Dansk erhvervsliv overser et oplagt og økonomisk attraktivt logistik- og svindværktøj.
Min sommerferie holder jeg om muligt i Italien, hvor vi sammen med så mange andre danskere nyder livets goder. En af familiens tilbagevendende rutiner er at besøge Decathlon. Til Dem der ikke kender Decathlon, kan jeg fortælle, at det er en meget stor kæde med sports-, fritids- og rideudstyr. Alt hvad hjertet kan begære, og jeg glæder mig til at se den første Decathlon butik i Danmark. Butikkerne er nogenlunde på størrelse med en Dansk Bilka forretning.

Tag et kig her: https://www.decathlon.co.uk/sales.html

Det er ikke kun de meget skarpe priser på fritid- og fitnessudstyr der lokker. For mig er det også mere fagligt nørdet. Decathlon benytter nemlig RFID teknologi i stor stil og det er ganske imponerende!

På stort set samtlige varer sidder der nemlig et RFID mærke blandt alle de andre mærker i tøjet. RFID mærket kan også være påsat f.eks. en drikkedunk, en bold eller et skateboard som klistermærke. Holder man en RFID label op mod solen kan man se, at inde i mærket gemmer der sig en lille antenne der kan bukke og bøje sammen med vaskemærkerne og det holdes da heller ikke hemmeligt idet der står RFID på mærket.

RFID teknologien rummer nogle helt unikke muligheder for logistikstyring og varesikring der tilsammen er vigtige elementer i svindbekæmpelse, hvilket er yourCompanys primære arbejdsområde. RFID teknologien rummer stort set de samme muligheder som varesikring og er endda bedre på visse områder. I logistikstyringsøjemed får RFID teknologien de årlige eller kvartalsmæssige lageroptællinger til at ligne noget fra stenalderen – ”so last year” kunne man muntert fristes til at sige her i sommervarmen. Potentialet er tårnhøjt lige fra varen produceres til varens ”end-of-life” hvis man tænker det til ende.

På billedet ses en RFID antenne fra Decathlon syet ind i et tøjmærke

Industrigiganten Würth Industri er også med.
Ikke kun Decathlon, men også en stor virksomhed som Würth Industri, er med på at RFID kan noget særligt. Würth Industri benytter teknologien hos deres kunder til automatisk genbestilling f.eks. ved forbrugsvarer med stort flow. Her flytter medarbejderne blot en tom plastikkasse, der tidligere indeholdt f.eks. kvalitets bolte eller kvalitets møtrikker, op på øverste hylde af reolen. Plastikkassen som indeholder et RFID label taler via reolen og det indbyggede RFID system med Würth Industri og fortæller om status på forbrug og genbestilling. Ikke nogen manuelle handlinger her. Tidsbesparende og færre fejl ved genbestilling. Kunne det bruges i Jeres virksomhed?

Hvorfor er det smart.
Tilbage i Decathlon. Hver gang en vare kører igennem et hul i bordet ved kassen høres et ”bip” og varen registreres i et køb. Samtidigt deaktiveres varesikringen, det kan RFID nemlig også1. Hvis man sætter scannere op i zoner i sin forretning f.eks. mellem lager og butik, vil man også automatisk kunne få information om, at kl. 14:22 gik varen fra butikken ud på lageret, eller måske ud af kundeindgangen. Nyttigt når man ikke forstår sit svind og sidder tilbage med spørgsmål. Samtidig med et salg eller flytning af en vare reguleres lageret i mængde og endda lager position. Det samme sker, når en vare kommer retur og der gives penge tilbage til kunden.

Til virksomheder der implementere RFID giver det mulighed for, med en håndscanner at lave lager optælling så ofte man vil. Nogle taler også om, at rengøringspersonalet eller en robot der selv kører kan foretage daglige optællinger og dermed gennemføre status. Ingen fejl eller tyverier er dermed mere end 24 timer gamle – det er noget nemmere at forholde sig til end årlig/halvårlig status. Det er ganske fascinerende og data tilgår live.

