Hvad er Spøgelsestankninger? Oplever I Spøgelsestankninger?

 

Virksomheder med biler i flåden er afhængige af drivmidler. Benzin, diesel eller el. Desværre er det en kendt problematik i rigtig mange virksomheder, at deres brændstofforbrug virker højt, svingende og er svære at optimere – men spøgelsestankninger kan man gøre noget ved!
En af vores gode kunder oplevede et stort mørketal i svind på hele brændstofkontoen. Eller sagt på en anden måde – deres brændstofleverandører levede godt af deres høje forbrug. Kunden havde dog en fornemmelse af, at tallene ikke stemte, men hvordan skulle man strukturere indsatsen for at komme problemet til livs?
I fællesskab lavede vi et projekt, der havde følgende arbejdstema: Spøgelsestankninger. Altså illegale tankninger, som gav tab for kunden.

 

Projektspørgsmål blev dannet:
1) Hvor stort er omfanget?
2) Hvordan foregår det rent praktisk og fysisk?
3) Hvilke datakilder er relevante at inddrage?
4) Hvem er årsag til svindet?

 

Et yourCompany-team bestående af en IT-konsulent, dataanalytiker, Open Source-specialist, en operativ praktiker samt en overordnet projektleder. Kundens leverandører overlod rådata til teamet, og inden for kort tid blev følgende blandt klart:
• Der var spøgelsestankninger for gennemsnitligt 65.000 kr. om måneden
• Kunden var udsat for kompliceret databedrageri (skimming af brændstofkort)
• Tankninger på bilernes individuelle brændstofkort foregik langt fra bilernes positioner.

 

Inden for 5-6 måneder blev samtlige spøgelsestankninger lukket ned – og næsten fra day one kunne vi nedbringe omkostningerne.

2022 – resultat
I januar måned havde vores kunde spøgelsestankningsomkostninger for 65.000 kr. pr. måned.

Svind på brændstof - yourCompany

 

Ved hjælp af IT- og dataspecialister fik vi lukket et hul i regnskabet på 65.000 pr. måned. Kunden har nu nedbragt svind på brændstofkontoen for rundt regnet 1 mio. kroner årligt, da vi samtidig har automatiseret nogle processer med brug af datarobotter, så den manuelle personaleadministration er bragt ned til et minimum.

Det er altså gode bundlinjepenge, som varmer i en tid med inflation og høje energipriser.

 

Projektet afstedkom naturligvis også politianmeldelse om databedrageri, der blev lukket nogle stråmandsprofiler ned, og der er skabt ro på den front hos kunden.
Svindlerne må finde et andet sted at begå deres ugerninger.
I yourCompany elsker vi denne slags projekter. At udfinde nogle områder, en almindelig organisation ikke kan understøtte med deres almindelige stab.

Følgende scenarier er desværre noget, vi før har set og hjulpet virksomheder med:
• Ansatte påfylder private biler med brændstof på firmaets regning
• Kunder påfylder brændstof i eksterne beholdere til privat forbrug
• Firmabilen befinder sig geografisk andre steder, end hvor tankningen foregår

 

Vi kan også hjælpe din virksomhed, hvis I kan svare JA til bare én af de nedenstående spørgsmål?

Har jeres virksomhed biler, varebiler, lastbiler og maskiner?

Vil I gerne se, om jeres regnskaber kan optimeres på bundlinjen?

Vil I gerne optimere jeres bæredygtige virksomhedsprofil?

Kontakt os gerne på:
Mail: info@yourcompany.dk
Tlf. + 45 53 53 46 04
www.yourcompany.dk