Indlæg

Mestertidende, Licitationen og Nordiske Medier har lavet et flot katalog over forskellige løsninger for sikring imod tyverier i byggebranchen. Mange af de omtalte tiltag er fornuftige og ønsker håndværkerne rådgivning omkring, hvilke tiltag der er de bedste står yourCompany til rådighed så ikke håndværkerne køber katten i sækken.

Se kataloget her

 

Entreprenørmateriel på vej til Polen.

Det har været en travl uge i yourCompany ApS. Ikke mindst fordi vi stadig er lidt sommerferie ramte. Trods det lykkedes det i denne uge, at hjælpe en svensk entreprenør og svensk politi med at genfinde en entreprenørmaskine efter tyveri. Entreprenørmaskinen blev bogstaveligt talt trukket ud af færgen i Ystad. I samarbejde med Kaptajnen på skibet, og en polsk chauffør anholdt af svensk politi. Chaufføren og hans bil kom således ikke til Polen denne aften.

Maskinen var stjålet nogle dage tidligere og undersøgelser, foretaget af den svenske kunde i samarbejde med yourCompany, førte til mistanke om, at udstyret var på vej til Polen. En bestemt minitrans kom i vores søgelys. Der blev derfor opsat et beredskab i samarbejde med kunden. Bedredskabet blev aktiveret da mistanken viste sig at blive bestyrket og entreprenørmateriellet var på vej til Polen.

Igennem undersøgelsesskridt og vores avancerede udstyr til genfindelse, lykkedes det os at finde frem til gerningsmanden og det stjålne entreprenørmateriel. Den vellykkede aktion har sparet kunden for et tab på 80.000 kr. og forhåbenligt gjort det lidt vanskeligere at være tyv i Sverige i fremtiden.

 

Med denne opgave har yourCompany ApS taget hul på en strategisk satsning omkring at se sydsverige som et fremtidigt forretningsområde.

Det virker !

”I de to år yourCompany har haft ansvaret for svindbekæmpelse, har vi sammen reduceret svind med 2,5 mio. kr. Vi har endvidere flyttet et lignende beløb fra ukendt til kendt svind. De har sat fingrene på de ømme punkter, strømlinet systemerne og ændret kulturen, så nu er tiden inde til at sætte fokus på den daglige drift og den løbende optimering,” siger Plantoramas økonomidirektør Torben Castenskiold.

 

Siden 2017 har Plantorama været kunde hos sikkerhedsfirmaet yourCompany, der bekæmper svind i virksomheder og organisationer. Samarbejdet har været så stor en succes, at Plantorama nu har valgt at fastansætte den konsulent, som yourCompany i de sidste 2 år har stillet til rådighed. Et soleklart bevis på værdien af svindbekæmpelse, mener begge parter.

 

Fuld fokus

Torben Castenskiold vurderer, at Plantorama fremover kommer til at sætte yderligere fart i svindbekæmpelsen. ”yourCompany har vist os, hvor stort potentialet er. Vi har allerede reduceret svindet ganske betragteligt. Næste opgave er at tackle de kilder til svind, som vi nu har identificeret. Det er en fuldtidsopgave for en sikkerhedschef. Da yourCompanys konsulent stort set var fuldt besat af opgaver for Plantorama, var det en naturlig løsning at lave en aftale med ham og yourCompany, så han kunne fortsætte arbejdet.”

 

Tak for kampen

”Vi kommer til at savne Simon, men det giver god mening for Plantorama at tage skridtet til en fuldtidsansat sikkerhedschef, siger Christian Pejtersen, der er direktør for yourCompany. ”Det er en del af vores koncept at gøre de største af vores kunder parat til at håndtere de daglige processer selv, når det gælder om at håndtere svindproblemer. Af samme årsag er rummer vore kontrakter altid mulighed for, at overtage vore konsulenter, hvis det er hvad alle ønsker, men vi assisterer også gerne vore kunder i headhuntning af kvalificerede sikkerhedsmedarbejdere hvis det ønskes.

Det kræver en vis størrelse at få økonomi i en komplet sikkerhedsfunktion, men i Plantoramas tilfælde er det et oplagt valg.”

 

Fremover vil Plantorama stadig trække på konsulentydelser fra yourCompany, når det er nødvendigt, men de løbende opgaver vil blive klaret internt.

 

Se mere om svindbekæmpelse her:

https://yourcompany.dk

Nye tal på tyveri i byggebranchen

41 % af medlemmerne i Dansk Byggeri har oplevet tyveri fra byggepladserne inden for det sidste år. 59 % af virksomhederne øst for Storebælt har haft tyveri fra håndværkerbiler, mens 32 % vest for bæltet har oplevet det samme. Det viser nye tal fra Dansk Byggeri, der dokumenterer massive problemer med tyveri i byggebranchen. Det er uvist, hvor meget det koster byggebranchen, men CEO Christian Pejtersen fra sikkerhedsvirksomheden yourCompany anslår, at tabene løber op i adskillige milliarder kroner.

