Klonede biler er et vedvarende problem - Motorområdet - yourCompany

yourCompany hylder i disse dage den indsats, som politiet har udført mod det sjællandske, organiserede kriminelle netværk inden for bilbranchen. Godt gået!

Leasingselskaber står i en kattepine på mange områder, og den her manipulation med bilers identitet er svær at komme til livs. Og en af udfordringerne er, at leasingselskaber skal ofre mange ressourcer på at bekræfte bilernes identitet. Den regning kan de ikke altid sende til forbrugerne, for konkurrencen om bilpriser er hård.

I bund og grund skal jagten efter salg hele tiden holdes op mod kontrolniveau, og det kan være en svær balance at finde.

I det organiserede kriminelle miljø ser vi flere led, som giver mulighed for svindel:

 • Svindel med toldsyn og genregistreringer
 • Dokumentfalsk i bilens papirer
 • Ændringer af bilens identitet (kloning)
 • Misbrug af personers identifikationspapirer
 • Fabrikation af falske regnskaber, lønsedler, årsopgørelser m.m.
 • Forsikringssvindel i større grad
 • Og listen er langt fra udtømmende.

Når en bil konstateres klonet, beslaglægges den og undersøges nærmere. Politiet indleder nogle tekniske undersøgelser, som er teknisk krævende. Derpå indledes en straffesag om bedrageri og dokumentfalsk rettet mod de mistænkte involverede personer.

Men hvem står med tabet i sidste ende? Det gør leasingselskabet, der har finansieret en bil på falske forudsætninger. Forsikringen dækker typisk ikke, og dermed opstår et tungt forløb mellem leasingselskab og forhandler om, hvem der skal ”tage” tabet.

Det er altså bilens fulde værdi, som nu skal erstattes af selskabernes egne regnskaber.

Vi hører ret ofte, at det er leasingselskabernes ”egen skyld”, når de har finansieret en falsk bil. Baseret på vores praktiske erfaring mener vi dog, det er en mere kompleks fortælling, og når det kommer til at nedbringe antallet af kloningssager, peger pilen altså i forskellige retninger:

 • Der bør føres strengere kontrol med toldsyns-virksomheder.
 • Der bør være et mere kontinuerligt efterforskningsmæssigt fokus på den organiserede kriminalitet.
 • Der bør være en mulighed for at vidensdele på tværs af myndigheder og erhvervsliv.

yourCompany har søsat nogle projekter, der skal have forebyggende fokus for branchen. Sammen med Bilstatistik.dk udvikles fx et antisvindelmodul, der skal synliggøre nogle advarselstegn på kreditsvindel.

Vi har derudover nogle meget visionære tiltag på vej, som vi kan løfte sløret for senere i år.

Derudover tilbyder yourCompany fortsat leasing- og finansieringsselskaber assistance med:

 • Forebyggende screeninger af leasingtagere
 • Forebyggende undersøgelser af biler (fysisk verificering af bilers identitet)
 • Operationelle opgaver som fx at finde forsvundne biler
 • Efterforskning ved mistanke om falske dokumenter
 • Kvalificering af politianmeldelser
 • Dokumentation af sagsforløb til civilretlige sager og koordination med advokater.
 • Koordination med myndigheder og forsikringsselskaber.

Vi er kun interesserede i, at sager ikke skal komme til et niveau, hvor politi og forsikringsselskaber skal aktiveres. Et af vores mottos er sjovt nok: Efterforskning med henblik på forebyggelse. Vi gør, hvad vi kan for at nedbringe antallet af møgsager.

Vi håber, at vores gode gamle kolleger hos politiet får ro til at behandle sagerne, så pilen peger i én retning: mod svindlerne.

Læs pressemeddelelsen her: https://politi.dk/koebenhavns-politi/nyhedsliste/flere-end-30-luksusbiler-beslaglagt-i-omfattende-politiaktion/2021/03/23