Når jeg ser hvad der foregår i Decathlon, er det ikke bare handlingen ved kassen der imponerer mig – det er alt det systemet kan levere bag kulissen, som jeg synes Dansk erhvervsliv ikke har nok fokus på. De fleste virksomheder kæmper for marginalerne – men berøringsangsten for at fokusere på svind, eksternt som internt, ondsindet eller ligegyldighed er efter vores opfattelse alt for stor. Det er her yourCompany kan hjælpe jeres virksomhed – så I kan fokusere på jeres kerneforretning. Vi overtager nemlig gerne disse lidt mere negative opgaver (i nogens øjne) og støtter jeres organisation med ting, der ikke nødvendigvis ligger et naturligt sted i jeres nuværende organisation og i øjenhøjde med alle.

Logistikstyring, eller ”styr på stumperne” som vi dybest set taler om, fylder meget i mange virksomheder. Det er også et område det kan koste dyrt ikke at mestre. Har man ikke styr på logistik og varemodtagelse, har man som regel meget dårligt styr på resten af varens vandring igennem egen kæde eller forretning. RFID kan også være en vigtig brik her.RFID tilbyder altså ”ekstrem” sporbarhed. Det leverer svar.

Forestil dig du varemodtager en række identiske varer. Normalt kan man kun tælle om antallet stemmer. Efter noget tid kan man konstatere om lagerantallet stemmer i forhold til salg, udsmidning osv. Mange virksomheder holder måske kun status 1 gang årligt og først her erkendes det, at svindet er højt. Hvis svindet er som forventet er det allerede regnet ind i CFO forecast og så bliver man ikke bekymret – men helt ærligt, er det ikke utrolig dårligt købmandskab? Ambitionen må være at svindet skal ned – og gerne helt ned, hvor det hører hjemme.

Med RFID kan du varemodtage dine varer og straks du har talt at antallet stemmer, sættes der et RFID mærke på de helt identiske varer. Du har netop monteret en lille antenne med et unikt nummer. Selv om du har f.eks. 2000 identiske varer er de alligevel unikke, hver og en. Hver eneste gang varen flyttes fra lager til butik, vil der ske en nøjagtig registrering, fordi RFID fortæller ”her er jeg”.

I kan fremadrettet med en RFID håndscanner holde status dagligt i jeres forretning eller på jeres lager og live holde det op imod forventningerne til lageret – baseret på gårsdagens optælling minus salg, udsmidning mv. Når der er difference imellem optællingen og forventningerne informeres I live og ingen fejl er altså mere end 24 timer gamle. Det giver rum for, at videoovervågning eller medarbejdernes hukommelse konsulteres og dette fokus gør at logistik- og kriminalitetsrelateret svind falder til et minimum – eller i hvert fald opdages hændelserne meget hurtigt og kan således også håndteres hurtigt, f.eks. politianmeldes. Dette kan yourCompany også hjælpe med og vi kan i mange tilfælde identificere tyven, rette henvendelse og få nogle penge hjem til virksomheden.
Er der tale om et internt tyveriforhold, kan vi sammen med jeres ledelse, vurdere hvad der skal ske og støtte op om processen, f.eks. ved diskret at indsamle yderligere oplysninger og deltage i en samtale med pågældende, som mange ledere ikke føler sig tryg ved.

RFID har også sin berettigelse ved reklamationer eller returvarer. Jeg købte et par shorts i Decathlon, som jeg få dage efter havde på – stadig med RFID mærket siddende. Hvis jeg ville returnere disse shorts kan forretningen se, at dette var præcis de shorts jeg købte et par dage tidligere. De er jo unikke trods de mange identiske varer på hylden. Dette vanskeliggør altså en svindmetode der er flittigt brugt. Stjæler man en lampe i en butik og forsøger at returnere den i en anden kædeforretning, for at få pengene i hånden, vil der være et problem da præcis denne lampe aldrig er solgt. Kommer varen fra en helt anden kæde vil RFID´en ikke kunne genkendes og afslører dermed at varen ikke er fra jeres kæde.

I forretninger med kontrol – f.eks. portvagt er der også tale om et fantastisk værktøj, idet portvagten udstyret med håndscanner kan afgøre hvilke RFID mærker der er i køretøjet der forlader forretningen. Portvagter på industrivirksomheder, byggepladser, trælaster, fabrikker o.lign. vil med RFID teknologien implementeret kunne udføre en langt mere effektiv kontrol.