”De meget store beløb kunne være brugt til at optimere virksomhederne og skabe bedre forretning,” siger Christian Pejtersen, der er specialist i svindbekæmpelse i bl.a. byggebranchen. ”Alligevel bliver der generelt gjort alt for lidt for at begrænse problemet – og det, der bliver gjort, er ofte utilstrækkeligt. Effektiv svindbekæmpelse er en god forretning, men det kræver en strategi og en helhjertet indsats. Generelt hænger mange virksomheder fast i en kultur med sporadiske og tilfældige tiltag.”

Som et eksempel på potentialet ved en indsats fremhæver Christian Pejtersen en byggemarkedskæde, hvor yourCompany har været med til at nedbringe svindet ved bl.a. tyveri med 10 millioner kroner årligt. En anden kunde har nedbragt svind for 2,5 millioner kroner årligt. Begge steder er der også gennemført andre værdiskabende tiltag som ikke er direkte målbare på svindtallene.

Geografiske forskelle

I Dansk Byggeris undersøgelse viser, at problemet med tyveri fra byggepladserne er stort set lige stort på tværs af landet.Til gengæld er indbrud i håndværkerbilerne mere udbredt øst for Storebælt. Med hhv. 59 % i øst og 32 % i vest er der en markant forskel, men undersøgelsen forklarer ikke, hvad den geografiske forskel skyldes.

Ifølge undersøgelsen er det primært er de mindre virksomheder på 1-10 medarbejdere, der bliver ramt af indbrud i biler og på byggepladserne. Men ifølge erfaringerne hos yourCompany er det ikke nødvendigvis helt retvisende. ”Det er ofte de mindre virksomheder, der opdager og reagerer på tyverierne, fordi de mærker konsekvenserne med det samme. De store byggefirmaer har ikke styr på stumperne i samme omfang. Derfor er de tilbøjelige til at overse eller negligere tyverier pga. store selvrisikoer eller direkte vælger ikke at bruge tid på svindbekæmpelse,” siger Christian Pejtersen.

Internt svind

Internt tyveri er også en udfordring for byggefirmaerne. Her svarer 9% af virksomhederne, at de inden for det sidste år har oplevet tyverier begået af egne medarbejdere. Også her gælder det om at gardere sig, men i YourCompany møder man ofte først problemet, når det er gået galt, forklarer Christian Pejtersen:

“Vi oplever typisk, at byggefirmaer henvender sig for at få hjælp til at organisere en intern undersøgelse, når de har mistanke om økonomisk bedrageri begået af egne medarbejdere. Og det er bestemt fornuftigt at søge objektiv hjælp til at undersøge forholdet. Ofte sker det i samarbejde med virksomhedens advokat, hvor yourCompanys efterforskere gennemfører den praktiske del af undersøgelsen. Mange bliver overraskede når de på egen krop oplever, at det ikke handler om 3 spande maling eller lidt el-værktøj, men om sager, hvor økonomiansvarlige som formænd, byggeledere eller projektchefer har begået underslæb for millioner af kroner. Men det ville naturligvis være endnu klogere at tage de præventive forholdsregler, der forhindrer svind og bedrageri, understreger Christian Pejtersen.

Undersøgelserne er gennemført i perioden fra den 23. marts til den 4. april 2019. Dansk Byggeri har spurgt 704 af sine medlemmer, hvoraf 142 har svaret på undersøgelsen. Det er en svarprocent på cirka 20 %. Den interesserede læser kan se undersøgelsen her. Dansk Byggeri_Tyveri fra byggebranchen

Tak til Dansk Byggeri for benarbejdet omkring undersøgelsen.

 

 

Denne aftens TV indslag om en forurettet butikschef på Fyn der for 12 måneder siden fik stjålet droner for 32.000 kr. fik her til aften Justitsministeren til at undre sig over politiets ageren. http://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-05-21-gerningsmaend-bag-tyveri-identificeret-paa-et-minut-alligevel-opgav-politiet Politiet har da også forklaret, at henlæggelsen var “sket ved en fejl” og efter Statsadvokaten har kigget på sagen, er politiet anmodet om at genoptage den. Det tog TV2 få timer at finde frem til identiteten på gerningsmændene.

yourCompany ApS tilbyder Outsourcing af sikkerhedsfunktionen til virksomheder og i den forbindelse foretager vi hvert år mange anmeldelser til Politiet. Vores personale består pt. udelukkende af tidligere politifolk der altså selv nemt kan vurdere om en anmeldelse er umagen værd eller ej. Vi foretager i mange sager selv en undersøgelse og kontakter gerningsmænd som vi selv finder frem til.

I den forbindelse skal det nævnes, at det for øvrigt kunne være rart med nogle af de værktøjer vi havde adgang til i politiet, f.eks. opslag i motorregisteret som forsikringsselskaber, inkassofirmaer og flere andre typer virksomheder allerede i dag har engang til.

Hvorfor kontakter vi selv gerningsmænd?

