag der beklageligvis dengang ikke førte til en politianmeldelse. Denne her bestikkelsessag involverer både en tidligere offentligt ansat og maskinforretning – begge blev dømt. En svensk virksomhed blev frifundet.

Alene i 1. halvår af 2020 har yourCompany bistået med 2 efterforskninger i millionstørrelsen samt bistået med diskrete efterforskninger i en konkurrenceklausuls sag. Den ene af disse sager involverede også byggebranchen. Dommen i konkurrenceklausuls sagen er nu faldet imod ledelsen i pågældende virksomhed der blev dømt.

Desværre har vi også været anmodet om assistance i en sag hvor der var mistanke imod rådgivende ingeniører inden for et mindre speciale område. Der kan derfor været god grund til at være kritisk i sin tilgang til rådgivere, kunder og samarbejdspartnere. Korruption er desværre almindeligt forekommende i sager der involverer nedrivning, byggeri og renovering.

Byggebranchen og det offentlige var involveret

I en af de korruptionssager i Aarhus, som yourCompay tidligere har stødt på, da var både byggebranchen og en offentlig institution involveret. Desværre så blev forholdet dengang ikke politianmeldt – dommen i denne her bestikkelsessag mod den tidligere forvaltningschef, Claus Pedersen, understreger at det burde den nok have været.

Et andet eksempel fra byggebranchen, som yourCompany kender til, førte heller ikke til politianmeldelse trods klippefaste beviser på korruption.

Det sker desværre ofte at sagerne ikke bliver politianmeldt. Og det kan være vanskeligt at forstå motivet herfor. I det snævre billede kan det måske forstås ved, at man skaber ”støj” omkring sin forretning eller institution. Man har måske travlt med deadlines og andre projekter og magter ikke at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forholdet – man ”rydder så at sige op og kommer videre”. Her bør man dog altid overveje om det overordnede samfundshensyn bør vinde over de snævre interesser? Man bør også overveje om en ”ikke-håndtering” er det rigtige på den lange bane. yourCompany har set eksempler på, at ”ikke-håndtering” mod forventning blev et problem i flere år frem. Dette var opslidende for vores kunde og emnet blev ved med at dukke op. Noget der havde set anderledes ud, såfremt der var sket en politianmeldelse dengang.

Man bør også overveje om det på sigt kan føre til dårlig PR for virksomheden ikke at håndtere sådanne forhold korrekt. Det kan om nogle år se ud som om man ikke har haft sit moralske kompas på plads og virksomheden kan måske lide skade på dette tidspunkt.

Sikkert er det, at bortvist personale meget sjældent bliver til bonus-pater-medarbejdere i det næste job. De problemer eller behov der fik dem til at begå kriminalitet i sidste job, følger som regel med i det nye job. Man skubber således som arbejdsgiver aben, der i dette tilfælde er en dårlig medarbejder, videre igennem en ”ikke-håndtering”. Det er næsten som skiltet på toilettet vi alle kender: ”efterlad toilettet som du selv ønsker at finde det”.

Det er mere almindeligt forekommende end mange går og tror, at der bliver begået svindel, bestikkelse og korruption i Danmark. Det bør alle tage medansvar for.

En kuglepen og et par bolsjer

Tilbage til sagen fra Aarhus. Specialanklageren, Jesper Rodkjær, krævede mindst seks måneders fængsel til den tidligere forvaltningschef. Koncertbilletter og festivalbilletter er nemlig langt over bagatelgrænsen for, hvad en offentligt ansat kan tillade sig at modtage. Grænsen ligger sådan cirka i størrelsesordenen af en reklamekuglepen og et par bolsjer.

Ifølge forsvareren, Søren Beckermann, er det svært at vide, hvilke gaver der er okay at modtage, idet der ikke er nedskrevet nogen specifik bagatelgrænse.

yourCompanys råd skal her være, at såfremt man modtager gaver, så er fuld åbenhed herom bedste og nemmeste vej fremad. Har man fået et guld ur eller en iPad af en kunde eller leverandør så afvæbner man debatten om hvorvidt man er til at stole på såfremt man bringer det til ledelsens- eller bestyrelsens kendskab. Det er sjældent sådanne gaver der er problemet. Det er når gaverne er givet som en betingelse for en modydelse. Når gaver er nødvendige for at få noget andet til at ske, f.eks. en underskrift på en kontrakt i millionstørrelsen.

Forløbet af bestikkelsessagen

 • Den tidligere forvaltningschef blev sigtet i sagen tilbage i 2017. Ledelsen i Aarhus Kommune var i en årrække blevet gjort opmærksom på ulovlighederne i forvaltningen.
 • Advarslerne blev overhørt, og flere af whistleblowerne mistede deres job pga. klagerne over forvaltningschefen.
 • En af whistleblowerne informerede Århus Stiftstidende om sin mistanke i efteråret 2015, hvorefter forvaltningschefen blev fyret og anmeldt til politiet af Aarhus Kommune.

