Økonomisk kriminalitet - endnu en sag om intern svindel

Realdania By & Byg er ramt af bedrageri og dokumentfalsk

Realdania By & Byg har bortvist og politianmeldt en tidligere medarbejder på baggrund af konstateret dokumentfalsk og bedrageri. I en pressemeddelelse skriver Byggefonden følgende: ”Vi ser på sagen med dyb alvor og bekymring. Ordentlighed er en kerneværdi for Realdania og for datterselskabet Realdania By & Byg. Det er en værdi, vi værner meget om, og sagen er derfor overgivet til politimæssig efterforskning” siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Realdania By & Byg står bl.a. for ejendomsinvesteringerne

Selskabet står for Realdanias ejendomsinvesteringer og laver desuden oplysningsarbejde om udvikling og drift af ejendomme – og det er netop i dette selskab at bedrageriet har fundet sted. Hvorledes dokumentforfalskningen er blevet udført, og hvordan de grundige kontrolsystemer har svigtet – vides for nuværende ikke.

Svindel for omkring 15 millioner kroner

Byggefonden Realdania har politianmeldt svindelsagen, der drejer sig om flere millioner. Det er endnu ikke fuldt afdækket, hvor stort et beløb, sagen vedrører. Dette afklares ved en revisionsgennemgang og den kommende politiefterforskning.

Peter Cederfeld siger: ”Med det store forbehold, at gennemgangen og efterforskningen kan vise noget andet, så er vores bedste bud, at sagen omhandler et beløb i omegnen af 15 mio. kr. Vi tager sagen meget alvorligt. Og selv om vi allerede har meget grundige kontrolsystemer, er vi i gang med at gennemgå dem omhyggeligt for at sikre, at alle systemer og kontrolmiljøer bliver testet og justeret med det formål at undgå noget lignende i fremtiden.”

Realdania og Realdania By & Byg har af hensyn til den politimæssige efterforskning på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Husk den interne kontrol

“Vi opfordrer alle virksomheder til at have ekstra fokus på den interne kontrol. Desværre – fristes man til at sige. Den teknologiske udvikling og en manglende moral giver svage sjæle muligheden for at bedrage i store som små virksomheder. Gør noget nu for at hæve niveauet for den interne kontrol – og tag gerne et eksternt sikkerhedsfirma med på råd” siger Christian Pejtersen, CEO, yourCompany.