Det gør vi for at skaffe de stjålne effekter retur eller for at få gerningsmanden til at betale for tingene og det lykkes faktisk ofte. Det er i virkeligheden hvad erhvervslivet har fokus på og her dumper politiet fælt da de kun har øje for straffesagen – ikke at skaffe tyvekoster retur eller afklare erstatningskravet hurtigt. Hvorvidt en kendt butikstyv får “endnu en dom til samlingen” er komplet uinteressant for virksomhederne. Det er reduktion af det økonomiske tab der er vigtigt. Straf er for samfundets skyld, ikke butikkernes.

Det kan overraske, at Justitsministeren meget troværdigt stiller sig op på TV og fortæller, at denne sag overrasker ham. Det overrasker desværre ingen af os der til dagligt har denne type kontakt med politiet. Det samme hører jeg fra folk der fortsat er i politiet. Sandheden er, at politiet henlægger tusindevis af gode sager, hvor gerningsmanden relativt nemt kan findes. Det kræver dog man letter sig fra sin kontorstol og kører ud i samfundet til tyvene, de slamberter har det nemlig med ikke at komme når de bliver indkaldt til afhøring?! Jeg har et par gange tilbudt politiet at køre ud til gerningsmanden og tilbyde ham et lift til afhøring da personen var udeblevet 2-3 gange, det mente politiet dog ikke blev nødvendigt “da de jo nok skulle få løst sagen” og her taler vi måneder efter tyveriet. På den tid politimanden har brugt på skrivelser og telefonopkald til gerningsmanden kunne han have afsluttet sagen ved at køre derud, foretage anholdelse og indbragt tyven til foto, fingeraftryk og DNA mundskrab.

Jeg har ikke en egentlig statistik, men min mavefornemmelse siger mig at mine kunder oplever omkring 90% af sagerne henlægges. Vi får kun besked om dette i meget få sager, de andre “siver ud” og pludselig er der gået flere år. Husk at sagerne er lavet af tidligere politifolk og “møg” sagerne er i mange tilfælde sorteret fra, vi taler om sager med moderne TV-overvågning, billeder af gerningsmænd og registreringsnumre på køretøjer. Jeg har også oplevet at politiet længe efter anmeldelsen ikke har downloadet videomateriale sendt til dem. Nogle gange har jeg oplevet at politiet simpelthen har smidt bevismaterialerne væk fordi en sag har skiftet sagsbehandler så mange gange, at ingen aner hvor vigtige beviser er blevet af.

Der kommer aldrig mere politi nok!

Derfor bliver erhvervslivet nød til at klare mere af denne opgave selv. Troen på, at alt nok skal blive godt igen er simpelthen ikke realistisk. Det er nemlig ikke kun butikstyverier der halter, men også økonomisk kriminalitet indbrud i beboelse, firmabiler og byggepladser, fogedsager og sikkert endnu mere er også voldsomt underprioriterede.

Hvis erhvervslivet skal tage et større ansvar på dette område, kræver det at der åbnes op for nogle af de restriktioner der gør det vanskeligt. Politikerne kunne med fordel overveje skridt som:

  • give certificerede virksomheder adgang til central registeret for motorkøretøjer
  • adgang til 118´s hemmelige numre, som politiet har
  • øget adgang til nummerpladescannere og ansigtsgenkendelse. Dette er muligt i dag, men kun i 30 dage bagud.
  • øget mulighed for at videofilme på områder uden for ens forretning/virksomhed og private hjem
  • bedre muligheder for at dele video med andre
  • mulighed for at offentliggøre ansigtsbilleder af erkendte gerningsmænd
  • lovliggøre at certificerede virksomheder igen får mulighed for at bruge teknisk overvågning mod gerningsmænd

Sådanne værktøjer ville gøre det muligt at kvalificere politianmeldelser og aflevere “færdige” sager til politiet i større omfang. Dette ville gøre politiets arbejdspukkel mindre og sagerne kunne nemt gennemgås og køres i retten. Dette sparer ressourcer hos politiet.

En ting er i hvert fald sikkert. Vores nuværende system er kun til tyveknægtens fordel. Det er vel næppe meningen.

 

Christian Pejtersen, CEO, yourCompany ApS

Det var en god dag for vores kunde og kundens forsikringsselskab og en dårlig dag for tyven. I denne uge valgte en tyv at begå indbrud i en håndværkerbil og stjæle værktøj for ca. 30.000 kr. og normalt ville historien havde stoppet der. Men denne håndværkerbil var udstyret med en STOP TYVEN pakke fra yourCompany ApS. Se pakken her: https://yourcompany.dk/stop-tyven/

Efter en kort eftersøgning med advanceret tracking udstyr udført af tidligere politifolk ansat i yourCompany lykkedes det at finde tyvens position hvorefter Midt- og Vestsjællands Politi blev tilkaldt. De ydede en super indsats og var fremme kort efter anmeldelsen. Resultatet var 1 stk. dansk tyveknægt bag lås og slå. Det er vi godt tilfredse med.