Dette vidner om en umoden organisation der formentlig slet ikke har vidst hvordan de skulle håndtere sådanne sager. Det er måske nok hyppigt rent samfundsmæssigt, men for den enkelte leder kan det være første og eneste gang man oplever det og frygten for at træde ved siden af er stor. Hvad må man? Hvad bør vi gøre? Er spørgsmål der hurtigt melder sig. Svaret er – få noget hjælp.

Selv ved henvendelse til de faglige organisationer kan hjælpen ind i mellem være lidt teoretisk og de har ofte meget lidt erfaring med den praktiske håndtering som dybest set er hvad der er brug for. Erfaring. En rolig hånd på roret, uden følelser i klemme.

yourCompany laver efterforskning og tilbyder rådgivning

Oplever I problemer i virksomheden eller har I mistanke om svindel, bestikkelse eller korruption, så tag gerne fat i os for en diskret uforpligtende snak om sagen og mulighederne. Vi efterforsker mange forskellige typer sager og hjælper gerne med dialog hos både politiet, forsikringsselskaber og andre instanser.

Klik nu på – kontakt os – for at få startet op for snakken.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/tidligere-topchef-i-aarhus-kommune-doemt-i-bestikkelsessag

Siden marts 2020 har medierne skrevet om en korruptionssag der involverer byggebranchen. yourCompany har med interesse fulgt sagen. Det var godt at PFA i dette tilfælde opdagede bedrageriet og greb til politianmeldelse af forholdet. En anmeldelse der øjensynligt var stærk nok til at politiet har undersøgt forholdet yderligere og nu anholdt en række personer i sagen. Bevares de er ikke dømt for nuværende. Vores erfaring er dog at politiet har travlt og ikke spilder tiden på sager hvor de ikke også vurderer der er et kriminelt gerningsindhold.

En advokat og flere direktører er anholdt

Det kan måske chokere nogen, at der i denne sag er anholdt 2 nuværende og 1 tidligere direktør dertil oven i købet en advokat.

I yourCompany er vi desværre knap så overraskede. Alene i 1. halvår af 2020 har vi bistået med 2 efterforskninger der involverer hver sin direktør der begge har begået besvigelser imod sin egen arbejdsplads i millionstørrelsen. Gennem flere år. Vi har også bistået i en konkurrenceklausuls sag, hvor der nu er faldet dom imod ledelsen i den virksomhed vi undersøgte – diskret.

Netop nu arbejder vi på en sag, hvor en leder placeret lige under direktionen begår økonomisk kriminalitet imod sin arbejdsplads, formentlig uden hans chefer er klar over det. Den leder får inden længe en dårlig oplevelse denne sommer.

Vi har desværre også været anmodet om assistance der omfatter mistanken imod rådgivende ingeniører, hvor der også findes brådne kar. Derfor hilser vi PFA sagen velkommen og afventer sagens videre forløb.

Det er ofte for millionbeløb

Som læserne nok kan forstå er det derfor ikke overraskende for os der arbejder med området, at se sådanne sager. Især i sager der involverer byggeri og produktion er der rig mulighed for at bedrage og snyde sin arbejdsgiver. Jo højere placeret i virksomheden man er – jo større er tilliden som udgangspunkt også. Jo større tillid – jo større økonomisk råderum har man typisk, og dermed har man også muligheden for synde for store beløb. Det er ofte for millionbeløb. Det vil nok chokere mange at vide hvor hyppigt forekommende det er

Modydelser for kontrakter, bytte varer for varer, overfakturering der medfører kickback, misbrug af virksomhedens midler samt gement tyveri for egen vindings skyld er mere udbredt i dansk erhvervsliv end vi har lyst til at tænke på. Danmark anser sig selv for et meget lidt korrupt land. Det er en del af vores selvforståelse. De undersøgelser denne antagelse bygger på er undersøgelser af den offentlige sektor. Den private sektor er jf. yourCompanys erfaring noget anderledes. Desværre.

Om det er bedre eller værre end i andre lande, vi sammenligner os med, ved vi ikke. Men sikkert er det at internt svind koster dansk erhvervsliv adskillige milliarder kroner årligt. Penge der burde ligge enten i virksomhederne eller skattevæsnets lommer. Ikke hos tyven eller bedrageren.