Men er det ikke dyrt?
Alt er jo relativt, men RFID skulle gerne være en lønsom investering i jeres virksomhed. Især holdt op imod de direkte og indirekte gevinster en virksomhed får. En analyse vil afdække dette. Indkøb af et komplet system koster ca. 50% mere end et varesikringsanlæg, hvis jeres virksomhed allerede bruger den slags, kender i måske niveauet for det. Forskellen er blot – at varesikring som regel kun beskytter selve forretningen imod tyveri, men ikke lager og udendørs områder – det gør RFID. Varesikring byder heller ikke ind med lagerstyring, logistik eller andre af de store driftsrelaterede områder, det gør RFID.

Øvrige omkostninger kan være programmering op imod eksisterende IT platforme, økonomisystem eller lagerstyring, men det er bestemt muligt for de fleste systemer at gennemføre, også selv om I kører nogle ældre systemer.

RFID vil altså i mange virksomheder være yderst lønsomt.

Personale eller leverandør montering.
I mange virksomheder strander argumentet ofte på, at det er tidskrævende manuelt at skulle montere RFID. Det samme er ofte udfordringen, når vi taler om varesikring. Mange gode initiativer er strandet på dette lunkne argument. Man skubber behændigt ”aben” over bordet og siger ”det må leverandøren da kunne stå for”. Så er den parkeret, puha….. det var nemt.

Jeg mener man løber fra sit ansvar. Hvem ville f.eks. acceptere, at der manglede penge i kassen til lukketid? De fleste tager dette meget alvorligt og ingen må gå hjem før der er styr på kasserne

– hvorfor gælder dette kun kontakter? Varer er jo også værdi, men det er som om vi mentalt opfatter det anderledes?

Men der er hjælp at hente! Nogle leverandører er faktisk indstillet på, at levere deres produkter med indbygget varesikring og sikkert også RFID, hvis man spurgte Dem pænt – de vil jo gerne være en god samarbejdspartner for netop Jeres forretning.

Det er korrekt, at det er en manuel og lettere tung proces at montere alle de RFID mærker, men sådan må det være i starten og med øvelse bliver ting lettere.
I fremtiden skal ønsket om leverandørmonteret RFID (eller for den sags skyld varesikring) nævnes igen og igen overfor leverandørerne og første gang en leverandør oplever, at blive fravalgt fordi hans konkurrent kunne levere med RFID mærker, så vågner De nok op og begynder at lytte til kunderne.

Fordelene ved leverandørmonteret RFID er, at hver RFID ankommer til jer med en historik der rækker ud over jeres virksomhed. I leverandørleddet har de altså også glæde af den sporbarhed RFID kan tilbyde. Denne optimering hele vejen rundt fra produktionsbånd til ”end-of-life” kunne medføre mere smidighed og billigere metoder at levere og transportere varer på.


Hvordan kommer vi som virksomhed i gang?

• Det første skridt vil være at få lavet en god analyse af, hvor stort behovet er og dermed også få data til den endelige businesscase. Arbejdet kan laves af jeres økonomifunktion, men yourCompany støtter gerne op om processen (2-3 dage).

• Lav en minitest hvor I tester RFID under de mest vanskelige forhold på jeres produkter og processer.

• Afsæt penge til en pilottest, hvor I får indblik i hvordan RFID vil fungere i Jeres organisation. Dette vil fjerne de værste børnesygdomme, hvis I vælger at implementere full scale senere.

• Inddrag personalet så Jeres virksomhed finder den mest praktiske løsning for jer.

• Send en føler ud til jeres leverandører om hvordan de kan bidrage til jeres forandringsproces.

• Træf den endelige beslutning i direktion og bestyrelse og gå all in. Er all in for stor en mundfuld så planlæg en, to eller tre trins implementering. Start småt men godt og udvid herefter indtil I er hvor I skal være.

• Lad vær med at gøre tingene halvt, hvis I vil have fuld gavn af RFID på jeres bundlinje.

Venlig hilsen

Christian Pejtersen, Ejer, yourCompany