Værktøjet blev herefter returneret til rette ejer der var mægtig godt tilfreds med resultatet og STOP TYVEN konceptet. Faktisk så tilfreds, at han bestilte til yderligere 5 biler. God dag for alle – undtagen tyven.

STOP TYVEN konceptet er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeri. https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/aktuelt-for-medlemmer/2018/stop-tyven-dansk-byggeri-saetter-ind-mod-tyveri-i-varebiler/

En del af det værktøj der blev genfundet efter indbrud i håndværkerbil

En ny maling der indeholder mange af de kendte egenskaber fra DNA mærkningen har fundet vej til det danske marked. Diagonalen har skrevet en artikel om emnet. Læs artiklen fra Dansk Byggeris stilladssektion her: https://yourcompany.dk/wp-content/uploads/2019/03/Stilladsartikel.pdf

 

 

Dansk erhvervsliv overser et oplagt og økonomisk attraktivt logistik- og svindværktøj.
Min sommerferie holder jeg om muligt i Italien, hvor vi sammen med så mange andre danskere nyder livets goder. En af familiens tilbagevendende rutiner er at besøge Decathlon. Til Dem der ikke kender Decathlon, kan jeg fortælle, at det er en meget stor kæde med sports-, fritids- og rideudstyr. Alt hvad hjertet kan begære, og jeg glæder mig til at se den første Decathlon butik i Danmark. Butikkerne er nogenlunde på størrelse med en Dansk Bilka forretning.

Tag et kig her: https://www.decathlon.co.uk/sales.html

Det er ikke kun de meget skarpe priser på fritid- og fitnessudstyr der lokker. For mig er det også mere fagligt nørdet. Decathlon benytter nemlig RFID teknologi i stor stil og det er ganske imponerende!

På stort set samtlige varer sidder der nemlig et RFID mærke blandt alle de andre mærker i tøjet. RFID mærket kan også være påsat f.eks. en drikkedunk, en bold eller et skateboard som klistermærke. Holder man en RFID label op mod solen kan man se, at inde i mærket gemmer der sig en lille antenne der kan bukke og bøje sammen med vaskemærkerne og det holdes da heller ikke hemmeligt idet der står RFID på mærket.

RFID teknologien rummer nogle helt unikke muligheder for logistikstyring og varesikring der tilsammen er vigtige elementer i svindbekæmpelse, hvilket er yourCompanys primære arbejdsområde. RFID teknologien rummer stort set de samme muligheder som varesikring og er endda bedre på visse områder. I logistikstyringsøjemed får RFID teknologien de årlige eller kvartalsmæssige lageroptællinger til at ligne noget fra stenalderen – ”so last year” kunne man muntert fristes til at sige her i sommervarmen. Potentialet er tårnhøjt lige fra varen produceres til varens ”end-of-life” hvis man tænker det til ende.

På billedet ses en RFID antenne fra Decathlon syet ind i et tøjmærke

Industrigiganten Würth Industri er også med.
Ikke kun Decathlon, men også en stor virksomhed som Würth Industri, er med på at RFID kan noget særligt. Würth Industri benytter teknologien hos deres kunder til automatisk genbestilling f.eks. ved forbrugsvarer med stort flow. Her flytter medarbejderne blot en tom plastikkasse, der tidligere indeholdt f.eks. kvalitets bolte eller kvalitets møtrikker, op på øverste hylde af reolen. Plastikkassen som indeholder et RFID label taler via reolen og det indbyggede RFID system med Würth Industri og fortæller om status på forbrug og genbestilling. Ikke nogen manuelle handlinger her. Tidsbesparende og færre fejl ved genbestilling. Kunne det bruges i Jeres virksomhed?

Hvorfor er det smart.
Tilbage i Decathlon. Hver gang en vare kører igennem et hul i bordet ved kassen høres et ”bip” og varen registreres i et køb. Samtidigt deaktiveres varesikringen, det kan RFID nemlig også1. Hvis man sætter scannere op i zoner i sin forretning f.eks. mellem lager og butik, vil man også automatisk kunne få information om, at kl. 14:22 gik varen fra butikken ud på lageret, eller måske ud af kundeindgangen. Nyttigt når man ikke forstår sit svind og sidder tilbage med spørgsmål. Samtidig med et salg eller flytning af en vare reguleres lageret i mængde og endda lager position. Det samme sker, når en vare kommer retur og der gives penge tilbage til kunden.

Til virksomheder der implementere RFID giver det mulighed for, med en håndscanner at lave lager optælling så ofte man vil. Nogle taler også om, at rengøringspersonalet eller en robot der selv kører kan foretage daglige optællinger og dermed gennemføre status. Ingen fejl eller tyverier er dermed mere end 24 timer gamle – det er noget nemmere at forholde sig til end årlig/halvårlig status. Det er ganske fascinerende og data tilgår live.