En sag om mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Artiklen fra DR peger her på byggebranchen som vi desværre også betragter som hårdt ramt. Desværre anmeldes kun en brøkdel af de sager der opdages til politiet. Måske er det godt nok, for politiets ressourcer strækker ikke til meget mere. I en anmeldt sag fra foråret har vores kunde netop rykket politiet, der meddeler tilbage, at de næppe får tid at se på sagen i 2020. Det er en sag der involvere både mandatsvig, dokumentfalsk og store pengebeløb. Det er desværre normalt for politiet at melde sådan ud. Det bør dog ikke afholde virksomhederne.

Med pres kommer fokus og med fokus kommer ressourcer. I dette tilfælde til politiet.

“Gå efter manden” hvis politiet ikke har tid

Desværre har ledelsen i nogle virksomheder fortsat en forældet tankegang når det kommer til kulegravning af disse forhold. Desværre er det kun et fåtal af sager der anmeldes til politiet og dermed fører til erstatningskrav og dom. Dette gør det muligt for branchens brådne kar at fortsætte sit forehavende hos en ny arbejdsgiver, så egentlig er det en lidt asocial handling at “skubbe aben videre” og ikke få gjort op med de korrupte medarbejdere. Der er en kultur hos visse personer der med fordel kunne trænge til forandring og det er bestyrelserne og direktionernes ansvar at tage fat om den udvikling. En lille motivationsfaktor kan være, at beviskravet i et civilt søgsmål er lavere end i en straffesag. Det kan i nogle tilfælde godt lade sig gøre at “gå efter manden” selv om politiet ikke har tid.

yourCompany er parat til at hjælpe

Er uheldet ude kan yourCompany assistere bestyrelser, direktioner samt advokater og forsikringsselskaber med tilbundsgående undersøgelser. Det er vi gode til og med en medarbejder portefølje der udelukkende rummer tidligere politifolk gør vi det grundigt. Etisk forsvarligt og troværdigt.

Vi vil dog meget hellere være en del af forebyggelsen og hjælpe erhvervslivet med at forebygge forhold om korruption og økonomisk kriminalitet. Det er her den gode businesscase ligger og det gøres bedst igennem inddragelse, et smil og samarbejde med virksomhedens gode medarbejdere. Det behøver ikke at være et konfliktskabende emne.

De gode medarbejdere vil nemlig gerne virksomheden det bedste. De ved ofte godt hvor problemerne er eller kan være og kan bidrage til at det ikke sker. Så lyt til medarbejder skal være et råd herfra. Det er som regel en bestemt lille gruppe medarbejdere der “spræller i nettet” og ikke vil samarbejde om emnet. Men tiderne skifter.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/skandaleramt-milliardbyggeri-i-koebenhavn-politiet-anholder-fire-bestikkelse

Har I tænkt over jeres risiko - nu medarbejderne arbejder hjemme?

yourCompany ApS følger naturligvis også situationen i Danmark og hvad Corona har bragt med sig af samfundsændringer.

Set med erhvervslivets øjne kigger vi ind i et billede, hvor kriminaliteten må forventes at flytte sig hurtigt. De private hjem (tyvenes paradis i ferietider) er nu fyldt op med hjemmearbejdende forældre og deres børn. Derfor må det forventes, at de kriminelle kaster sig over andre boldbaner. Og her vurderer vi, at erhvervslivet desværre står for skud.

Mange firmaer har offentliggjort, at man har sendt meget personale hjem og at man med nedsat bemanding vil forsøge at opretholde serviceniveauet. I butikker vil man af hensyn til smittespredning holde afstand mellem kunder og personale. Man er med andre ord gået over til nødbemanding og forståelige nødprocedurer.

Desværre er det parametre som kriminelle trives godt i: Lav bemanding, ro og manglende overvågning.

Og en ting er forøget risiko for tyverier af fysiske genstande i butikker, på byggepladser, i håndværkerbiler, i kontorbygninger, på varelagre m.fl. Det element skal vi klart være opmærksomme på.

En anden ting, vi allerede har set i denne periode, er internetbaseret kriminalitet. Fupmails, hvor man udgiver sig for at være f.eks. fra Sundhedsstyrelsen og dermed forsøger at lokke oplysninger, herunder betalingsoplysninger ud af både private og virksomheder. Et andet scenarie vi ligeledes har set, er tricktyverier – hvor vores ældre snydes af kriminelle, der foregiver at være fra hjemmeplejen og skal undervise dem i korrekt brug af håndsprit. Hvor ussel kan man blive?

CEO fraud

Samtidig har vi i et par år oplevet CEO fraud i ferieperioder, hvor IT-kriminelle udnytter ændrede hverdagsrutiner til at gennemføre kriminalitet. I Europa har der netop været flere tilfælde af CEO fraud der beløb sig til et 2-cifferet millionbeløb, i euro.

Andre gange henvender de kriminelle sig under dække af at være leverandør, samarbejdspartner og får overført penge til fremmed konti. Ganske simpel svindel, som desværre koster virksomheder dyrt.

