Mange taler om vanvidsbilisme - yourCompany gør noget ved det!

yourCompany har gennem en længere periode serviceret flere og flere leasing- og finansieringsselskaber med at nedbringe tab og kriminalitet. Vi brænder for at gøre noget ved de problemer, der findes i bilbranchen.

 

Med den nye lovændring fra december 2020 beskriver ARK Advokatpartnerselskab det helt tydeligt, at der er tale om en betydelig ændring for leasingselskaber.

Og JA – meget af det, som leasingselskaber i forvejen gør, gøres nu lovpligtigt, og man kan stille sig selv det spørgsmål, hvad Folketingets partier så har tænkt sig at stille til rådighed for disse virksomheder.

Så sent som i denne uge oplever vi, at myndighederne ikke kan hjælpe leasingselskaber, som ønsker at hjemtage biler og personer, der mistænkes for at være involveret i alvorlig kriminalitet. Måske skulle Folketinget overveje en obligatorisk mere venlig tilgang til at hjælpe erhvervslivet, der ofte føler sig magtesløse i enkeltsager?

Det er i hvert fald ikke sjældent, at vi på vegne af vores kunder taler med 3-5 forskellige politikredse, der skal forholde sig til værneting og snitflader, før de kan modtage en anmeldelse. Når anmeldelsen oprettes er det så en udfordring at få ressourcer til at komme efter gerningsmændene og fratage dem de dyre biler.

Som Rigspolitichefen kan citeres for: ”Liv og førlighed kommer før ejendom, og det må vi prioritere vores ressourcer efter”.

 

Vi har god erfaring med dette spil, og vores afdeling for Motorområdet hjælper leasing- og finansieringsselskaber på flere forskellige måder.

 

Vores ydelser dækker bl.a. over:

Forebyggende foranstaltninger:

  • Second opinions på kreditvurderinger
  • Fast partner til risikovurderinger
  • Indsamling af informationer på leasingtagere og samarbejdspartnere
  • Assistance ved debitorskifte

Operative tiltag:

  • Assistance med udfindelse af forsvundne biler
  • Dialog med leasingtagere og brugere af bilerne
  • Koordination med autohjælp/politi

Efterforskning:

  • Efterforskning til afdækning af kendte kriminalitetsgenrer: Bedrageri, dokumentfalsk, tyveri, forsætlig brandstiftelse etc.
  • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber
  • Udfærdigelse af politianmeldelser

 

Vi tilbyder landsdækkende service, og står klar, hvis jeres virksomhed for brug for hjælp.

 

Kontakt os for yderligere information

 

Hovednummer:  53534604

Mail: info@yourcompany.dk

Web: www.yourcompany.dk

 

yourCompany – sikkerhed, der ses på bundlinjen

 

Kilde: https://www.arklaw.dk/post/lov%C3%A6ndringer-medf%C3%B8rer-betydelige-%C3%A6ndringer-i-leasingbranchens-pligter