Når jeg ser hvad der foregår i Decathlon, er det ikke bare handlingen ved kassen der imponerer mig – det er alt det systemet kan levere bag kulissen, som jeg synes Dansk erhvervsliv ikke har nok fokus på. De fleste virksomheder kæmper for marginalerne – men berøringsangsten for at fokusere på svind, eksternt som internt, ondsindet eller ligegyldighed er efter vores opfattelse alt for stor. Det er her yourCompany kan hjælpe jeres virksomhed – så I kan fokusere på jeres kerneforretning. Vi overtager nemlig gerne disse lidt mere negative opgaver (i nogens øjne) og støtter jeres organisation med ting, der ikke nødvendigvis ligger et naturligt sted i jeres nuværende organisation og i øjenhøjde med alle.

Logistikstyring, eller ”styr på stumperne” som vi dybest set taler om, fylder meget i mange virksomheder. Det er også et område det kan koste dyrt ikke at mestre. Har man ikke styr på logistik og varemodtagelse, har man som regel meget dårligt styr på resten af varens vandring igennem egen kæde eller forretning. RFID kan også være en vigtig brik her.RFID tilbyder altså ”ekstrem” sporbarhed. Det leverer svar.

Forestil dig du varemodtager en række identiske varer. Normalt kan man kun tælle om antallet stemmer. Efter noget tid kan man konstatere om lagerantallet stemmer i forhold til salg, udsmidning osv. Mange virksomheder holder måske kun status 1 gang årligt og først her erkendes det, at svindet er højt. Hvis svindet er som forventet er det allerede regnet ind i CFO forecast og så bliver man ikke bekymret – men helt ærligt, er det ikke utrolig dårligt købmandskab? Ambitionen må være at svindet skal ned – og gerne helt ned, hvor det hører hjemme.

Med RFID kan du varemodtage dine varer og straks du har talt at antallet stemmer, sættes der et RFID mærke på de helt identiske varer. Du har netop monteret en lille antenne med et unikt nummer. Selv om du har f.eks. 2000 identiske varer er de alligevel unikke, hver og en. Hver eneste gang varen flyttes fra lager til butik, vil der ske en nøjagtig registrering, fordi RFID fortæller ”her er jeg”.

I kan fremadrettet med en RFID håndscanner holde status dagligt i jeres forretning eller på jeres lager og live holde det op imod forventningerne til lageret – baseret på gårsdagens optælling minus salg, udsmidning mv. Når der er difference imellem optællingen og forventningerne informeres I live og ingen fejl er altså mere end 24 timer gamle. Det giver rum for, at videoovervågning eller medarbejdernes hukommelse konsulteres og dette fokus gør at logistik- og kriminalitetsrelateret svind falder til et minimum – eller i hvert fald opdages hændelserne meget hurtigt og kan således også håndteres hurtigt, f.eks. politianmeldes. Dette kan yourCompany også hjælpe med og vi kan i mange tilfælde identificere tyven, rette henvendelse og få nogle penge hjem til virksomheden.
Er der tale om et internt tyveriforhold, kan vi sammen med jeres ledelse, vurdere hvad der skal ske og støtte op om processen, f.eks. ved diskret at indsamle yderligere oplysninger og deltage i en samtale med pågældende, som mange ledere ikke føler sig tryg ved.

RFID har også sin berettigelse ved reklamationer eller returvarer. Jeg købte et par shorts i Decathlon, som jeg få dage efter havde på – stadig med RFID mærket siddende. Hvis jeg ville returnere disse shorts kan forretningen se, at dette var præcis de shorts jeg købte et par dage tidligere. De er jo unikke trods de mange identiske varer på hylden. Dette vanskeliggør altså en svindmetode der er flittigt brugt. Stjæler man en lampe i en butik og forsøger at returnere den i en anden kædeforretning, for at få pengene i hånden, vil der være et problem da præcis denne lampe aldrig er solgt. Kommer varen fra en helt anden kæde vil RFID´en ikke kunne genkendes og afslører dermed at varen ikke er fra jeres kæde.

I forretninger med kontrol – f.eks. portvagt er der også tale om et fantastisk værktøj, idet portvagten udstyret med håndscanner kan afgøre hvilke RFID mærker der er i køretøjet der forlader forretningen. Portvagter på industrivirksomheder, byggepladser, trælaster, fabrikker o.lign. vil med RFID teknologien implementeret kunne udføre en langt mere effektiv kontrol.

Men er det ikke dyrt?
Alt er jo relativt, men RFID skulle gerne være en lønsom investering i jeres virksomhed. Især holdt op imod de direkte og indirekte gevinster en virksomhed får. En analyse vil afdække dette. Indkøb af et komplet system koster ca. 50% mere end et varesikringsanlæg, hvis jeres virksomhed allerede bruger den slags, kender i måske niveauet for det. Forskellen er blot – at varesikring som regel kun beskytter selve forretningen imod tyveri, men ikke lager og udendørs områder – det gør RFID. Varesikring byder heller ikke ind med lagerstyring, logistik eller andre af de store driftsrelaterede områder, det gør RFID.