Justitsministeren har udtalt, at politiet får en række nye opgaver i relation til sundhedsindsatsen i kampen mod Corona smitten. Det må naturligt betyde, at mange andre områder formodes at blive nedprioriteret. Herunder formentlig erhvervslivets sager, der i forvejen ikke har høj prioritet hos politiet.

Vi har derfor som en service til nuværende og kommende kunder lavet en oplistning af emner som virksomhedsejere, forretningsdrivende og ansatte skal være opmærksomme på. Vi håber, at emnerne kan give jer inspiration til at gennemgå jeres virksomhed med svind brillerne på. Vi står som altid til rådighed, hvis I har brug for sparring i denne uvante situation.

Efterforskning - Undersøgelser foretaget af erfarne professionelle - yourCompany

Indbrud uden for åbningstid

 Gennemgå jeres perimetersikring.

 • Virker overvågning efter hensigten?
 • Overvej midlertidige tekniske overvågningsløsninger. Man kan leje udstyr på dagsbasis – måske er det en god businesscase for jer
 • DNA-mærkning og GPS-løsning – kontakt os for nærmere muligheder
 • Iværksæt øget patruljering ved jeres vagtselskab – gå eventuelt sammen med nabovirksomheden om udgifterne.

Tyveri i åbningstiden

 • Italesæt problematikken over for jeres personale
 • Giv mistænkelige kunder ekstra service og bryd deres mønster
 • Lad jer ikke distrahere i kassen, mens andre fylder tasken
 • Ekstra varesikring
 • Tilkøb af midlertidige butiksdetektiver – etablering af udgangskontrol
 • Brug live-overvågning mere end normalt og identificér mistænkelige personer.

Bedrageri – f.eks. ved leasing/udlejning af maskiner og biler

 • Vær fornuftig skeptisk over for kunder, der nu vil lease/leje maskiner
 • Sikre ID, tlf.nr., nummerplade på kunder
 • Spørg ind til anvendelsen af maskinerne
 • Undgå kontantbetaling og få evt. større depositum – få betalingskort registreret, hvis muligt
 • Installér GPS-sporing, vel at mærke af typen der kan pejles
 • DNA-mærkning af udstyr
 • Konsekvent hjemtagelse ved kontraktbrud.

Og desværre bliver vi nødt til at nævne:

Personalerelateret kriminalitet

 • Tyveri af varer
 • Tyveri af brændstof
 • Tyveri af kontorartikler, IT, TV og fotoudstyr
 • Uretmæssig brug af maskiner eller udlejning
 • Bestikkelse/korruption som vi har set det i flere sager for nylig i pressen.

Listen er helt sikkert ikke udtømmende, men måske italesætter vi noget, som I forståeligt nok ikke har kunnet have på to-do listen midt i vagtplanlægning, opgavefordeling, hjemmearbejde og ikke mindst mens man undgår Corona-smitte.

yourCompany tilbyder hjælp

Vi tilbyder som altid rådgivning, efterforskning, gennemgang af virksomheder, StopTyven-pakker, GPS-udstyr og meget mere. Lad os give de kriminelle så lidt handlerum som muligt.

 

yourCompany ApS – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Morten Teglhus Gottschalck

Sikkerhedskonsulent

Tlf. 3030 7854

mtg@yourcompany.dk

www.yourcompany.dk

 

 

 

Er du og din virksomhed udsat for leasingkriminalitet? Oplever du at kunden misligholder kontrakten, undlader at betale eller sågar udlejer bilen, maskinen eller udstyret til andre? Og har du prøvet at stå midt imellem den kriminelle kunde og politiet? Fik du den hjælp du skulle bruge? Fik du (måske) fejlagtigt at vide at det var et “betalingsspørgsmål”?

Leasingkriminalitet - yourCompany kan hjælpe dig

Nu er hjælpen her med yourCompany og deres mange landsdækkende specialister med erfaring fra politiet og efterretningstjenester. yourCompany kan bl.a. hjælpe med at finde og lokalisere biler, maskiner, udstyr og dårlige betalere. yourCompany kender til den nødvendige dokumentation og udfærdiger anmeldelser hurtigt og korrekt i første forsøg – så her kan du og din virksomhed spare tid samt frustrationer over indviklede dokumenter og krav.

Få også hjælp af yourCompany til forebyggelse af leasingkriminalitet. yourCompany kan rådgive om mange forskellige og effektive tiltag til minimering af problemer med kriminelle og dårlige betalere.

Kontakt gerne Christian, ejeren af yourCompany, på mobil 2639 7676 eller mail cp@yourcompany.dk for at høre mere om hjælpen mod leasingkriminalitet.