Artikler

21. september 2017

Ny stor opgave for yourCompany.

yourCompany har fået æren af, at hjælpe Plantorama A/S – en stærk dansk virksomhed med sin svindbekæmpelse. Vi er både glade og stolte over den tillid man har vist os i en landsdækkende aftale og vi glæder os til at komme i gang.

2. oktober 2016

Svind i byggebranchen

Svind i byggebranchen er en almen kendt problematik men alligevel dårligt dokumenteret. Der er de seneste år kommet mere fokus på emnet og flere virksomheder og medier i byggebranchen får øjnene op for, at det er en positiv businesscase, at arbejde struktureret med svindbekæmpelse, risikoreduktion og bredere risikoanalyser.

Baggrund
yourCompany er eneste danske virksomhed med en kombineret politibaggrund, eksamineret sikringsleder uddannelse og 3 års praktisk erfaring med svindbekæmpelse fra byggebranchen.

Der bygges årligt for cirka 200 milliarder kroner i Danmark men ingen kender det præcise svind. Svind håndteres decentralt i byggebranchen og dermed umuliggøres et samlet overblik.

Baseret på praktisk erfaring er det yourCompanys vurdering, at en byggesag lider et svind på mellem 2-5%. Spild udgør formentlig et lignende eller endnu højere tal.

Selv ved kun 1% svind og 1% spild vil der være tale om tilstrækkelige summer at tjene, eller spare, til at det finansielt er interessant for virksomhederne at nedbringe. Dækningsbidraget i den dansk byggebranche er lavt og derfor er selv mindre optimeringer interessante at arbejde med.

Fordele
Fordelene ved at arbejde målrettet med svindbekæmpelse er:

 • Færre uvarslede driftstop som følge af tyveri og hærværk.
 • En mere stabil byggeproces
 • Nedbringelse af direkte og indirekte omkostninger ved svind
 • Nedbringelse af risiko igennem fokus på svind
 • Holdningsændring på ejerskab og ansvar
 • Bidrage til øget tryghed på byggepladserne
 • Afledte fordele ved øget opsyn der bidrager positivt ved skybrud, storm, brand, børn på byggepladserne m.m.

At arbejde professionelt og målrettet med svind i byggebranchen kan altså

 • Være økonomisk interessant for virksomhederne
 • Bidrage positivt på CSR parimetrene
 • Konsolidere forretningen og nedbringe risiko på en række forskellige områder
 • Have en bred samfundsgavnlig effekt ved at gøre byggeri billigere og livet som tyv vanskeligere

Der er på dette område følgende interessenter der alle kan drage fordel af en god struktureret indsats på området.

 • Bygherre
 • Bygherre rådgivere
 • Entreprenørvirksomheder
 • Forsikringsselskaber
 • Byggeriets interesseorganisationer
 • Politiet

 

Metode
Men hvordan kommer man i gang med denne indsats og hvordan realiserer man disse økonomiske forudsigelser?

Svind er komplekst og ikke nogen nem kamp at vinde. Det kræver en helhjertet indsats og til en vis grad forandring.

En virksomhed, stor som lille, kan altså enten starte en målrettet proces fra start til slut og dermed opnå en række fordele, eller de kan tage hånd om et specifikt område i sin virksomhed og optimere på et område af gangen.

yourCompany kan således hjælpe med at:

 • Analysere og kapitalisere svindet og svindkilderne i virksomhederne
 • Igangsætte og assistere med arbejdet imod svind i virksomhederne
 • Udfærdige politiker, retningslinjer og metoder til svindnedbringelse
 • Udfærdige koncepter som sikrer ensartethed på tværs af virksomheden
 • Rådgive om tryghed i forbindelse med byggeri/renovering i sociale boligområder, samt konflikthåndtering
 • Produktrådgive omkring svindnedbringelse, herunder software løsninger
 • Assistere med interne undersøgelser ved mistanke om svind
 • Baggrundscheck af nøglepersonel og samarbejdspartnere før eventuel ansættelse eller indgåelse af partnerskaber
 • Assistere ved myndighedskontakt
 • Hændelsesanalyse og byggepladsgennemgang
 • Forsikringscheck
 • Udfærdige beredskabsplaner
 • Rådgive om temporær brandforanstaltninger
 • Holde foredrag og undervisning med svind som tema

yourCompany dækker hele Skandinavien.