Øvrige omkostninger kan være programmering op imod eksisterende IT platforme, økonomisystem eller lagerstyring, men det er bestemt muligt for de fleste systemer at gennemføre, også selv om I kører nogle ældre systemer.

RFID vil altså i mange virksomheder være yderst lønsomt.

Personale eller leverandør montering.
I mange virksomheder strander argumentet ofte på, at det er tidskrævende manuelt at skulle montere RFID. Det samme er ofte udfordringen, når vi taler om varesikring. Mange gode initiativer er strandet på dette lunkne argument. Man skubber behændigt ”aben” over bordet og siger ”det må leverandøren da kunne stå for”. Så er den parkeret, puha….. det var nemt.

Jeg mener man løber fra sit ansvar. Hvem ville f.eks. acceptere, at der manglede penge i kassen til lukketid? De fleste tager dette meget alvorligt og ingen må gå hjem før der er styr på kasserne

– hvorfor gælder dette kun kontakter? Varer er jo også værdi, men det er som om vi mentalt opfatter det anderledes?

Men der er hjælp at hente! Nogle leverandører er faktisk indstillet på, at levere deres produkter med indbygget varesikring og sikkert også RFID, hvis man spurgte Dem pænt – de vil jo gerne være en god samarbejdspartner for netop Jeres forretning.

Det er korrekt, at det er en manuel og lettere tung proces at montere alle de RFID mærker, men sådan må det være i starten og med øvelse bliver ting lettere.
I fremtiden skal ønsket om leverandørmonteret RFID (eller for den sags skyld varesikring) nævnes igen og igen overfor leverandørerne og første gang en leverandør oplever, at blive fravalgt fordi hans konkurrent kunne levere med RFID mærker, så vågner De nok op og begynder at lytte til kunderne.

Fordelene ved leverandørmonteret RFID er, at hver RFID ankommer til jer med en historik der rækker ud over jeres virksomhed. I leverandørleddet har de altså også glæde af den sporbarhed RFID kan tilbyde. Denne optimering hele vejen rundt fra produktionsbånd til ”end-of-life” kunne medføre mere smidighed og billigere metoder at levere og transportere varer på.


Hvordan kommer vi som virksomhed i gang?

• Det første skridt vil være at få lavet en god analyse af, hvor stort behovet er og dermed også få data til den endelige businesscase. Arbejdet kan laves af jeres økonomifunktion, men yourCompany støtter gerne op om processen (2-3 dage).

• Lav en minitest hvor I tester RFID under de mest vanskelige forhold på jeres produkter og processer.

• Afsæt penge til en pilottest, hvor I får indblik i hvordan RFID vil fungere i Jeres organisation. Dette vil fjerne de værste børnesygdomme, hvis I vælger at implementere full scale senere.

• Inddrag personalet så Jeres virksomhed finder den mest praktiske løsning for jer.

• Send en føler ud til jeres leverandører om hvordan de kan bidrage til jeres forandringsproces.

• Træf den endelige beslutning i direktion og bestyrelse og gå all in. Er all in for stor en mundfuld så planlæg en, to eller tre trins implementering. Start småt men godt og udvid herefter indtil I er hvor I skal være.

• Lad vær med at gøre tingene halvt, hvis I vil have fuld gavn af RFID på jeres bundlinje.

Venlig hilsen

Christian Pejtersen, Ejer, yourCompany


Forskellige typer svind i byggebranchen. yourCompany har praktisk erfaring med stort set samtlige punkter på listen

Byggefirmaer har en række forskellige risici, at forhold sig til. Det er normalt i branchen. Der er dog en række risici som byggebranchen i mindre grad har styr på. Det er de ”ømme” punkter der kan være konfliktfyldte at arbejde med. Et er dog sikkert. Det er byggefirmaernes ejere, aktionærer og kunder der betaler for disse svindkilder. Det er således meget økonomisk attraktivt for byggefirmaerne, at fokusere på disse områder og spørge sig selv – har vi styr på stumperne? yourCompany har lavet denne liste til byggefirmaerne der kan give inspiration til, hvor I kan starte rejsen imod en virksomhed med mindre svind.

Internt svind
• Snyd med kørepenge
• Tyveri af værktøj
• Tyveri af brændstof
• Tyveri af kontorartikler, IT, TV og fotoudstyr
• Uretmæssig brug af maskiner eller udlejning
• Misbrug af gulplade biler/mandskabsvogne
• Uautoriseret salg af brugt udstyr
• Tyveri af løn/falske ansatte
• Misbrug af kreditkort
• Misbrug af parkeringsordning (f.eks. easypark)
• Misbrug af brændstofkort
• Uautoriseret betaling af bøder og P-afgifter (via UE eller omgåelse af egne regler)
• Privatkøb i byggemarkeder
• Bestikkelse og korruption (både give- eller modtage ydelser for at få arbejde)
• Prisaftaler
• Privat brug af billetter til kundearrangementer
• ”sort” aflønning af personale igennem tjenester og regninger
• Tyveri af skrot og metaller
• Split payments (opdeler faktura under 2. godkender grænse)
• Privat faktura fremsendes som erhvervsfaktura
• Medarbejders egne virksomheder anvendes til fusk og fakturering/provision
• Fordyrende vennetjenester
• For meget arbejde på timepris frem for kontrakt/fast pris

