Hvor parate er I?

Denne test giver jer anledning til at se nærmere på de enkelte indsatsområder i jeres beredskab mod kriminalitet. Sæt point på hvert punkt og få en samlet score på, hvor parate I er til at håndtere leasingkriminalitet.

Angiv relevans efter skalaen nedenfor:

0: Ingen relevans 1: Lille relevans 2: Nogen relevans 3: Stor relevans