Eksternt svind
• Indbrud i biler, containere, skurvogne
• Indbrud i færdig- eller næsten færdig bebyggelse
• Indbrud i lagerbygninger og materielgårde
• Indbrud i kontorbygninger
• Hærværk og Ildspåsættelse på byggepladser
• Tyveri af kabler
• Tyveri af maskiner
• Tyveri af værktøj og materialer
• Tyveri af brændstof
• Kranklatring & parkour (ødelæggelser eller ulykke der medfører driftstop)
• Ulykker med børn, nysgerrige, løbere mv. på byggepladserne

Leverandører
• Medvirken til personale snyd (forkert faktura tekst, levering m.m)
• Bytter leverancer ud med billigere produkt (no-name)
• Snyd med timer
• Snyd med bemanding
• Anvender illegal/sort arbejdskraft/social dumping
• Forsikringssvig under dække af byggesag (f.eks. ved lønsikring)
• Indhenter bevist forkerte lave priser
• Overfakturerer ekstraarbejde (måske efter aftale med eget personale – mod en ydelse)
• Overfakturering af leje/leasing – imod kickback ikke til virksomhed men den ansatte der godkender faktura
• Fremsender samme faktura flere gange på nyt fakturanummer (fejl eller bevidst)
• Udfører privat arbejde for projektleder/chef og fakturer byggesagen
• Fjerner materialer fra byggesagen = nye indkøb (efterbestillinger)
• Stjæler egne produkter fra byggesagen, således der købes nye (eksternt tyveri)

Administrativt
• Uopdateret anlægsarkiv, forkert regnskabsmæssig afskrivning
• Snyd med løn (åbne lukkede konti)
• Manglende ”blacklisting” af leverandører
• Anvendelse af leverandører trods blacklisting
• Udbetaling af bonus i stedet for overarbejde (pga. karantæne v. dagpenge)
• Manglende procedurer for modtagelse- og aflevering (ude på sagerne)
• Manglende værktøjsregistrering
• Dårligt overblik over maskinpark (GPS) bytte/låne børs herunder trailere
• Manglende præventive tiltag, mærkning (DNA)
• Mangelfulde politiker
• Dårlig proces for udskiftning af kodeord i byggemarkeder
• Manglende økonomisk baggrundscheck
• Manglende straffeattester
• Sort aflønning med kørepenge (godkendt af chef lag)
• Controller må ikke blive for tæt med projektleder/chef
• Decentralvalg af produkter og retningslinjer på sikringsprodukter
• Mangelfuldt forsikringsoverblik eller dårlig implementering i praksis på sagerne
• Manglende central registrering af svind hændelser og kapitalisering (direkte og indirekte)
• Mangelfuld proces for anmeldelser til politiet

Andre risici
(Sikringsleders arbejdsområde)
• Mangelfulde og ikke opdaterede beredskabsplaner
• Mangelfulde BCP (planer ved alvorlige hændelser)
• Mangelfuld brandsikring af byggeriet
• Industrispionage
• Dårlig adgangskontrol og TV overvågning på kontorbygninger
• Risiko ved politisk ømtåligt arbejde / forbindelser (aktivisme og terrorisme)
• Rejsesikkerhed for personale og ledelse
• Beredskab ved ulykker/kidnapninger i udlandet
• Mangelfulde værdiredningsplaner
• Konkurser (vareleverancer indefryses = driftstop)

Med venlig hilsen
yourCompany
Christian Pejtersen

Svind i byggebranchen er et kendt og udbredt problem. Tyverierne fra virksomhederne skyldes en række omstændigheder der tilsammen giver en kompleks udfordring. Det er ikke nemt at løse. Var det nemt var denne problemstilling løst for længe siden. Men mit indlæg i dag skal ikke omhandle politiets knappe ressourcer eller byggebranchens manglende motivation til at sikre sig professionelt. Det skal i stedet advare branchen om at købe ”katten i sækken” inden for sikringsteknologier. Meget passende her hvor vi netop har passeret fastelavn, tænker jeg.

Svind i bygge- og håndværksvirksomheder.
Et af de steder mange virksomhederne oplever svind er i håndværktøj og maskiner. Bevares vi er jo alle forsikret, hvilket er en god sovepude. Vores selvrisikoer er for manges vedkomne tilpas lav til, at lysten for at investere i god professionel sikring er lav. De fleste sikre sig først efter flere indbrud. Forsikringsselskaberne er således selv med til at understøtte denne negative spiral, for ingen af selskaberne våger at stille de rette krav til kunderne af frygt for kunden flytter til et mindre restriktivt forsikringsselskab.

Fællesnævnere ved svind.
Lad os bare være ærlige. Internt svind i bygge- og håndværksvirksomhederne er ofte en del af problemet. Igennem mine mange besøg i virksomheder har jeg ofte opnået tilpas fortrolighed med håndværkerne til de ofte indrømmer, at de tidligere aldrig har betalt for værktøj. Vi taler naturligvis altid i datid!

Eksternt svind i byggebranchen er typisk indbrud i containere og firmabiler. Dette er også en stor økonomisk post. Oven i udgifterne til nyt værktøj kommer ofte reparation af bil eller container samt udgifter til driftstop og administrativ tid. Dette oplever selskaberne som irriterende og dyrt, men først efter skaden er sket – igen. Sidst er der byggemarkederne der stort set alle oplever tyveri af håndværktøj som en udfordring.

Fælles for disse 3 typer af svind er, at værktøjet jo virker fint efter det er stjålet. Således er både tyv og hæler godt motiveret for en god forretning.

Bluetooth bliver aldrig løsningen.
I de senere år har jeg fulgt udviklingen og kan se, at flere og flere professionelle værktøjmærker kommer på markedet med løsninger de lancerer som løsninger på problemet. Der ses også nogle producenter af bluetooth teknologi der tilbyder enheder man kan efter montere på sit værktøj og sine maskiner. Det lyder umiddelbart smart men branchen føres efter min mening bag lyset med disse løsninger og jeg har mødt kunder der seriøst har troet på produkterne og har ladet sig lokke ind i et køb blandt andet fordi de følte de fik noget ekstra – og smart.

Bluetooth teknologierne, uanset om de er fabriksindbyggede eller eftermonteret lokker med, at man kan genfinde sit værktøj efter tyveri. Nogle lover endda deres kunder, at man kan ”slukke” for værktøjet efter det er stjålet, således at hverken tyv eller hæler kan få glæde af de stjålne effekter. Denne tanke er præcis den rigtige og det er der vi skal hen – men bluetooth bliver aldrig løsningen på dette.

Teknologiens begrænsninger.
Tanken er, at man via sin mobiltelefon vil komme i kontakt med det stjålne værktøj og herigennem enten få informationer om hvor det befinder sig eller kunne fortælle værktøjet at det er stjålet og nu skal ophøre med at virke. Problemerne her er mange. Bluetooth har en meget begrænset rækkevidde og en telefon skal altså inden for ganske få meter før den vil være i stand til at kommunikere med værktøjet. Det vil altså sjældent være nok at gå forbi ude på gaden. Næste problem er, at mobiltelefonen skal have installeret en app som skal være tændt netop i det øjeblik man teoretisk kommer i forbindelse med værktøjet. Flere producenter har lavet deres egen app og som borger og håndværker skal man altså have flere forskellige app´s installeret på telefonen da de færreste kun benytter et mærke værktøj. Værktøjet skal enten være batteridrevet – og tilsluttet et batteri, eller være et 230V værktøj der er tilsluttet stikkontakt. Ellers er værktøjet ikke til at komme i kontakt med. Afslutningsvis skal man være opmærksom på, at hvis alt det ovenstående lykkes, hvilket jo teoretisk er muligt men næppe sandsynligt, så får man som ejer af værktøjet en besked om, at en mobiltelefon har set værktøjet på en given lokation. Er det så her værktøjet faktisk opholder sig? Nej. For den information man modtager er en GPS position fra mobiltelefonen med app´en. Værktøjet kan altså ligge et andet sted i nærheden. Dette er selvfølgelig bedre end ingenting. Er det f.eks. på en landejendom har man teoretisk en chance, men kommer meldingen et sted med beboelse, trafik, p-plads eller lignende er informationen tæt på værdiløs. Man får aldrig politiet ud for at gennemføre ransagninger i 4-8 huse eller biler fordi enheden er et sted i nærheden. Det sker kun, hvis man kan påvise den bestemte adresse.

Logistikstyring.
Flere virksomheder sælger ”både og” og vil da samtidig fortælle, at bluetooth teknologien samtidig er til ressourcestyring i jeres virksomhed. I får altså 2 for 1 til prisen og det kan friste dem der ikke ved bedre. Her kan jeg blot fortælle, at det virker stort set lige så dårligt som tyveridelen og sjældent vil være pengene værd.

Konklusion.
Lad vær med at købe bluetooth teknologien fordi jeres virksomhed ønsker at nedbringe svind eller optimere på logistikken. Kig i stedet efter andre løsninger så som RFID, SIGFOX eller LoRa. Disse teknologier er på vej ind på markedet og kan komme til at virke. Vi skal derfor lægge pres på værktøjsproducenterne for at benytte disse teknologier eller andre der måtte komme fremfor at satse på sidste generations teknologi. Jeg håber med denne artikel, at jeg kan spare jer for dyre lærepenge og ærgelser.

Christian Pejtersen, yourCompany